DONGENG AMA PARI


Kacarita duk jaman kuna Dewi Sri ditundung bapa lan biyung, tansah kelara-lara, sengsara nuli pada babat alas, bareng wis dadi leleran sawah, kang kawitan bibite (winihe) iku utang-utang (nyilih), kacarita wis kaping-kaping yen arep dipanen tansah ora uman marga dipangan ama.

Saking puteking panggalih nuli tapa prihatin, antuk sasmitaning Dewa, supaya nandura pari “ketan ireng” ana ing sungapan, iku kang kanggo piranti umpetan rayine si Jaka Taruna yen tunggu pari.

Kaleksanan ditindakake, bareng pari wis kuning, Buta ratuning ama kena teka sawadiya-balane pirang-pirang ewu. Sang Jaka taruna ndelik ana ing grumbulan pari ketan ireng, sang Buta sangsaya cedak, nanging sang ama ora ngerti yen kang tunggu Jaka Taruna, kaselak ora tahan, Ratuning ama di jemparing kecandak asrah tobat, Sang Buta tumuli lunga sarta wadiya-balane, sang Buta dawuh, heh-heh para wadiya, poma-dipoma yen ana grumbulan pari ketan ireng sira kabeh aja pisan-pisan wani nerjang sawah iku marga kang nandur isih anak turune Dewi Sri luwih becik supaya pada diliwati bae amrih sira kabeh pada rahayu.

Iku mung dongeng dene bukti lan nyatane, ya pada dilakoni kang dadi sarat rukune dimene rukun dene yen dilakoni, mangka panene ora bisa mundak, ya ora susah ditindakake, tanpa sira kabeh pada rahayu.

Mula yen wong kuna lagi isih nganggo elmu temen (Budha) yen tanggal 22 Sura pada suran rame-rame mardi petanen, nanggap wayang lelakone Dewi Sri ngruwat petanen, pada urunan saben-saben ing sasi Sura ngiras mangesti taun anyar, asung kabungahan marang kang “cikal bakal” mbubak senggani.

Sumber : Buku We Yoga Dhi (ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi).
————————————
Alang Alang Kumitir

Advertisements

3 thoughts on “DONGENG AMA PARI

 1. POTING

  Matur nuwun critanipun Dongeng Ama Pari kenging kangge tambahan wawasan lan pangertosan. Ingkang dipun maksud sungapan menika menapa margi ilen toya ingkang mlebet sabin kita ? Nuwun.

 2. Agus Purwoko

  Kulo nuwun!
  Sugeng sedayanipun!
  Nderek maos carios ingkang nginggil!
  Kulo amarak sowan, kanti pangajap, jengandiko waget pinarak wonten gubuk kawulo ingkang mboten rupo! Kanti tulusing batos kulo ajeng2 tindak panjenengan! Nuwun pangapunten bileh sowan kawulo kirang trapsilo lan mboten kanti boso ingkang cetho!
  Nuwun!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s