PERAYAAN TAUN ANYAR


SAK KABEHING BANGSA
PADA DUWE PERAYAAN TAUN ANYAR

Mula iku bangsaku yen kersa pada elinga marang taune dewe supaya duweya perayaan dewe kang kanti rila lan asung syukur marang alam kang alap ingalapan paedah, lan bungah dene bisa menangi tau anyar, ya iku ngacik sasi Sura, iku sasi anteng, perlu kanggo ngasah kebatinan, carane mutih utawa ngadem, utawa ora mangan sega, cara-cara iku kang ditindakake para embah-embah buyut kita biyen, kanti tutug 21 dina sauwise banjur sesalaman apura ingapuran.

Dene yen arep merayakake, atun anyare dewe yaiku nang sasi Sura tanggal 22 tumeka malem tanggal 1 Sapar dene melek suwengi tanggal 1 Sura iku ibarat melek setaun kasiyate kinacek ing sapada-pada.

Dene carane  perayaan iku kang utama yen cara biyen iku kang ditindakake Merdi Desa, setahu sepisan iku kudu dilakoni, wong sadesa pada asung pahargan marang leluhur kang bubak senggani, tumrap kuna-kuna yen nanggap wayang iku lakon ngrumat petanen, lakone Dewi Sri. Dene rakyate kudu melek sadjrone 3 bengi awit tanggal 30 Besar saben wong pada pasang ting, supaya padang dalane, ing tanggal 22 Sura wong sadesa pada rame-rame ngubengi desane ing wayah tengah wengi, pasa slawatan, embleg-emblegan dene bocah-bocah pada dolanan abit lan obor, wong wadon pada nylametake pari (jagunge) lan duwene petanen, minangka dikudang-kudang utawa digunggung-gunggung supaya krasan lestari nderek Bapa Tani lan Biyung Tani, dene yen Pak Tani ya mikul bucu dipaes-paesi janur kuning iku awer-awer slamet saben dalan mlebu dipasangi gapura, tegese gawea pangapura adat pituwase para lurah ing padesan, yen saben taun desane diperdi miturut cara-cara kuna iku sok keket berkat desane yen sinawang katon singer lengreng asri tur direksa marang leluhure kang mbau reksa dene yen ora dipersudi, iku mung duwe aran lurah nanging ora duwe kaberkatan, lan ora bisa tulus dene yen Kabupaten biyen sataun sepisan pra lurah pada asung karameyan lan hasil pertanian digawa nang alun-alun kanggo rame-rame pameran diarani Merdi Negara.

Sumber : Buku We Yoga Dhi (ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi).
————————————
Alang Alang Kumitir

6 thoughts on “PERAYAAN TAUN ANYAR

 1. anang

  Rahayu…
  Ass…
  Dumateng sedoyo kadang kinasih.
  Ki..nyuwon tangklet, taun enggal jawa kalian islam arab puniko kok sareng nggih ? punopo islam arab njiplak dateng penanggalan jawi ? amargi menawi kulo itung tahun jawi sakmeniko sampun 1943 menawi thn islam arab nembe 1943 artosipun tahun jawi 500 thn langkung rumiyen.. ngapunten menawi kulo gadah pendapat bilih sebagian besar nilai di islam arab meniko mendhet saking nilai2 luhur tiang jawi, mekaten ugi penanggallan puniko.
  Menawi wonten lepatipun kulo nyuwon gunging samudro panyeksami.
  Wassalam..
  Rahayu…

 2. Werdo

  Salam seh katrenan,

  maturnuwun mas Kumitir, saking situs panjenengan kulo saget ngangsu kawruh babagan urip kang bener7pener,
  suwun

  rahayu….. rahayu….rahayu…

 3. idris

  makasih bayak pak,dari situs ini saya banyak belajar, semoga situs ini terus eksis,. ..matur nuwun sanget

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s