SAKABEHING TULISAN IKU NGEMU MAKSUD


Ha-na, Hananingsun, ingsun iku hana.
Ca-ra-ka, wujudingsun, ingsun wujud Caraka (reroncen).
Da-ta-sa-wa-la, polah tingkahingsun, ingsun polah lan tingkah datan suwala.
Pa-da-ja-ya-nya, karepingsun, ingsun karep padajayane.
Ma-ga-ba-ta-nga, pati urip wadangingsun, ingsun atutup (buntel) wadag, sumangga batange, tegese Laillahi tangala.

Yen digugu pitutur We Yoga Dhi, yaiku pasinaone “kawula” ngawula Gusti, yaiku bagusa atinira.

Nanging kudu kang teguh kukuh bakuh kaya dene Banteng aja kongsi lemeran ya “umat” (umat-umatan) yaiku kang disebut kawul, tegese kompal-kampul katiyup ombyaking suwara, dadi ngalor-ngidul rejekine emoh kumpul.

Sakabehing barang-barang iku urip, nanging emoh nderek wong kang kasebut kawul, margo sedela wae wis diedol, aliyas diijolake beras, apa iku jenenge slamet waras ???

Mangkene tembange :

Dandhanggula

Klara-lara laraning ati,
Ora kaya wong tininggal arta,
Kang wus ilang piyandele,
Lipure yen mung turu,
Lamun tangi sungkawa malih,
Urip tanpa tujuan,
Amung kompal-kampul,
Pinda kawul ing lautan,
Ngalor-ngidul tinggal Hyang Widi,
Tinitah tan paedah.

Sapa wongw bisa anglakoni, lan anawoa, patang puluh dina suwene, lan tangi waktu subuh, lan sabar suburing ati, insya Allah tinekan, sakarsanipun tumrap anak rayatira saking ngudine elmu We Yoga Dhi iki, rahayu aneng sira.

Sumber : Buku We Yoga Dhi (ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi).
————————————
Alang Alang Kumitir

Advertisements

4 thoughts on “SAKABEHING TULISAN IKU NGEMU MAKSUD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s