NGIRIT IKU PERLU


Pucung

Kalanipun,
mangsa paceklik tumurun,
rega barang mundhak,
dhuwite wis tanpa aji,
pra sedulur priye le ngemong kahanan.

Yoginipun,
ngirit pancen kudu perlu,
ing sadhengah mangsa,
tan ngenteni suk paceklik,
ekonomi den atur sembarang polah.

Mumpung durung,
sungsang jempalik butuhmu,
wektu ja dibuwang,
wektu padha karo dhuwit,
lan sembarang iku bisa dipun eman.

Mula iku,
sandhang pangan sarta butuh,
ing sadina dina,
iku perlu digemeni,
waton pantes ora ngganggu kasarasan.

Tansah emut,
kudu pethel anenandur,
thukulan kang guna,
dimen rejekine mili,
bagas waras sandhang pangan kacukupan.

Kapethik saka buku Warisan, Geguritan Macapat, karyane Suwardi, weton Balai Pustaka, 1983

Alang alang Kumitir

Advertisements

19 thoughts on “NGIRIT IKU PERLU

 1. pingin biso ngirit

  susah meneng kanggone wong sing biasa ngomong… semono ugo susah ngirit kanggone wong sing biasa royal…:))

 2. lanage jagad

  yopancen ngono dadi wong wurip kudu iso ngatur sak kabeh kabekhe, supoyo dadi wong benar lan becik.

 3. mas anto

  hem,.. bener kuwi. jaman wis lagi susah aja ojo digawe susah nganggo umbar – umbaran.

 4. sumarno

  golek sandang pangan rumongso susah banget…..ojo maneh ko ngirit….katene gawe mangan wae wis keperet2….

 5. Wisnu Sasangka

  Wong Pocung kok 5 baris, Pocung iku 4 baris. Baris kapisan isine 12 suku kata, baris kapindho 6 suku kata, baris katelu 8 suku kata, lan baris kapat 12 suku kata. Urutane 12-u, 6-a, 8-i, lan 12-a. Tulung Pocungmu dibenakke aja ngawur!

 6. Masagung

  Orang Islam itu harus kaya, sehingga bisa memberi ke orang lain. Salah satunya yha membelanjakan harta kejalan yang perlu saja. Demikian juga menuntut ilmu itu juga pakai dinar/dirham, demikian yg dikatakan para ulama

 7. zakey aja

  bener khanda mu mas alang alang kumitir yen ngirit iku perlu kanggo sangu urip ing tembe mburi, ben ora mbesok’e urip koyo dene paribasan urip aji godong jati aking yen tanpo eling lan waspado menghadapi kehidupan zaman sekarang, yang makin matrialistis dan matrek

 8. slametjulianto

  Benar mas Kumitir, dengan irit berarti kita bisa punya celengan, untuk persiapan menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menentu, . . yang kasihan adalah mereka yang pas-pas apalagi mereka-mereka yang masih dalam keadaan kekurangan . . dalam keadaan apapun mereka yang kekurangan selalu dalam kondisi yang kurang menyenangkan . . semoga Hukum semakin bisa ditegakkan di Negeri ini, sehingga mereka yang sebelumnya serba kekurangan, bisa hidup hidup cukup seperti yang lainnya . . AMIEN-AMIEN YA ROBBAL ALAMIEN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s