DHANDHANGGULA DAMARING GESANG1.
Jungkat siti panggaraping sabin,
laku saru datan ilok tenan,
tadhah udan sing ginawe,
den ilangana sampun,
awit iku kang dadi ciri,
tumrap manungsa gesang,
awon dadosipun,
lamun saru trus binekta,
iki jeneng nistha kang tanpa upami,
tan pinercayeng liyan.

2.
Yen kebacut ora duwe isin,
calon klambi bisa mangan banyu,
bakal cilaka ing tembe,
tempe putih ‘ra wurung,
sira dhewe kang nandhang kingkin,
cacat ing salaminya,
wis mesthi keduwung,
ing batinnya bisa perang,
temah nlangsa marang awakira sengit,
tansah kepengin pejah.

3.
Mula sira padha ngati-ati,
nggenya ngecakake pasrawungan,
aja nrajang winatese,
mring angger-anggeripun,
dimen ora ngisin-isini,
sokur bage yen bisa,
urun-urun rembug,
najan sembur-sembur adas,
amemayu hayune negara iki,
makarya sabisanya.

4.
Sarung jagung godhong gedhang garing,
ora abot sanggane wong gesang,
bisa kepenak larase,
nanging yen sira purun,
amarsudi laku utami,
ngenggoni kalumrahan,
padha-padha srawung,
pamrihmu den limbangana,
ora nggugu marang kerepnya pribadi,
iki minangka jimat.

5.
Damar ingkang paring tuduh janmi,
iki ana jrone Pancasila,
ing kono pepak isine,
uwis bener ditanggung,
tumrap kadang wajib ingudi,
ngerti lawan isinya,
lair batinipun,
tanpa iki janma rusak,
bubrah babreh angel banget den dandosi,
donya bakal kiyamat.

6 thoughts on “DHANDHANGGULA DAMARING GESANG

 1. SURANTA

  SAYA BUTUH TEKS ATAU PUPUH SEKAR MACAPAT YANG COCOK UNTUK MALAM TIRAKATAN PERINGATAN 17 AGUSTUS 45. TOLONG DIKIRIMI

 2. Teja warastra

  Isinipun tembang sae sanget, menapa wonten kalodhangan wekdal kangge hanyambet silaturrahmi ?

 3. Dayat

  Nuwun,
  Mas kulo nderek ngangsu ilmu geh…
  kulo namung tiyang enom dereng ngertos upo bengkong

  maturnuwun

 4. semar

  saya tertarik sekali dengan semua tulisan mas Alangalangkumitir, saya juga ingin ketemu. boleh kasih alamatnya?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s