SERAT BABAD TANAH JAWI (Versi Pakubuwana VI)


Munggeng sarkara ring ukara nis,
sasmita tan sumukeng pustaka,
kang tyas rujit karejete,
lir antaka kawantu ,
Murwisesaning Yyang kaeksi,
kang nitah amamatah,
ing boga sawegung,
kang amurwa sifat purba,
kang ambagi sagala isining bumi
nimpuni paripudya.

Kang asih mring rahsanya ngasihi,
mangka manggala para dinuta,
diperig rat wuryaning rate,
respatikang rinasul,
warana ris nayakeng bumi,
kuneng awit kawangwang,
wawangson winangun,
rawining rat nusa Jawa,
kinarsakken dinawa supaya dadi,
manfangat winasiyat.

Mangka pangenget amemengeti,
wajib sajarahing tanah Arab,
tuhu ing Jawa tan pae,
pamilanging luluwur,
pan ingunikalimosadi,
pusaka pinustaka,
ing karsa sang prabu,
Pakubuwana kaping pat,
pinrih aja parbatan wit carita di,
ayya nanggung rekasa.

Rikang nalika mreteng palupi,
limalas Ngakhad Rabiyulawal,
kanem mangsa lifwarsane,
Von wuku Julungarum,
margeng nata kaswareng dasih,
pareng ingkang sengkala,
mugya Hyang Aruhur,
marma martana nugraha,
mawantua safangat si murteng bumi,
mring sang kretarteng praja.

Purwaning wasita kang tinati,
sajarahing nata kina-kina,
ing nusya ]awa babade,
dhihin ingkang luluhur,
Nabi Adam putra Esis,
Esis putra Nurcahya,
Nurcahya asunu,
iya mangaran Nurrasa,
sang Nurrasa ya aputra sanghyang,
Wening aputra sanghyang Tunggal.

Santo saa ri ward ay a dining,
muktamate carita punika,
winangun lawan’kususe,
tinurut urutipun,
malar dadya tepa palupi,
rikang karsa amarna,
nenggih jeng Sinuhun,
Pakubuwana ping sapta,
angluluri anggiting rama narpati,
piririhsapangatira.

Tumeraha trus ing wuri-wuri,
warananing murweng kawiryawan,
wahyaning wahyu wiyose,
mawantua rahayu ..,
yuwanane dennya ngayomi,
ring wadya sadayanya,
kasub sabiyantu,
aywa na sangsayanira,
amanggiha suka arja ,
dining dana narendra.

Nihari nalika marteng palupi,
Ttimpak Wage ping gangsal ing Rajab,
lumaksaneng taun Ehe,
Sancaya mangsa catur,
Mandhasiya den-sengkalani,
dadirasa sabdendra,
muga Hyang kang ruhur,
marma martana nugraha,
inistura ing rahmat sang murbeng bumi.

Nanging ta ingkang wayah ing benjing,
kangjeng Panembahan Purbaya,
punika kang madeg rajeng,
umadegipun ratu,
Ngadipala puranireki,
langkung sangsanira,
rikang purwanipun,
wesana luhur kalintang,
anglangkungi ing sama-samaning aji,
umadeg adilira.

………….
sawingking tuwan besuk,
ingkang pasthi umadeg aji,
inggih wayah paduka,
p a nje nenganipun,
ngadhaton ing Adipala,
kilen lepen Semanggi pecane benjing,
sangsaya karatonnya.

Nanging purwane kewala benjing,
sangsayane ingkang panjenengan,
way ah paduka ing tembe,
dining wesananipun,
apan madeg nata dibya di,
netepi adil ing Hyang,
tuhuning pinunjul,
ing sasama-sama nata,
tanah sabrang tan ana kang nyanyameni,
jenenge wayah tuwan.

“By alang alang”

35 thoughts on “SERAT BABAD TANAH JAWI (Versi Pakubuwana VI)

 1. anomancakti

  nderek nyimak pak. luar biasa. sampe gelagapan mulai dari mana dulu. maklum, biasanya cuma nangkring di pohon nggak pernah napak lemah. rahayu! salam kenal semua penghuni blog alang alang kumitir tercinta

 2. Dedi Supriadi

  Nek kabeh wong jawa nganggoni jawane negara ora bakalan makmur, manungsa jawane tesih dhadi “wong”. wong iku wang wang wung wung ora genah uripe. Urip iku penting apa ora, ya ora genah, apa maning makmur. Makmur iku apa ya?

 3. Dedi Supriadi

  Nek Apa bae ora bisa dilakone dadine keprimen dadi wong urip. Pengin turu, tapi ora bisa turu bae mesti tangi. Nek pengin melek, ya ora teyeng melek bae, mesti ngantuke teka. Nek mangan karo ibadah kue sing penting ibadae apa mangane. Apa wis kodrate perbuatan manungsa iku langka sing penting?

 4. Dedi Supriadi

  Lha wong basa Indonesia kue ya basa jawa, Mas. Iki lho buktine “Bahasa” artine mbahas rasa. Dadi nek kepengen ngerti basa Indonesia, ya sinau basa jawa. Siji maning mas, “Rasa” rasa iku artine lara/2 sing kerasa ya iku lho seneng susah, sugih mlarat

 5. Anonymous

  Kodrat tan keno den wiradati,budi dayaning manungso ora biso mbedah garising kang kawoso,eling2kelawan waspodo,ojo daksiyo mring sapodo podo,sopo wong kang cidro wahyune bakal serno,

 6. karra

  siapapun yg bs mngerti n mmahami isi buku tsb akn mnemukn arti islam sesungguhnya,& akan bs menjalankan syariat islam dg benar.
  Sudahkah anda memahaminya?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s