PELINTANGAN MANGSA TETANEN


Ing jaman kuna wong padesan tani pada ahli pelintangan iku wis ora kena dimokhali, sapa kang nandur pari kungkulan lintan banyak angrem iku bakal dipangan kemerki kang diarani dipangan uler, semono uga manungsa, yen manunga ke siji sok pada duwe mala gatel, marga kasumuban kemerkine lintan banyak angrem, dadi tetela setaun iku ana 12 mangsa, iku ing siji-sijine mangsa lintang iku anggawa daya prabawa, andayani seger lang rungsanging kahanan alam.

Dene carane arep labuh miwiti, iku yen kuna budha ing wayah esuk jam 4 ndelok lintang luku, yaiku mangsa karo, mbarengi sasi Agustus tanggal 2/3 yen lintang luku kang padang ing ngarep, kudu labuh luwih gasik, yen kang padang mau ing mburi, yen labuh digawe keri, yen lintang luku wis arep surut, lintang-lintang kang ana jenenge iku ngrempoyok pating krelip kaya dene jenenge : ya meh kaya dene luku, banyak angrem, lumbung lan liya-liyane.

Dene ngelmu perlintangan kang kanggo pathokan karo wong-wong tani ing padesan kaya ing ngisor iki :

1.    Kasa, umur 41 dina lintang banyak angrem mangsa prei, marga yen kanggo nandur, bakal dipangan uler.

2.    Karo, umur 23 dina lintang waluku mangsane Pak Tani labuh gawe uritan.

3.    Katiga, umur 24 dina lintang wuluh, pralambange ana manuk Sri Gunting unine cik-cik iwir-iwir iku pratandane  Pak Tani arep nyebar iku sok repot (susah) kaya nawu eluh.

4.    Kapat, umur 27 dina lintang lumbung unine manuk Sri Gunting  kyak-kyak ter-ter, pratandane Pak Tani, supaya amiwiti kyak-kyak ter-ter (nggaru) utawa gawe isine lumbung.

5.    Kalima, umur 27 dina lintang jaran dawuk prasemone barat seka wetan, kupu kuning seka kulon, udan, bung pring apus pada tukul, iku mangsane wong tani pada tandur, ndingkluk merkukung kaya jaran dawuk.

6.    Kanem, umur 43 dina lintang gubug penceng kupu kuning saka seka wetan mangulon, udan barat seka kulon, kali-kali pada banjir. Bung pring welat pada tukul. Pak Tani mangsa mantun nandur pari, lan gaweya gubug kanggo tunggu (ngaso.

7.    Kapitu, umur 43 dina lintang welanjar ngirim pralambange yen terang akeh barat, yen udan ora ana barat. Bung pring pada pokah, laron sore mabrul, bumi panas, mangsane ula-ula, cacing-cacing pada metu, Pak Tani pada ngasat pari.

8.    Kawolu, umur 27 dina lintang bladu mangsa pari mrantak, angin seka kulon pernahe, ngentekake kupu kuning seka wetan, bung pring pada pokah.

9.    Kasanga, lintang kukusan umur 25 dina mangsane Pak Tani pada panen, wektu kungkulan lintang kukusan iku pari-pari pada aos, mula para tani yen nendur aja atinggal itungan lintang (mangsa).

10.  Kasepuluh, lintang pacar wutah umur 24 dina, gagang pari pada mbedel, woh-woh pada gogrog wutah tumiba ing bumi.

11.  Desta, lintang gotong majid umur 23 dina pari-pari aja kesusu diunggahake lumbung, dene kang keri mangsa pada gabug, marga kungkulan lintang gotong majid.

12.  Sada, lintang raina umur 41 dina bediding suket garing, bumi rengka wong tani andum butuh.

Sumber : Buku We Yoga Dhi (ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi).
————————————
Alang Alang Kumitir

4 thoughts on “PELINTANGAN MANGSA TETANEN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s