alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

SING BAGUS ATINE


SAPA KANG CEMBURUH IKU NEMU PAKEWUH

Satriya lan wanita utama iku kudu percaya marang Hyang Sukma, rumangspa yen kawula, marga sapa kang samar utawa was iku bakal tiwas.

Iku ana paribasane : ora-ora diarani, suwe-suwe tak lakoni, yen manungsa rumangsa duwe Gusti, iku kudu bagus ati, dadi yen ana tindak kang nasar ati, iku kudu dianti trima keri, ora orane yen bakal lara ati, iku biasane akeh-akeh oleh ganti kang merak ati, iku akeh kang wus bukti.

Dene yen sira nglunja-lunja kurang narima, tansah nuruti angkara murka iku bakal ketula-tula, sangsara kang den arani kesiku dendaning angkara, saya tuwa sangsaya sangsara, malah ora duwe begja, sapa kang bagus ati iku bisa kinasih ing Gusti, sapa kang ngumbar angkara, iku cadangane sangsara. Mula sakabehing buku, Kitab, Kur’an, Injil, Wedha, iku ngemot piwulang becik lan utama.

Senadiyan kita apal buku utawa Kur’an nanging ora digugu pituture dawuh-dawuhe kang becik diarai kapir tegese nyebal saka penggawe becik sapa kang nyebal saka penggawe becik  sapa kang nyebal saka penggawe kebagusan iku bakal apes jajane, asor asmane surem cahyane wirang tembe burine, apa iku subur uripe!!!!

Mula iku yen kita ngaku manungsa, kudu duwe agama, bagus ati iku bisa kinasih ing Gusti. Ora samar yen diala-ala ing liyan, lan ora ngarep-arep pawehing liyan, sebab kita yen ngaku umat, satriya iku kudu adil, kudu jakat (paweh) marang sapa bae kang lagi susah yen kita isih gagah kanti ora cacat aja pisan-pisan ngarep-arep dijakati (wenehi) pilih endi bisa paweh lan diwenehi dene kang tampa paweh iku ing batin rumangsa tanpa kanugrahan lan kebagusan.

Mula iku wajib percaya marang awake dewe kang bagus ati, ora was sumelang, ing batin ora rungsang-rungsang.

Sumber : Buku We Yoga Dhi (ayo pada diudi, yen digugu dadi Yoga kang Adhi).

Alang Alang Kumitir

Advertisements

14 Comments

 1. wh0cd683744 buy zithromax

 2. ndoro luhur

  kurung nya mana ?
  kuring nya siapa ?

  burung dengan sangkarnya.
  jiwa dengan raganya.

 3. ndoro luhur

  Mugi mugi Gusti…
  Duhh, Gusti…

  mugi-mugi kawula lan sadulur kabeh disucikan atine.

 4. Ag nga bisa basa jawa bagaimanani ada tdk yg pake bhs indonesia.trms

 5. pak'e lintang

  ajining rogo soko busono..
  dening ajining dhiri soko lathi..
  rahayu ! . . .

 6. pak'e lintang

  ajining rogo soko busono..
  dening ajining ati soko lathi..
  rahayu ! . . .

 7. “iki lo..le ..” ojo turu sore .kaleh dipun agem pituturipun mas kumitir niki.”

 8. siep…banget!

 9. ari wibowo gunawan

  wejangane` mantap……!

 10. Mas Amatir

  Linuweh Tenan iki mas Kumitir,,, Salam Alus Dari Cah Amatir,,, Syukur2 bisa ktemu panjenengan Saya bisa belajar lebih lgsg & banyak,,, suwun Mas

 11. Welinge simbah biyen Gusti baGusing aTi Allah myang sepadha-padha mula aja padha koncatan Gustine

 12. ANGGORO

  minta ijin copy paste juga…

 13. Janur Kuning

  wow keren bung.
  minta izin kopy paste/repost.
  akan saya cntumkan sumbernya.
  hak cipta sepenuhnya milik alangalangkumitir.

Trackbacks

 1. OJO REBUT BENER | sastrajawagaul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: