alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

SERAT ANGLING DARMA


Pupuh Asmaradana
1.
Asmareng tyas nawung kingkin
nurat serat anglingdarma
kagungan dalem sang katong
kang jumeneng ping sadasa
ing nagri surakarta
kapareng karsa kaklumpuk
serat baabd miwah wulang

2.
Sadaya rinuwat mungging
jro kamar sana pustaka
duk miwarni panitrane
ri soma kaping sadasa
ing wulan dulkangidah
jumakir sangkaleng taun
luhur tata ngesthi nata.

3.
Sanadyan crita puniki
carita ing jaman buda
pulo jawa pituture
nadyan budha kang utama
linuri kang carita
duk jenengira sang prabu
anglingdarma ing malawa

4.
Tan ana kang nyenyiringi
jenegira sang pamasa
tribuwana kekes kabeh
ratu winong ing jawata
kinatujon sakarsa
tuhu kalamun pinunjul
sinebut sri bathara

16.
Sang retna angandikaris
sarwi kumembeng kang waspa
biyang inya karsaninong
saupama nora prapta
sang nata sore mangkya
patren ngong pasthi cumandhuk
biyang ing jaja manira

Advertisements

46 Comments

 1. Mohon maaf @ Mas Anwar, saya tidak mempunyai koleksi tentang Serat Pranacitra.

 2. Mas…apakah ada cerita Pranacitra dan Rara Mendut yang versi macapatan, kalau ada saya mau beli, untuk ayahnda yang sudah mencari dr tahun 1992, dulu penerbitnya Bumijo, suwun

 3. orang mau karnaval kali…

 4. cobi dipun waos serat kandhaning ringgit purwa, babad gancaran angling dharma pepek sanget. nuwun.

 5. Ngadio

  Buat I Wayan Panca dan Santri Gendheng, Anglingdarma tidak punya makam atau dimakamkan, karena Anglingdarma “raib” dimakan Walang Kadung betina setelah doing sex.

 6. m3

  tolong kirim cerita tentang angling dharma ke email q.
  mahfud45@ymail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: