alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

MARATUWA


ISIH CILIK DIENIK-ENIK YEN WIS GEDE SEJE KANG DUWE
MARATUWA, MARA-MARA KETEMU WIS TUWA

Tumrap sedulur-dulurku kang wis pada jejodohan, iku sabisa-bisa rengkuh-rinengkuh, mong kinemong, aja pisan-pisan nyepirakake marang Maratuwa, iku akunen kaya dene wong atuwane dewe, mangertiya yen jodonira iku biyen isih cilik dienik-enik, digadang-gadang ing tembe bisoa dadi wong kang mulya.

Mula iku yen dianggep kaya dene barang iku wis ora sumbut karo kulake, marga yen diitung anggone ngrumat lan ndandani iku wis ora bati-batiya, sarat-sarate ora diitung, mangka wis pirang-pirang sasi kongsi tumekane saiki wis pirang-pirang tau banjur yen diitung wis pira duwite ? Mula iku yen  ngaturi kabunggahan aja eman-eman lan aja owel samangsa sira ora pada eman lan trisna, ing mbesuk sira bakal kewales ora ditrisnani ing mantunira. Marga apa kang tinandur iku tukul, sak rungge dadi sepikul.

Susahe wong tuwa iku yen duwe mantu ora eman lan trisna ing bojo lan wong tuwa, sapa kang lali ing wong tuwa, iku bakal sangsara, marga ora ngrumangsani yen gede iku ana kang ngrumat lan ngemong.

Sapa kang lali marang kabecikan bakal kapitunan tumrap marang bangsa Cina aja dianggep kapir iku kena den conto ngabektine tumrap marang wong atuwane, yen wong tuwane wis seda gambare utawa potrete isih tetep disoja-soja, disembah-sembah lan uga akeh-akehe bangsa Cina isih nganggo agamane dewe, Budha Sam Kouw, mula isih pada tumindak jujur temen ajen-ingajenan iku wis samestine marang bangsa apa bae iku anggepen sadulur, yen deweke basa ya dibasani yen ngoko, kita ya ngoko, malah bisa keduga kaya kanca, luwih becik nganggo bahasa Indonesia. Bangsa Cina pada trisna ing wong tuna lan bangsa agamane, mula pada mulya. Mula iku ngabektiya wong tuwa, lan agama kang utama supaya bisa mulya, sapa kang tinggal agama iku bisa lali bangsa.

Sumber : Buku We Yoga Dhi (ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi).

Alang Alang Kumitir

Advertisements

8 Comments

 1. pak'e lintang

  matur nuwun mas kumitir…leres sakmeniko.

 2. wAH………! FOTONE MAS ALANG KUMITIR

 3. cilik dieman-eman yen dijaluk uwong ora oleh,ning yen wis gedhe kok ora ono sing njaluk banjur podho bingung,aneeh yoo……

 4. sri suharyoko

  matur suwun

 5. Sukisno boiler

  Kulo mathuk, mas alkum. Cocok kalih dawuhe kanjeng Nabi. Swarga iku manggon ono dlamakane mbokmu. Yen siro pingin urip mulyo ya mulyakno wong tuwamu ing mbesuk siro bakal dimulyakke karo anakmu.

 6. wardhana

  kanggo kang alang-alang kumitir, yen koyo aku kepriye kang? aku kawin ora direstui karo morotuo. sampek saiki aku ora dianggep mantu, padahal aku wes njaluk sepuro lan tiap duwe koyo eleng terus arep menehi nanging gak tau di tompo. terus sopo seng doso..

 7. Amanto

  lah nggih generasi mudo Indonesia podo lali marang wong tuo terutama karo hasil karya budayane, mulane podo kabendu

 8. agus

  kang alang alang kumintir ,kulo bade tanglet nopo sing diarani kidung geni ratuprameswari niku?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: