SAPA KANG ELING DEN ELINGI


Ya alim ya alimi

Kanjeng Nabi Muhammad saw, yen karsa tumindak apa wae tansah ora supe nyambat sebut, Malaekat 4 lan Sakhabat 4. semono uga kita kudu eling marang Kadang 4 lan Napsu 4, ing ngisor iki sarat-sarate angraketake Malaekat lan Sekhabat, yen cara Jawa Kadang.

“Mar Mariyati” kakang “Kawah” adi “Ari-ari” getih “Puser” kadang ingsun papat kalima “Pancer”.

Kadang ingsun kang ora katon lan kang ora kerawatan, sarta kadang ingsun kang metu saka Margaina, lan kadang ingsun kang ora metu saka Margaina, sarta kadang ingsun kang lair bareng pada sadina, kutu-kutu walang ataga.

Bapanta ana ing ngarep Ibu ana ing mburi, ayo pada dahar, (yen nyambut gawe rewang-rewangana) sak piturute supaya disambat sebut.

Nanging yen sare, panyambate mangkene : Awak ingsun arep turu, jaganen lan reksanen badan wadag ingsun kang ana ing wewengkon ingsun kabeh, yen ana sangkala rubeda sira gugah-gugaha. Yen duwe kaperluan wungu gasik, aku gugahen ing jam 12 ?.

Yen duwe panuwun sambetan, pada rewang-rewangana, kaleksanana kang dadi panuwun ingsun ing sak karsaningsun.

Yen bebuang sesuker, sambaten mangkene : Sampurnakna sesuker ingsun dadiya suci nirmala.

Yen wis arep tumeka ing janji, para sadulur-dulur iku karuwaten, supaya aja angridu ing dedalan, pangruwate mangkene : sarana panyipta ing sak jroning batin, penyambate kaya ing duwur……………. kabeh pada sampurnoa nirmala, waluya ing kahanan jati dening kuwasaningsun, tumuli ngeningake cipta kang santosa, aja kongsi duwe rasa pangrasa kasengsem marang kawujudan apa bae, iku kabeh kalebu panggoda rencana. Mula kudu ening awas eling, kang teguh kukuh bakuh. Asal durung manjing ing guwa garba Ibu, ana ing alam kang sampurna bisoa mulih nang alam sampurna, langgeng sampurna lan mulya (Wallahu allam).

Sumber : Buku We Yoga Dhi (ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi).
————————————
Alang Alang Kumitir

Advertisements

9 thoughts on “SAPA KANG ELING DEN ELINGI

 1. bambang

  janjane urip iku gampang tho?
  nanging amargo okeh sing ngetutake pituduh lan pitutuh iku akeh dadi bingung olehe lumaku.
  yen podo ngetutake siji pituduh wae sanadyan ketoke bodo nanging biso njumbuhake iman pestine ora bingung lan pesti tekan.
  nuwun.

 2. Agus d setyawan

  Matur suwun dumateng kang alang alang kumitir, panjenengan sampun paring pituduh,, amargi paribasan ( sak bejo bejo ning uwong, yoiku wong eling lan waspodho )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s