ISARAT NYEBAR WIJI


Yen wis dietung jenjem dina lan pasaran upamane ketemune ana 15, etungane : tikus, wiyu, kadal, ula, tikus, wiyu, kadal ula lan sapiturute tekan 15 iku tumiba kadal, upama dina Jum’at 6, Pahing 9 = 6 + 9 = 15 = yen nyebar pari utawa jagung, ora dipangan tikus utawa wiyu, yen nyebar miliha dina lan pasaran kang tumiba kadal utawa ula, iku adate bisa wutuh, nanging samubarang angkat-angkatan apa wae supaya nyingkiri dina na’as tegese dina kang wis tau kanggo kesusahan utawa kapesa.

Isarate gawe celengan, wadah-wadah utawa lumbung, upama dina Senen 4 Wage 4 = 8 iku itungane : cucuk, waduk, sikil, buntu, cucuk, waduk, sikil, buntu, yen dina Senen Wage = 8 ketemu buntu, iku bisa wutuh, yen ketemu cucuk, iku ora bisa kumpul, sebab entek dicucuki, utawa dipipil.

Isarate gawe panggonan utawa omah, candi, yasa, rorgoh, sempoyang, kang apik yen ketemune nang jenjem candi dadi ora sempoyongan.

Isarate gawe kala, wuwu, jaring, warung dasaran. Itung dina lan pasaran ketemu pira, nuli diitung saka otek, ogleng, contra, iwak sapiturute kang apik yen pungkasane ketemu jontra dadi ora oklak-aklik.

“Isarate kanggo golek sandang pangan (medayoh)”

Kliyek, mentek, joto, kemil, sapiturute kang apik yen ketemu kemil utawa mentek.

Yen nenandur miliha dina :

Senen = soma = somawah = nandura kang dipurih wohe.

Selasa = anggara = anggarambang = nandura kang dipurih kembange.

Rebo = budha = budaron = nandura kang dipurih godonge.

Kemis = respati = respatiwit = nandura kang dipurih kayune.

Jum’ah = sukra = sukrayot = nandura kang dipurih oyode.

Saptu = tumpak = tumpaklek = nandura kang dipurih peklekane.

Ahad = dite = dite rip = nandura kang dipurih uripe.

Kanggone pitungan Naga

Yen boyong, pindah lelungan adoh iku yen bisa ora kenane temuju ing dumununging Naga.

Kasangsarane yen dicaplok Naga.

Naga dina 40 dina ing panggonan iku.

Naga sasi 40 sasi ing panggonan iku.

Naga taun 40 taun ing panggonan iku.

Itungan Naga iku yen apal, dadi yen ana pitakonan ora nggragap, aja ngimanake buku, kitab, tegese kudu apal, dadi yen lelungan utawa dolan-dolan ora mikul buku, kitab, catetan.

Sumber : Buku We Yoga Dhi (ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi).
————————————
Alang Alang Kumitir

Advertisements

3 thoughts on “ISARAT NYEBAR WIJI

 1. Ekin-cabean

  Nyuwun ngapunten sak derenge kagem Dimas Kumitir, nderek nyimak..mawon,
  Soale kulo mboten saget basa jawi…
  Matur suwun…
  Wilujeng Rahayu

 2. subi

  Nyuwun sewu, wekdal sakmeniko taksih wonten piyantun engkang gebengan petagan jawi, kulo sejutu bileh budoyo jawi meniko adhi luhung, sahenggo pantes menawi dipun uri2….
  kulo gadah gambar petangan jawi kagungan bapak kulo, namung kulo dereng saged manggihi rumus ipun,,, maturnuwun….salam monggo budoyo jawi kito uri2… nuwunn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s