alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

AJA DHEMEN UTANG


Wong kepingin turu sore kok ya angel temen, tinimbang nglamun sing ora-ora becike moco Buku Geguritan Macapat karyanipun Bapak Suwardi, lha…… sing tak woco kok ya pas temen karo lakon sing tau tak alami he..he..he.. malah kelingan taun-taun sing kepungkur.  E… MBOKMENAWA biso kanggo pangeling-eling tumrap awaku dewe lan sedulurku kabeh, menika wonten reriptan sekar Macapat sinawung ing Gambuh “Aja Dhemen Utang”.

GAMBUH

Mrih aja pijer mumbul,
kabeh sesanggan jrone uripmu,
butuhira den tliti angati-ati,
aja kongsi waton antuk,
utang banjur gampang tledhor.

Utang-utangan iku,
pakulinan kang banget angganggu,
katentreman jrone galih saben ari,
tansah goreh rasanipun,
marakakae awak loyo.

Upamane kebacut,
sing diarah aja nganti imbuh,
tan wurung ingkang nyaur sira pribadi,
iya lamun sira iku,
isih waras tan ketanggor.

Lamun pesthi pinundhut,
yuswanira wis wanci dipuput,
mati iku ora teges anglunasi,
utang nalika uripmu,
kang dadi gawan sing abot.

Wiwit iku wis kudu,
karo utang tansah nganggep mungsuh,
awit iku nguripi bangsa rentenir,
uripe padha den emut,
konomi ja nganti bobrok.

Kapethik saka buku Warisan, Geguritan Macapat, karyane Suwardi, weton Balai Pustaka, 1983.

alang alang kumitir

Advertisements

16 Comments

 1. dewabudaya

  sae mass,,,mugi saged o dados pemut ing gesang,,,nuwun,,

 2. pancen utang garakno soro. Lek utang gawe hura-hura. Lek utang gawe modal kerjo malah garakno semangat. Ben mati gak kebebet utang, selagi urip, awake diasuransi-no. Pas gerah ole duwet malah ole bathi. yen mati keluargane iso mbayar utang-e lan sek ditinggali warisan!.

 3. rahman sholeh

  dulur kabeh moro di estoke dhawuhe mas wardi iki

 4. Salah setunggalipun kito disunahake kalian Nabi Muhammad SAW kedah mboten sabar inggih puniko “Nyaor Utang”

 5. Salah setunggalipun kito disunahake kalian Nabi Muhammad kedah mboten sabar inggih puniko “Nyaor Utang”

 6. kulo nuwun..kulonuwun.. Maas..

  “Aja Demen Utang” serat puniko sae sanget kangge mawas diri kulo,
  lan dilalah ngenani tumrap kulo piyambak, bab utang.
  mugi mugi kanti serat puniko kangge pepeling kulo.
  lan ugi ing mriki kulo nuwun izinipun,ngelink kulo pasang
  wonten blog kulo
  sampun sawetawis kirang langkung 2 tahunan kulo wiwit bikak blog
  mas kumitir, lan sedoyo isinipun sageto kangge sianu kulo.
  blog kulo puniko nembe ajar2…amargi seprono seprene sagetipun
  namung klik..kono..klik kene..mekaten.
  sakderengipun nyuwun pangapunten…

  Matur nuwun….

 7. haryo budiono

  matur nuwun Ki, priyantun Jawi sakmeniko kok kathah ingkang tebih kaliyan budaya “sa madya” inggih Ki…

 8. Den Bei

  duh mas kumitir… kulo wargo enggal manawi kepareng badhe gabung … nuwun

 9. aguskentus

  sugeng dalu @ki mas kumiter lan mas dead man pripun kabare

 10. Kulonuwun…. :mrgreen:
  ngapunten mboten saget boso ingkang sae…

  Kunjungan perdana… numpang baca2 ya…. saya suka sekali membaca geguritan & sejenisnya.

  matursuwun….. 🙂

 11. dead man

  lebih baik bahasa indonesia ki,,,biar lebih banyak yg minat blajar!! n agar blog ini bisa jadi saingan blog tercinta kita yg ada di sebelah!!! mohon ki rektor kampus pertimbangkan saran saya!! thanks.

 12. @jendelakatatiti : maturnuwun sampun kerso pinarak wonten gubug alang2, inggih kula sarujuk kalih sampeyan cekap kangge pangeling-eling supodos mboten dipun ambali malih.

 13. @ dead man : memang sengaja nggak saya alih bahasakan bro….. hehehehe!!!!

 14. dead man

  ki alus,,, kok ini kurang keurus ya???

 15. dead man

  aslm. ki kumitir,,,,ada yg bahasa indonesia gak???

 16. Wah kok saged pas sanget kalih lelakon gesang kula, kathah utang margi teledhor lan demen gege mangsa. Tembang punika sae sanget kangge pangeling-eling utangipun cekap ampun dipun tambah malih, makaten matur nuwun. Kurmat kula http://Jendelakatatiti.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: