alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

AYU AYOM AYEM TENTREM


DESA SURENGEDE “AYU AYOM AYEM TENTREM

Era-ero wong Jawa keri kang pro (kang jodo).

Garung ateges digaru, buangen alanira, kang ngajak dadi perkara. Tegese sing sapa kang ngerti yen ana ing alam padang iki tansah rubes, ewa, cuwa, gela, tansah ora ana marem-mareme, paribasan rejeki yen dioyak malah ngedohi, semono uga suwarga, yen diarep-arep malah ora ana, tegese sing sapa wedi, iku malah diweden-wedeni, tuwasan wis nggulung-nggulung niba-niba babak bundas, jebule dudu memedi, mula kudu dititi jroning percaya ing Gusti, mula iku supaya kang tata  titi tatas tistis tetes buntas dununge pangudi, ditimbang-timbang kang bener, kang ala dibuang, disaring-saring, mula kudu di GARU, dipateni ing kaluputane dewe, kang tansah semaya amarakake ngalur-alur bingung, duduk suwe kesamber Ulung, yen bisa nganggo ing kabagusane, iku bisa ayu ayom ayem tentrem, jembar segarane kaya dene Tlaga Mejer ya tlaga pangapura, ya tlaga keslametan. Adat pituwase ora gampang kena ombyaking suwara, iku yen ana “Reja” tegese rame-rame umyung kang dijupuk mung “sarine” utawa wose, karepe buwahe ya sejatine, aja mung diwaca salamba, di gagas-gagas di rasa-rasa desa “Rejasari” yen ana pengajabe Mripat Kuping, Irung, Lesan, kudu dijupuk sarine, kang tumuju marang kabagusan, iku ing tembe bisa sejajar “Kejajar” tegese bisa munggah sejajar, kasebute “ Samiaji” ya, PADA JAYA NYA, ya kawula lan gusti, ya Rasulullah.

Sak uwise dilakoni banjur ana pertelon kang ngiwa “tumuju ing kanugrahaning Dewa ya iku Sakti tur Aeng desa Saktiyeng”, sing sapa wonge bisa nglakoni dawuhe batin tegese ora “Murtad lan mosrik” iku bisa kinasih ing Gustine, kashe buwahe bisa Sakti tur Aeng, japa lan mantrane bisa mandi Kocap kudanan, ora pasah tapak sisasning gurenda, nanahis aja kanggo umuk-umukan.

Aja mandek, iki wis ngancik gara-gara wis karep ana wahyu ngger terusana lelakonira, ing tembe bakal ana maneh pratelon kang manengen, ya iku uga kanugrahan, sing sapa kadek ana ing prasemon suren Gede (wringin agung) iku dadi pangayoman ing sapada-pada lan kula warga, semono uga “warga negara” yen ngaup ana ing ringin agung iki supaya pada dijaga, dilemoni supaya lemu godonge supaya ngrembuyung, supaya rakyat kang ngaup pada ayom ayem tentrem sapa kang seneng ? Tumrap ing lahir.

Dene kebatine kita ngawula ing Gusti iku tekan seprapat agung tegese wis bisa murakabi agawe ayu, ayom, ayem, ing sakabehing titah, dipurih ayema yen wis ayem, saya sumengka pengawak Braja, banjur desa Silobang (bolong) lega legawa rila ing donya, rila ing pati jalaran win antuk lobang padang jaba padang ing jerone marga wis oleh wahyu pengayoman Ringin agung, nanging isih sumengka pengawak braja dilakoni klawan antul bisa tumeka ing tumeka ing gapura kang aran PARIKESIT.

Pasemon pari kang isi 9 elas ngemu yen ISLAM 5 wektu, yen Jawa kalima pancer, yen Cina ya pada bae.

Sumber : Buku We Yoga Dhi (ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi).
————————————
Alang Alang Kumitir

Advertisements

3 Comments

 1. Obenk

  Bravo al_al_kum.demi nglajengaken pitutvr mur sid jawi.saya ingin jadi don atur.walaupun seripis dua repes.bravo generasi muda.minta rekening nya.email ken atao sms ke

 2. Bagus Samiaji

  oo!!! yen islam 5 waktu yen jowo patmopancer, rukun islam kuwi kiro-kiro identik pora den Kumitir karo patmopancer!!!!

  jebol semono,,, yen gelas ketemu gelas podo tabrakan, yen isine podo saling ngiseni,,

  sae mas sae!!!!

 3. Amin robby

  Kulo nwn Kangmas kumitir kulo putro Tuban bade nderek ngangsu kweruh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: