PADA SUGIH KAPINTERAN NANGING MLARAT KABERKATAN


Dongenge wong kuna kang susah bab ama.

Kacarita ing jaman kuna Bapak Tani, ing Pegagan kekes bab tandurane, wis kaping bola-bali yen mangsane arep dipaneni tansah kacuwan kekarepane. Saking kekesing ati, Pak tani nuli riyalat (tapa), bareng sawantara dina Bapak Tani ing wayah bengi dumadakan weruh kaya dene buta sarta sawadiya-balane, kang arep ngrusak tandurane Pak Tani. Pak Tani jajabang awinga-awinga banjur tantang-tinantang dijangkah dadi gelut kang rame. Sang Buta ratune, ana kapikut nuli dibanda dening Pak tani, Sang Buta sambat-sambat tobat ora maneh-maneh tumindak kaya kang wis-wis mula njaluk supaya diluwari saka bebandan.

Pak Tani saguh nguculi nanging yen ana prasetiyane kepiye, Sang Buta nyaguhi, prasetiyane mangkene : Bapak Tani supaya wewarahe marang anak putu tedak sanga turun pitu yen tunggu tanduran ing wayah bengi utawa awan, yen pada ngucap HONG MINEH-HONG MINI HIYEH, ing sajerone pasa sadina sawengi, serta ngubengi ing wates-watesing sawah utawa pategalan, iku tak anggep isih anak turunmu, iku ya tak anggep sedulur sinarawedi, aku sabala-balaku ora bakal wani ngrusak tandurane anak putumu, Sang Buta tumuli diluwari saka bebandan, kanti prasetiya pasaduluran.

Bab dongeng iki digugu utawa ora iku mangsa borong kang paling apik dicoba, dibuktekake, mabnjur dibanding-banding-akehe panen, tinimbang kang ora diisarati. Kanca-kancaku kang model jaman saiki iki, ora pada betah luwe, nanging bisa nyo’al marang wong kuna iku tansah ndepani (ngrungkebi) negarane dewe, mula pada sugih agem, lan sugih raja-kaya, paidon bae saka emas. Pancen cocok tembunge bocah : Encik ? Dudu ! Londo ? Dudu ! Arab ? Dudu ! Jawa ? Dudu ! Ooooo ! Bongbai jangko-jangko.

Sumber : Buku We Yoga Dhi (ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi).
————————————
Alang Alang Kumitir

Advertisements

3 thoughts on “PADA SUGIH KAPINTERAN NANGING MLARAT KABERKATAN

 1. bagus herlambang

  rumaos asrep manah kulo saben2 lumebet wonten, mriki … tansah kathah pasemon ugi pangeling-eling, bilih gesang puniko mboten kemawon arupi perkawis gembung lan kadonyan….

  matur suwun mas-mas kang sampun atur……
  mas kumitir… sampun jengah….tetep sumawur
  lestantun.

 2. POTING

  Bocah saiki pancen padha pinter2 nanging kurang rasa sukure marang Gusti Kang Akarya Jagad. Sukur ora mung mengucapkan sukur Alhamdulillah thok, nanging uga kanthi tumindak utawa laku. Aku dudu wong tani ning aku percoyo karo tulisan ing dhuwur iku.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s