alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Author Archive: Mas Kumitir

WONTEN ING DALEM PANGIMPEN


SINANDI DHANDHANGGULA || Rangu-rangu rongehing tyas tistis | den ta dahat katanceban coba | masthi trenyuh sabarang reh | ngalumpruk angken kapuk | bebas kyehning kaarsan sami | idhepe mung udrasa | karkating tyas suwung | tatas rantas nir budaya | dupyantara katrahan truh geng makingkin | tangeh ywan bisa rena || || Rana-rene muhung …

Continue reading

PENGETAHUAN KESEMPURNAAN HIDUP


TERJEMAHAN  KAWRUH KASAMPURNANING NGAHURIP BUKU PENGETAHUAN KESEMPURNAAN HIDUP MILIK RM. MANGUNDIREJA DI MANGKUNEGARAN Pengetahuan Kesempurnaan Hidup, tulisan JC. Sateryi. Mengenai terciptanya wujud manusia, yaitu: Tulisan yang dijabarkan di bawah ini jadikanlah ajaran yang ringkas untuk orang yang bersedia mencari pengetahuan dengan sungguh-sungguh supaya mendapat pengetahuan mengenai pengetahuan bangsa Hindu terhadap kesempurnaan hidup. Pada tulisan ini …

Continue reading

MET IDUL FITRI


Lumantar blog : http://www.alangalangkumitir.wordpress.com, hambok bilih wonten silap tangsulipun tulis lan wicoro, ugi solah bawa lan tindak tanduk kirang trapsilo ingkang handadosaken kirang renaning panggalih, kawulo ing dinten riyadhin puniko nyuwun agunging samodra pangaksami dumateng sedaya Sesepuh Pinesepuh, lan sedaya sutrisna budaya Jawi. Dalah hangaturaken SUGENG RIYADHIN, 1 SYAWAL 1434 H

Continue reading