alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

PIYANDEL KANG KAPERCAYA


Mangga para kadang sutrisna budaya Jawa, tinimbang nglamun ora ana paedhahe banjur mikir sing ora-ora, sing kepenak ura-ura sinambi mangan telo, dasare omahe ndesa lan uga iso kanggo cegah melek. Mangga sareng-sareng kalih kula……….. lha sumangga.

Petruk & GarengKinanthi

Priye carane kalamun,
urip aneng jaman iki,
tumrap ingkang para mudha,
uga munggwing para mudhi,
dimen sira kasembadan,
katekan sabarang kalir.

Kaleksanan kang ginayuh,
kudu nganggo pait getir,
sadaya sampun sumadya,
kabutuhan jroning urip,
amung kari ngolah cara,
kanthi carane pribadi.

Margi rumpil kangge langkung,
mbrangkang menek mlipir-mlipir,
banjur apa sangunira,
ing marga panas kepati,
rubeda sewu cacahnya,
tekane sawanci-wanci.

Ora cukup sangu kawruh,
apa maneh amung dhuwit,
tan cukup pawitan bandha,
bandha bisa nyencang pikir,
kejaba mung budinira,
kudu luwes srawung janmi.

Ana alam aja gumun,
ana ala ana becik,
pasrawungan engganana,
andhap asor ing pambudi,
perang catur singkirana,
cidra janji aja nganti.

Aja susah aja getun,
lamun sira datan eling,
ring sesaminipun gesang,
awit titah iku sami,
karo awaknya priyangga,
padha-padha butuh urip.

Yen ngulati jaman maju,
pikiran ja nganti kentir,
awit maju ora gampang,
kudu duwe aji-aji,
piyandel kang kapercaya,
kanggo sangu aneng margi.

Kapethik saka buku Warisan, Geguritan Macapat,
karyane Suwardi, weton Balai Pustaka, 1983.
————————————————————
Alang Alang Kumitir

Advertisements

9 Comments

 1. itu jaman saat saat lagu ituberarti ya ditulis keluhannya kagak ada beda *begitulah hidup pada zama ini* hikhikhikik

 2. mohon bantuan untuk serat khajat jati punya???????????
  kalo ada mohon dikirim ke email kula
  nuwun……^__^

 3. Kang mas.
  Saya suda mencoba dan mencoba terus menembangkan pupuh jawa sebatas yang saya punya. Pasti buaaanyaks sekali versi versi tembang yg lain. Saya asli bali, tetapi hampir pasti imbang kesukaan saya menembangkan pupuh bali dan jawa. Intinya : NOTASI PUPUH JAWA, SEKAR AGUNG, MADYA (NOTASI ANGKA LUMRAH :12356). yang saat ini kami butuhkan, butuuuuuh sekali
  Terimakasih Mas

 4. adifirmanu

  Para sutresna … ingkang dados masalah punika, kados pundhi ngelmu tuwa kagunganipun para leluhur saget nurun tumrap para mudha … kathah sanget ngelmu2 manca ingkang mboten cocok dipun laksanaaken wonten tanah mriki … dados kathah ingkang bingung milih ingkang pundi?

 5. Joko thole

  Whalah…Jan seneng bgt enyeng morodayoh ning blog ke kang kumitir, jebule kbak ngelmu trumpape urip ning ndonyo lan alam sak njobone donyo..Mugo” kanthi jalaran blogke mas kumitir aku biso mangerteni pye urip iki sejatine.

 6. Jenar Subagiyo

  Wah jian..Leres temen wi Kang Kumitir.. 🙂

 7. aji

  aku setuju kr mas2…di arani abangan yo ben yg pnting laku ora kleru…manut para sarjana kuna kang wus peper marang pangertening urip..marga saiki akeh oknum..njaba santri,kyai,jilbaban,tp lakune pd kr kucing he..he..maaf kl ada yg t singgung..

 8. JOGLO IDJO

  kang mas Kumitir sebenarnya kalau kita tetap berpandangan pada leluhur kita dan mempunyai kepandaian akal seperti sekarang munkin negara kita tercinta ini jadi negara adi daya ,yang kaya raya , di segani musuh ,di senangi kawan .
  pokoe gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem karto tur raharjo .Dan warganya
  sejahtera lahir dan batinnya .
  kapan ya bisa terwujud ,mari kita mulai , kalau bukan kita & sekarang mulai lalu siapa dan kapan lagi ???????????????????????
  semoga Tuhan selalu menuntun kita amin

 9. jaini

  itulah kang mas hidup harus jujur pada diri sendiri ,memahami hakekat hidup menjadi abdi ,bila pulang kelak harus mengerti jalannya pulanng ,dengan membawa kebaikan kejujuran dan keiklasan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: