alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

NDULU KUWASA, RUSAKING TATASumber-sumbering memala ana ing urip bebrayan agung,
aja padha lali padha gatekna,
yen ta melik marang kuwasa dadi telenging pambudi.
Sing rusak ora ta mung agama,
kang samesthine dadi ageming dhiri,
nanging uga paseduluran sanyata.

Saiki padha delengen,
wong-wong kang nguyak kuwasa,
mung mligi ndulu urmat lan kursi,
nganti wani padha crah karo sanak kulawarga,
sedulur mungsuh sedulur padha jegal-jegalan,
ponakan mungsuh paman,
kyai mungsuh kyai ora perduli duk wingi-wingi
disengkuyung amargi patuladhane sujud mring Gusti.

Yen wis ngono,
endi ana agama dadi sumbering darma
dadi manungsa titah njembarake tresna.
Poltitik wis mung dadi siasat golek kuwasa
dudu mbebabangun bebrayan agung
conkrah bubrahing tali paseduluran
wis dianggep lumrah.

O, apa iya iki pancene kang wis
sineratake dening Jayabaya
jamane kali ilang kedhunge,
pasar ilang kumandhange
lan urip bebrayan ilang pasedulurane.

Yen mangkono, haiya luwih becik,
bali mlebu senthonging urip
ngugemi jatining agama
ngorong tuwuhing tresna sapadha-padha
jer Pangeran kang mahakuwasa
ora sudi manungsa tumiba ing cintraka
crah bubrah padha ngrusak anggering tresna.

Wis, gageha nyandhak gendera
kibarna donga, kereken tekan mega,
kareben baliya tataning jalma
yen ta manungsa iku tunggal brayat
titahing kang Kuwasa Siji lan tan kena kinaya apa.

 

Dening Tangkisan Letug

 

Advertisements

26 Comments

 1. jojoi

  bingung aku, pingin tahu obat tolak miskin

 2. jumbuh kalayan krenteging ati yo mas …

 3. yudha_72

  Rahayu rahayu rahayu sederek……………….

 4. ==> Sae sanget mas…. nderek mresani ….

 5. Keroyo-royo

  Salam mas kumitir…

  Menopo leres serat meniko gambaraken perjalan uripipun mas kumitir??? nuwun

 6. dudu santri

  wah opo meneh iki, ora dhong banget aku ……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: