SEKAR GODHA LAN TULADHA


KINANTHI

Tansah waspadeng pandulu,
ugere manungsa urip,
nalusur marang wardaya,
den tliti lawan permati,
wit lair mung manut nalar,
yen pengin dadi wong mukti.

Wong urip kudu sing wanuh,
tumrap kabeh kang dumadi,
sabab aneng pasrawungan,
iki amung ana kalih,
yeku godah lan tuladha,
kang kudu kita petani.

Sesawangan becik iku,
durung mesthi lamun suci,
mula kudu sing premana,
mrih tan gampang den apusi,
awit setan bentayangan,
golek manungsa kang lali.

Mula anggonira ndulu,
mring sadaya kang kumelip,
sarta akeh kang den asta,
iku kudu dipun saring,
kanthi adhedhasar ngamal,
dimen besuk ‘ja kecelik.

Ngepring cuwil wohing tanjung,
milah-milah ingkang becik,
iki wajib den gegulang,
ngenggoni sipat kang adil,
iki lamun tinakonan,
mesthi akeh wong kepengin.

Lambe amben mrica kecut,
aja waton angger muni,
yen ngandika karo kanca,
kudu tanggung anetesi,
den arep-arep buktinya,
awit kandha iku janji.

Kapethik saka buku Warisan, Geguritan Macapat, karyane Suwardi, weton Balai Pustaka, 1983.

Alang Alang Kumitir.

13 thoughts on “SEKAR GODHA LAN TULADHA

 1. Surahman sugeng

  Ass,Mas Alang2 kumitir dalem badhe ndederek nguri2 budoyo jawi awet jeng kados pundi menawi badhe nyingkur saking budoyo jawi tiang badhe boten saget tentrem angsalipun gesang manggke milo kito kedah sareng2 jagi budhoyo jawi sampun ngantos kajajah negari lio kulo derek kalian pituturipun Alang2 kumitir .wass. NUWUN.

 2. Wahyu Ipda RIyanto

  Ajaran kang becik kang wajib di serat lan dimengerteni dening wong jowo. mergo wong jowo wes podo keblinger. moko kang paling penting iling-iling karo jowone, amargi falsafah jowo paling mulyo

 3. hidayat

  Mas Kumitir…. Gimana Sidoarjo
  teringat banyak bus umum bertuliskan Kumitir jurusan ke
  banyuwangi, di Pintu tol lingkar Jipangan..
  juga guyonan “kalau mau ke Malang lewat Lawang itu sopan,
  kalau mau ke Banyuwangi lewat Genteng, enggak sopan,.. he he
  juga,, Selamat hari raya Idul fitri 1430 H , mohon maaf
  lahir dan batin….

 4. h.daryanto

  insyaallah kula ngertos sanget isining sekar godha lan tuladha, panci kedah makaten tumindakipun tiyang agesang. kedah kagungan paugeran dalah gegayuhanipun sadaya titah, kedah eling lan waspada kanthi lambaran iman kalawan terus ngibadah dumateng ingkng Murbeng Dumadi. Kanthi makaten insyaallah kita sedaya saged manggihi manah ingkang tentrem tuwin slamet lir ing sambekala, amiiin.

 5. Poting

  Matur nuwun kula tumut
  Ngresepi rerepen niki
  Saged kagem nambah pana
  Ngarungi gunging jaladri
  Saged kagem tutur kandha
  Mring nak putu buyut sami

  Matur nuwun Mas Alang-alang Kumitir, kula saged nderek nedhak rerepen
  penjenengan; kenging kangge jaga-jaga nuturi anak putu. Nuwun.

 6. h.daryanto

  kula mudeng sanget, sedaya ukaranipun ngandut isi ingkang sakalqngkung ageng. tiyang agesang panci kedah ngudi elmu donya lan ankhirat inggih puniko elmu umum ingkang saged kangge ngupadi pakaryan lawan elmu agami kaangge paugering timindak kautaman klawan supados tansah eling dupateng ingkang Murbeng Dumadi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s