MAHAYU HAYUNING DWI WARNO


17 Agustus iku kalebu Hari Raya (dina perayaan) marga iku dina kang kawitan nyalametake kita kabeh, marga kita bangsa Indonesia iku wis ora daya lan kuat prasasat kadiya kewan cacing kang kepanasan, tanpa aji sepeser, nanging bareng sang Merah Putih berkibar, sakala bangsa Indonesia pada dadi banteng, kang gagah prakosa kuncara tumeka ing manco praja. Mula bangsaku supaya mulyakna kang sasi Agustus tanggal 17 angesti mumbuling bandera ing angkasa, dipuja-puji supaya lancar berkibar, wiwit saka bumi tumekaning awang-awang lancar lan arame iku minangka pralambange aman lan arane Taun kang arep dilakoni iku bakal klakon.

Tumrap Jawa iku awit kuna-kuna pada nglakoni saben wiyosan tansah gawe peringatan yaiku gawe slametan bubur abang lan putih, dimaksudake kang putih saka Bapa Adam, dene saka Ibu Khawa iku abang, lumantar bapa lan Ibunira, yaiku kang den arani wahyuningrat tegese wahyu siji, wong sak Indonesia pada ngenggoni (nganggo).

Pancasila ! Ya Pancadriya kalima, Ya kadang papat kalima pancer, iku diwujudake golong papat kalima Bucu (uncet), didunungake kadang kita.

1. Luamah duwe cahya Ireng, plawangane ing Lesan lenggahe ing waduk, kang ajak ngelak lan ngelih (luwe).

2. Amarah duwe cahya Abang, plawangane kuping lenggahe ana ing jantung kang ajak marang kanepson.

3. Supiyah duwe cahya Kuning plawangane Mripat lenggahe ana ing ati kang ajak marang pepenginan.

4. Mutmainah duwe cahya Puti, plawangane Irung lenggahe ana ing pok ati kang ajak marang kasucian.

5. Pancer ya sira, bisoa ngereh (ngelisi) kadang 4 ambagusnoa sira ing atinira padang bersinar kaya dene lintang “Bima Sekti” aja pegat tulung tinulung gotong royong.

Sumber : Buku We Yoga Dhi (ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi).
————————————
Alang Alang Kumitir

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s