LAKU-LAKUNE WONOSOBO DIENG


“Saurunge raga (badan) jiarah menyang Dieng, akune Jiarah, ana 17 dalan-dalane amrih kaleksanan”

wonosobo tumeka Dieng kawedar, akarya pralambange Panca Sila, ya Pancadriya” Panca tegese lima ya  Sedulur kalmia pancer.

Laku-lakune menyang Dieng iku dadi prasemone kawruh kasampurnan.
1.    Liwat kali semangung, tegese kesengsem barang kang agung.
2.    Lumebu kota Wonosobo, tegese kita kabeh bakal sesobo kaya liwat alas (wana).
3.    Liwat desa Kajiwan , tegese mula kudu golek kawruh “kejiwaan” (kebatinan).
4.    Liwat gumuk Logandeng, tegese aja ndandeng-ndandeng kasuwan kaselak kacingkrangan.
5.    Liwat desa Kalianget, tegese kudu kang semanget utawa sregep.
6.    Liwat distrik Garung ana kali Alursemaya, tegese kudu di garu aja semaya.
7.    Yen manengen desa Kalikalang, tegese aja kalang-kalangan kekarepane.
8.    Yen mangiwa liwat Tlaga Menjer, tegese ayen tentrem lega menjer-menjer.
9.    Liwat Rejosari, tegese karaharjan jupuken sarine.
10.  Distrik Kejajar, tegese sejajar wis sak pada-pada titah (padajayanya).
11.  Yeng mengiwa desa Sitiyeng, yen manengen desa Surengeda dadi pengayoman.
12.  Desa Silobang, tegese munggah ngrekasa tapi bisa lobang (bombang).
13.  Desa Parikesit, tegese dinurus sandang lan pangane dadi makmur.
14.  Desa Patakbanteng, tegese aja éla- élu kudu teguh kukuh kaya Banteng.
15.   Desa Siterus, tegese aja mandeg temulih kudu diterusake.
16.   Pancuran Bimalukar, tegese nglukari bronjong-bronjong kamurkan, dadi rahayu.
17.   Dieng, tegese yen arep édi tur a aéng supaya tumindaka kaya isine Buku We Yoga Dhi ana 17 sarat-sarate, yen Islam ana 17 rakaat, yen arep agung kaya Garuda ya kudu duwe wulu 17 sarat-sarate kaya dene Jiarah Wonosobo tumeka ing Dieng ya ana 17 rukun utawa dalan-dalane, yen arep Rahayu Adi tur Aéng.

Mara jajal lakonana, yen ora cocok buku iki wajib di enggo buntel trasi.


Sumber : Buku We Yoga Dhi (ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi).
————————————
Alang Alang Kumitir

Advertisements

8 thoughts on “LAKU-LAKUNE WONOSOBO DIENG

 1. dede

  artinya dalam bhs indo apa pak?
  saya tertarik mengetahui artinya dalam bhs indonesia.
  (maklum bukan orang jawa)

 2. mas hadi

  oooo………ngono tho, lagi ngerti iki aku, panjenengan jan kethok jowo tenan, pinter oothak athik gathuk , keleresan aku anakke wong kejajar tapi suwe nang temanggung saiki golek pangan nang semarang

 3. johant

  pak dhe badhe tanglet masalah kakang kawah adi ari2. banjur pripun carane supaya saget ketemu? enten bahayane napa mboten?
  matur suwun…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s