alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

SEKAR TANPA TANDHING AJINIRA


He..he..he Hayo pada didengarkan sobat……, dari pada tidur sore saya tak renggeng-renggeng, sinambi leyeh-leyeh udut rokok TINGWE LAN NYRUPUT KOPI pasti yang mendengar pada senang hatinya, disamping menghibur diri juga untuk nguri-nguri tinggalane para pinisepuh mbiyen.

Macapat
POCUNG

Thole Kuncung,
lamun sira ngudi ngelmu,
ja pisan sembrana,
awit ngelmu migunani,
tanpa iki uripmu bakal rekasa.

Wit wong sepuh,
ingkang wus bodho kebacut,
anane mung pasrah,
ora bisa anggetuni,
marga ngerti getun mburi tanpa guna.

Anak putu,
ora kena melu-melu,
dadi wong kluyuran,
awit marakake lali,
gaweyanmu kudu rampung saben dina.

Disinau,
awak aja nganti ngelu,
amrih kabeh lancar,
mula kudu ngati-ati,
saben dina ulah raga dimen kuwat.

Lamun esuk,
aja pisah wegah wungu,
banyu aneng njangan,
iki pituduh sayekti,
iku lamun dipun udi apik tenan.

Pancen kudu,
solah tingkah ingkang cakut,
jangkahmu sih amba,
golek mulya jaman mangkin,
isih akeh idham-idhaman ingkang mulya.

Yekti kojur,
uwong bodho kaya aku,
sasat lawe klasa,
aji godhong jati aking,
eman-eman yen urip ditinggal jaman.

Rumangsamu,
apa jaman ora maju,
iki kudu tanggap,
ngelmu perlu kanggo urip,
pawitan kang tanpa tandhing ajinira.

Kapethik saka buku Warisan, Geguritan Macapat,
karyane Suwardi, weton Balai Pustaka, 1983.

———————————-
Alang Alang Kumitir.

16 Comments

 1. kok pada sewot yayayayayaya

 2. mas gareng

  emang angel ,ora waton .jalan terus ……lanjut

 3. # murtado Berkata:
  Agustus 24, 2010 pukul 4:52 am | Balas

  Pitedah alantaran sekar, sanyoto langkung endah soho saget paring panglipuring manah, mas kumitir mugi panjenengan tansah sehat, saenggo samangke tetep saged nguri-uri kabudayan jawi
  # murtado Berkata:
  Agustus 24, 2010 pukul 4:52 am | Balas

  alah omong kosong looooooooooooooooo ku tak ngerti itu hahahahaha

 4. alah omong kosong looooooooooooooooo ku tak ngerti itu hahahahaha

 5. Pitedah alantaran sekar, sanyoto langkung endah soho saget paring panglipuring manah, mas kumitir mugi panjenengan tansah sehat, saenggo samangke tetep saged nguri-uri kabudayan jawi

 6. mas mangir

  Pitedah alantaran sekar, sanyoto langkung endah soho saget paring panglipuring manah, mas kumitir mugi panjenengan tansah sehat, saenggo samangke tetep saged nguri-uri kabudayan jawi

 7. Joko thole

  Kulo matur nuwun sanget dene mas kumitir tansah medalaken serat engkang migunani

 8. kawula enggal nyinau babagan kejawen. punopo wonten babagan kejawen “Gusti suci Romo Semono yo Begawan Sandimono”

  salam rahayo

 9. slamet wiyono

  Muji sukur
  Mas Kumitir kula matur
  wonten ngarsa ndika
  kula saget tambah ngelmi
  sithik-sithik kena kanggo sangu sanja.

 10. jaini

  itulah mas semuran saya pingin mengedar ngangian jiwa yang sangat bernakna utuk anak cucu dan generasi nanti jangan sampai musnah terdegradi dengan lagu lagu tanpa ari terus lanjutkan aminnn

 11. matur nuwun mas kumitir .mugi mugi kabudayan jawi boten ical sumleretipun kabudayan kang moderen,kagem emutaken anak lan putu kito mangke,lak geh mekaten to mas KUMITIR

 12. happy kurniawan

  tolong kasih arti bahasa indonesianya dong…aku wong jowo tapi bahsa jowoku jowo ancur…daerah bumiayu..dadi ora mudeng babar pisan…tapi aku tertarik banget dengan sastra jawa…

 13. DALANG…..
  DALANG WAYANGAN>>>>>>>>>>
  WAYANG MLEBU KOTAK E DALANG>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  HU HU >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 14. Kaloka Sari

  Wes Jan Tenan setuju Sanget yen Isek enten Seng Peduli…..

  Budaya kita yo.. kudu kito seng ngrumati….

  Suwon

 15. “Disinau,
  awak aja nganti ngelu,
  amrih kabeh lancar,
  mula kudu ngati-ati,
  saben dina ulah raga dimen kuwat….”

  —awas mas kumitir, mancal termasuk zina kaki, lho — hehehe

 16. eyang prayoga

  alhamdulilah masih ada yang peduli denggan budaya jawa,ok mari kita budayakan bersama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: