alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

TENTREM SAKULAWARGA


Kinanthi

 

Aja pisan darbe kayun,
tan lambaran ati suci,
wit iku bakal rekasa,
ora wurung gawe rugi,
aneng ati ‘ra kepenak,
lawas nganti tekan mbenjing.

Dadine ketoyong toyung,
mentingke butuh pribadi,
iku cirine wong gesang,
kang adhakan gampang lali,
kena wae lara lapa,
nyambut gawe rina wengi.

Nanging aja grusa-grusu,
becike dipikir dhisik,
ditliti ditimbang-timbang,
uga taren iku mesthi,
tanggung jawab ora gampang,
ora ngawur waton wani.

Dumeh keranjingan butuh,
ora mawas murih becik,
iku merga ati prungsang,
lali tujuane nguni,
kang kanggo pathokan gesang,
tata tentrem lair batin.

Amung sepisan uripmu,
dadi lan gagal mung iki,
aja malah kanggo nekat,
nekata marang kang apik,
ora nekat mring kang ala,
iku pantes dipun udi.

Iki dudu amung umuk,
nanging kandha sung pepeling,
kandha ngudi mrih raharja,
laras penak lamun suci,
tentrem ing sakulawarga,
numusi maring nagari.

Warisan, Geguritan Macapat, karyane Suwardi,
weton Balai Pustaka, 1983
.

alang alang kumitir, 2010

Advertisements

11 Comments

 1. masduki

  ass. wr. wb,
  kawulo secara pribadi yakin bilih dibabaripun ngilmu jowo wonten site puniki berkah ageng sking Kang Moho Kuoso, matur nuwun mas kumitir, sesepuh lan pini sepuh ingkang dadosaken wontene blog puniko. sepindah maleh kathah sanget manfaatipun kangge kawulo.
  wassalam.

 2. ngilmu jowo meniko mpun dipun umbar soale meniko ilmu kapribadian.wejanganipun tiang kalian tiang mpun teng media masa,

 3. Deddy Suprijadi

  Ijin nyemak Eyang

 4. Dhens

  Mas Please Tolong D bhs kan juga dlam bhs indonesia sy dr KAL-BAR kebetulan jg saya ada bai’t sm mursid sy ttg ajaran (AMALIAH) SYEH SITI JENAR INI…..

 5. KIQAN

  Mas Please Tolong D bhs kan juga dlam bhs indonesia sy dr KAL-BAR kebetulan jg saya ada bai’t sm mursid sy ttg ajaran (AMALIAH) SYEH SITI JENAR INI…..

 6. bengawan.candhu

  @mas kumitir…asswrwb….sugeng siang…nderek ndeprok gelar kloso,ngangsu kaweruh saking poro sesepuh lan pini sepuh wonten mriki….

 7. gus alam

  matur kyai ayem rasne

 8. mbah hong

  Menawi saget dipun wedar per podo kyai…

 9. mbah hong

  Ijin nyemak kyaine….

 10. Dawah leres, matur nuwung pepengetipun……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: