SERAT SABDO PALON


Prabu Nata Aji Jayabaya

Sinom

Pada sira ngelingana
Carita ing nguni-nguni
Kang kocap ing serat Babad
Babada nagari Mojopahit
Nalika duking nguni
Sang-a Brawijaya Prabu
Pan samya pepanggihan
Kaliyan Njeng Sunan Kali
Sabda Palon Naya Genggong rencangira.

Sang-a Prabu Brawijaya
Sabdanira arum manis
Nuntun dhateng punakawan
Sabda Palon paran karsi
Jenengsun sapuniki
Wus ngrasuk agama Rasul
Heh ta kakang manira
Meluwa agama suci
Luwih becik iki agama kang mulya.

Sabda palon matur sugal
Yen kawula boten arsi
Ngrasuka agama Islam
Wit kula puniki yekti
Ratuning Dang Hyang Jawi
Momong marang anak putu
Sagung kang para Nata
Kang jumeneng ing tanah Jawi
Wus pinasthi sayekti kula pisahan.

Klawan Paduka sang Nata
Wangsul maring sunya ruri
Mung kula matur petungna
Ing benjang sakpungkur mami
Yen wus prapta kang wanci
Jangkep gangsal atus taun
Wit ing dinten punika
Kula gantos agami
Gama Budha kula sebar ing tanah Jawa.

Sinten tan purun nganggeya
Yekti kula rusak sami
Sun sajakken putu kula
Berkasakan rupi-rupi
Dereng lega kang ati
Yen durung lebur atempur
Kula damel pratandha
Pratandha tembayan mami
Hardi Merapi yen wus njeblug mili lahar.

Ngidul ngilen purugira
Nggada banger ingkang warih
Nggih punika wedal kula
Wus nyebar agama budi
Merapi janji mamai
Anggereng jagad satuhu
Karsanireng Jawata
Sadaya gilir gumanti
Boten kengingkalamutu kaowahan.

Sanget-sangeting sangsara
Kang tuwuh ing tanah Jawi
Sinengkalan tahunira
Lawon Sapta Ngesthi Aji
Upami nyabarang kali
Prapteng tengah-tengahipun
Kaline banjir bandhang
Jeronne ngelebna jalmi
Katahah sirna manungsa prapteng pralaya.

Bebaya ingkang tumeka
Warata sa Tanah Jawi
Ginawe kang paring gesang
Tan kenging dipun singgahi
Wit ing donya puniki
Wonten ing sakwasanipun
Sedaya pra Jawata
Kinarya amertandhani
Jagad iki yekti ana kang akarya.

Warna-warna kang bebaya
Angrusaken Tanah Jawi
Sagung tiyang nambut karya
Pamedal boten nyekapi
Priyayi keh beranti
Sudagar tuna sadarum
Wong glidhik ora mingsra
Wong tani ora nyukupi
Pametune akeh sirna aneng wana.

Bumi ilang berkatira
Ama kathah kang ndhatengi
Kayu katahah ingkang ilang
Cinolong dening sujanmi
Pan risaknya nglangkungi
Karana rebut rinebut
Risak tataning janma
Yen dalu grimis keh maling
Yen rina-wa kathah tetiyang ambengal.

Heru hara sakeh janma
Rebutan ngupaya anggering praja
Tan tahan perihing ati
Katungka praptaneki
Pageblug ingkang linangkung
Lelara ngambra-ambara
Warding saktanah Jawi
Enjing sakit sorenya sampun pralaya.

Kesandhung wohing pralaya
Kaselak banjir ngemasi
Udan barat salah mangsa
Angin gung nggegirisi
Kayu gung brasta sami
Tinempuhing angin agung
Katahah rebah amblasah
Lepen-lepen samya banjir
Lamun tinon pan kados samodra bena.

Alun minggah ing daratan
Karya rusak tepis wiring
Kang dumunung kering kanan
Kajeng akeh ingkang keli
Kang tumuwuh apinggir
Samya kentir trusing laut
Sela geng sami brasta
Kabalebeg katut keli
Gumalundhung gumludhug suwaranira.

Hardi agung-agung samya
Huru-hara nggegirisi
Gumleger swaranira
Lahar wutah kanan kering
Ambleber angelebi
Nrajang wana lan desagung
Manungsanya keh brasta
Kebo sapi samya gusis
Sirna gempang tan wonten mangga puliha.

Lindhu ping pitu sedina
Karya sisahing sujanmi
Sitinipun samya nela
Brekasakan kang ngelesi
Anyeret sagung janmi
Manungsa pating galuruh
Kathah kang nandhang roga
Warna-warna ingkang sakit
Awis waras akeh klang prapteng pralaya.

Sabda Palon nulya mukswa
Sakedhap boten kaeksi
Wangsul ing jaman limunan
Langkung ngungun Sri Bupati
Njegreg tan bisa angling
Ing manah langkung gegetun
Kedhuwung lepatira
Mupus karsaning Dewadi
Kodrat iku sayekti tan kena owah.

By alang alang kumitir

25 thoughts on “SERAT SABDO PALON

 1. Gores007

  Maaf ini sepertinya sdh terpotong isinya…..bahkan masih panjang….dan Kelak setelah 500 tahun saya akan mengganti agama Kawruh Budi, saya sebar seluruh tanah Jawa…..
  jadi gak ada budhanya…..
  Mmg banyak saya temukan ada yg Hindu, ada yg Kristen…maupun Islam.
  Ttp terusannya kebawah menceritakan ttg islam.
  Mohon di koreksi lg ya….

 2. WEB:Kediridaha:MEMBANKITKAN KEMBALI BUDAYA LELUHUR

  saya heran ajaran leluhur sendiri ditinggalkan, ajaran leluhur orang lain dipakai hanya karena iming iming surga dan takut neraka. MENGAPA MESTI KEBAKARAN JENGGOT dengan ramalan Ki Sabdo Palon, katanya Musrik he he he hari gini kok ya masih pakai lagu lama, zaman sudah era milenium gini hanya orang orang BODOH yang menganggap manusia tidak Tahu Tuhan, hanya karena kekenyangan makan kulit kelapa, bertindak sok keminter nanging keblinger ora weruh papan lan panggonan rumongso paling bener, mulang muruk marang liyan nanging nglakoni dewe ora entos, betheke mung ben dianggep wong sing sugih ilmu lan ngelmu jebule yo mung lamisan wae, ILMU LAN NGELMU JAWA IKU JELAS TREWACA NGEGLO WELO WELO walaupun difitnah sehebat apapun dengan membelokkan makna ajaran jawa yang sesungguhnya, bila sudah titi mangsane maka semua akan terbuka siapa berbohong kepada siapa?, Gusti Allah iku Linangkung Maha Adil, disana atau disini sama saja…………….HANYA MENTAL PENJAJAH YANG MEMBAWA AGAMA ATAS NAMA KEBENARAN TUHAN UNTUK MENANCAPKAN PENGARUHNYA.
  Jika suatu agama sudah dilembagakan maka jangan harap suatu bangsa akan tercipta kedamaian dan ketenteraman yang ada hanyalah kerusakan mental spiritual yang susah dicari obatnya. Sabdo Pandita Ratu, Ki Sabdo Palon telah berjanji dan itu harus ditepati dan janji itu telah ditepatinya untuk mengadakan perbaikan, percaya atau tidak terserah pilihan masing masing, karena tempat yang disediakan bagi setiap pilihan sudah jelas.

 3. WEB:Kediridaha:MEMBANKITKAN KEMBALI BUDAYA LELUHUR

  Anonymous yth, janganlah suka membanding bandingkan dengan sesuatu yang anda tidak fahami, saya yakin Al Quran saja anda tak faham isinya kecuali apa yang tertulis itupun saya yakin anda tak hafal, kehidupan mengajarkan kepada kita siapa yang mengaku paling benar sendiri SESUNGGUHNYA DIA TELAH MENGGALI LUBANGNYA SENDIRI,

 4. Adim

  4.
  Berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu kami mohon dicatat. Kelak setelah 500 tahun saya akan mengganti agama Budha lagi (maksudnya Kawruh Budi), saya sebar seluruh tanah Jawa.

  mas kumitir pertanyaan saya :
  apakah kami2 akan menjadi orang yang beragama leluhur sesuai yang digariskan sabdo palon ..
  entah mengapa sejak beberapa bulan yang lalu saya kog lebih suka dengan agama kaweruh budi …. dgn tidak mengindahkan alloh swt. sebagai tuhan satu-satunya ..
  mohon penjabarannya trim …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s