alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

SEJATINE DRAJAD LUHUR


KINANTHI

gampang dadi-a wong luhur
ora kudu sugih dhuwit
ora kudu darbe pangkat
watone netepi janji
tansah bisa pinrecaya
iku wong luhur sayekti

senajan ingaran ratu
yen karem ambalenjani
marang prasetya priyangga
aling-aling dhampar rukmi
dupeh wenang amasesa
iku wong asor sayekti

nanging beda najan iku
mung batur-rewang sayekti
yen pakartine prasaja
tansah nganggo ngati-ati
prayitna marang bebaya
mbudidaya puguh suci

iku kang ingaran luhur
pantes kinarya palupi
sajroning urip bebrayan
amrih tekan nggayuh aji
katrima dening sasama
lan kinasih dening Gusti

Dening Ki Sasmita

Advertisements

11 Comments

 1. Istiqomah netepi janji puniko mboten gampil… Hehe

 2. yen sing iso memahami separo penduduk indonesia wis dadi negoro maju

 3. mas gareng

  Siiiiiiiiip,lanjut .

 4. Sae sanget piwulangipun, leres bilih sakmeniko katah panguwoso ingkang mbalenjani ing janji, sumonggo dipun lajengaken Ki. Salam karaharjan

 5. lare ilang

  injih mas, sendiko dawuh

 6. sutrisno

  jaman sakniki sedoyo tiyang sami kesupen dening asale mas…

 7. mantav mz….nderek nyemak mz..
  salam Karaharjan..

 8. dampoeawang@yahoo.com

  ook, itu pasti…

 9. becik yen namung sakletik mung iso gwe ademe tyas….

 10. Tempayan air

  Ki diartiin ke bahasa indonesia biar marem memaknainya suwun, iyak wae.

 11. Aku

  Manteb tenan piwulang iki…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: