alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

PUCUNG MULAT SARIRA


 

1.
Pra sedulur,
dimen sira nora getun,
na ing jaman mangkya,
marang panggayuh utami,
tumrap gesang ana alam pasrawungan.

2.
Lamun dulu,
saben arsa mapan turu,
wektu kang prayoga,
mulat mring laku kang uwis,
dina mau apa kang wus dipun karya.

3.
Laku kleru,
becik tansah sira dulu,
nggo kaca benggala,
pepeling karya ing mbenjing,
kagladhia pakulinan kang prayoga.

4.
Lah uripmu,
ora cukup sambat sebut,
lan ngucap nggresula,
wit iku dosa sayekti,
sambat sebut iku cetha wong cilaka.

5.
Ora kleru,
marang urip kang mubra-mubru,
ngawula ing bandha,
nganti lali mring agami,
mangka iku ugering manungsa gesang.

6.
Sintenipun,
lamun datan nate emut,
mring atur punika,
tangeh bisa gesang becik,
tansah nglambrang galih datan nate waras.

Advertisements

12 Comments

 1. dewiyanti patty

  ini tuh apa…? semacam tembang atau apa yaa…? ga ngerti rah….tapi enak jg kedengarannya klo dibaca dg suara….

 2. nur kholik

  subhanallah thats very good, mas tambahi wacanan seng mbahas gaib

 3. Joko

  MANTEB TEB..

 4. Joko

  MANTAP

 5. lukisanmoses

  Bukan main kerja keras Alang-alang Kumitir, tapi hasilnya memang mengagumkan. Salut.

 6. Spurane mas, tiang gesang puniko kedah semeleh mring titahe Gusti, supoyo cukup lan tenteram,mtr swn mas

 7. sutrisno

  kawulo namung saget dedongo, mugi2 tansah pinaringan rahayu wilujeng mbah Yai Kumitir

 8. rudy

  nuwun sewu mas….
  nek iso diparingi artine, kulo mboten ngertos.
  sory mas. kulo seneng kabudayan ingkang adiluhung punika.
  tapi nggeh ngenten niki nek arek enom suroboyo.
  toto budoyo lan bohosone amburadul.

  maju terus alangalangkumitir…….

 9. kiageng Sudrominulyo

  Nuwun nggih rakamas, matur sembah nuwun sanget anggeninupun tansah ambudi daya nguri2 kabudayan ingkang adiluhung punika….

 10. hadi wirojati

  …apa mungkin yang itu namanya manungso rakus ya…,
  dan ndak tau ajining diri sejati..,hawa kadonyan.. ngalahke roso jati… wah… nggegirisi…, weh…. bojleng bojleng blis laknat…

  suwun,

 11. ykgftcjiftryju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: