alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

TULISAN KANGGO RAJAH


SABEN BANGSA PADA DUWE TULISAN KANGGO RAJAH
Kawruh Padalangan Petikan Buku Kala Yuwana

Kacarita pangandikanira Sang Hyang Jagat Nata, dateng Sang Hyang Kala : Hee Kala ! Sak mangsa ana manungsa kang tumindak ora temen utawa nyingkur marang pitutur becik, iku mangsanen; kabegjane pepesan sandang lan pangane, yekti kena sira arad ing wekasane. Nanging kang santosa ing budi lan bagus ati, iku ora kena sira winisesa ing sak lawase. Lan uga supaya wonge kang bisa maca tulisan rajah Kala Cakra, ya iku Sastrapedati kang ana ing jajanira iku minangka panulake pangrancananira, kalisa ing bebaya, kalisa ing sangsara.

Dene tulisane Jawa kang unine kaya ing ngisor iki :

1

Ya  Ma  Ra  Ja

Ja  Ra  Ma  Ya

Tegese Pangrancana Maria luwih

2

Ya  Ma  Ra  Ni

Ni  Ra  Ma  Ya

Tegese anekani ilanga kaluwihanira

3

Ya  Li  La  Pa

Pa  La  Si  Ya

Tegese kang aweh luwe amaregana

4

Ya  Mi  Da  Ra

Ra  Da  Mi  Ya

Tegese kang aweh mlarat anyupana

5

Ya  Mi  Da  Sa

Sa  Do  Mi  Ya

Tegese kang anyikara mariya nangsaya

6

Ya  Da  Yu  Dha

Dha  Ya  Da  Ya

Tegese kang amerangi laruta kuwatira

7

Ya  Si Ya  Ca

Ca  Ya  Si  Ya

Tegese kang para cidra kogel walesa

8

Ya  Si  Ha  Ma

Ma  Ha  Si  Ya

Tegese kang dadi ama yagiya asiha

Lan maneh pada kadawuhan anglakoni talak brata warna 5.

1.  Pasa awit surup srengenge, tumeka plentong srengenge.

2.  Melek awit esuk, tumeka tengah wengi.

3.  Tapa mbisu awit tangi esuk, tumeka plentong srengenge.

4.  Wahdad, ing saben malem wiyosan kakung lan putrine 7 dina 7 wengi ora kena senggama, yen bisa tekan 21 dina.

5.  Sabar, lila legawa tepa salira ing salawe.

Sapa kang bisa anglakoni riyalat 5 warna iku dadi pangruwate papa cintraka lan anuwuhake bagiya raharja, ing donya tumekeng pralaya.

Sumber : Buku We Yoga Dhi (ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi).
————————————
Alang Alang Kumitir

Advertisements

16 Comments

 1. yoyoi

  good

 2. Wisnucahya

  Ass. Wr. Wb.
  Mohon maaf mau tanya. Cupu wadahe ilmu itu apa ya?
  Terima kasih sebelumnya.
  Wass. Wr. Wb.

 3. salam kenal saking cah porjo

 4. BETOROKOLO

 5. wisanggeni sastramihardja

  rajah kalacakra ^__^

 6. joko widodo

  AKU WONG JOWO TAPI RA ISO BAHASA JOWO….MOHON PAKE BAHASA INDOBESIA AJA BIAR NGERTI SEMUA .TRIMAKASIH

 7. kala

  nuwun sewu sederek2e…..terutami engkang kagungan dalem,artosipun rajah sak meniko ko artine mboten sami ko enten engkang ngartiake sak liyane ing inggil niku engkang leres engkang pundi artosipun,trus maose ngangge a nopo o,biasanipun tiang jawa tengah katahe ngangge o,tapi nak tiyang jawa barat ngangge a di waos sami kalehan ingg inggil,ngapuntene mbak menawi wonteng klintunipun kulo nulis nuli wonten kata engkang mboten ngenak aken woonten pangarsane panjenengan sedoyo.

 8. bidin

  carikan kitab ambiyok

 9. reza

  nyuwun sewu dalem bade tangglet.seng diarani mati sak njeroning urip niku napa?

 10. tio

  pengen tau…………
  ada yang bisa kasih tau masalah mustiko mustikoning roso itu apa?

 11. tio

  sae………..

 12. Adji

  Sak derengipun Dalem Nyuwun Agunging Pangaksami menawi wnten Kalepatan Mas,
  Sejatosipun Isi Saking Sastro Pedati Meniko menopo Pareng dipun Serat Mas ?
  Lajeng Sastro Pedati Meniko sejatosipun wonten 8, nopo 12, nopo 16 Mas ?
  Sak sampunipun Dalem ngaturaken Agunging Panuwun Kawruhipun Mas …

 13. YOSE

  NYUWUN NGAPUNTEN MAS MBOK BILIH KULO DIPUN JELASAKEN MALEH MAS

 14. sulardi

  saya ingin bertanya mas.bagaimana caranya menggunakan rapalan ini?
  mohon penjelasannya mas

 15. POTING

  Nuwun sewu nderek urun rembag :
  N0. 3 : Ya Si La Pa – Pa La Si Ya
  No. 4 : Ya Mi Ro Da – Da Ro Mi Ya
  No. 5 : Ya Mi Do Sa – Sa Do Mi Ya
  No. 6 : Ya Da Yu Da – Da Yu Da Ya
  Mekaten, mbok bilih kawula lepat nyuwun pangapunten. Nuwun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: