AJAR MACA


GAMBUH

Kakang Gambuh yen purun,
aku nyuwun urun-urunipun,
wurukana ajar maca lawan nulis,
dimen aku bisa maju,
ora pijer plonga-plongo.

Yen tansah buta huruf,
aku ora bisa ngerti rembug,
apa jane koran mlebu desa kuwi,
dadi uwong kok le cubluk,
lir kodhok kurungan bathok.

Kepengin maca kidung,
ngidungake bocah arep turu,
ana koran isine kok sajak wasis,
kaya sing kok waca seru,
aku seneng lamun enjoh.

Yen manut rumangsaku,
kaya sing kok wacakke mring aku,
seserepan warna-warna migunani,
marang kabeh pra sedulur,
apik tenan ora goroh.

Lagi iki kepencut,
aku pancen wiwit krasa getun,
kena apa ora ajar wiwit cilik,
mula mumpung duwe kayun,
warahana saka ngisor.

Najan aku wong dhusun,
gaweyanku tandur karo matun,
nanging aku ora gelem dikon keri,
kaya dhawuhe Bu Dhukuh,
ngajak maju mring wong wadon.

Pak Dhukuh uga tau,
dadi guru aparing sesuluh,
apa-apa jare kena dicatheti,
wiwit iku aku bingung,
kapiadreng emoh bodho.

Saiki pancen perlu,
uwong wadon kudu ngudi ngelmu,
ora kaya wong wadon dhek jaman wingi,
akeh kang tansah pun kurung,
aneng pawon nguleg lombok.

Kapethik saka buku Warisan, Geguritan Macapat, karyane Suwardi, weton Balai Pustaka, 1983

alang alang kumitir

Advertisements

9 thoughts on “AJAR MACA

  1. B 460 NG

    “AJAR MOCO” ngemu pitutur kang jero.Kabeh kang gumelar ono ing ndonyo perlu di waos.”

  2. gambuh a.p

    iyo iyo nduk enggal ndang mreneo ayo podho nggegulang tinggalane para leluhur lan nguri uri kabeh pituture dimen tentrem uripmu ing tembe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s