SULUK DUMUNG ING MANAH


Anggitan-dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana kaping IV.
ASMARADANA

pada 01

Kawruhana kang sayekti,
kang basa ati punika,
nem prakara sadayane,
kang rumiyin ati pu’at,
miyarsa salirira,
gantilane ing pupusuh,
iku wismaning ngambekan.

pada 02

Ping kalih puniku malih,
ati mujarat kang nama,
ati mujarat tegese,
gantilane jantungira,
pan kinarya wangsulan,
sakeh kang miarsa iku,
ngelingaken lalenira.

pada 03

Ping tiga ati pengasih,
tegese pengasih ika,
dene ta kenyatahane,
gantilane ati abang,
pan kinarya wangsulan,
sakathahe kang ngamuwus,
weruh kang ngabang sadaya.

pada 04

Kaping sakawan puniki,
ati mukabilah rannya,
tegese atine reke,
gantilane ing lilimpa,
pan kinarya wangsulan,
ing ngesemira puniku,
ing kono pinangkanira.

pada 05

Kaping limanipun malih,
ati malam westanira,
tegese atine reke,
gantilane ginjelira,
pan kinarya wangsulan,
sakathahe kang gumuyu,
ing kono pinangkanira.

pada 06

Kaping nem ati nurani,
tegese nurani ika,
gantilan rempelu kiye,
apan kinarya wangsulan ,
sakeh pangawruhira,
miwah sagung pikiripun,
ing kono pinangkan.

Kapethik saking Serat suluk jaman karaton-dalem ing surakarta.

2 thoughts on “SULUK DUMUNG ING MANAH

 1. winarno

  Alhamdulillah Mas Kumitir masih tekun melestarikan ilmu
  ilmu kuno yg luhur. Ibarat dipadangpasir yg luas panas
  menyengat, Allah masih berkenan menyediakan satu galon
  air jernih yg menyegarkan. Kejadian yg akan terjadi ra
  tusan tahun kedepan sudah diberitahu oleh Allah melalui
  hambanya yg terpilih. Keserakahan, kerusakan moral..dll
  terbukti benar2 terjadi dijaman ini. Pengaruh perbuatan
  perbuatan yg menyimpang dari ajaran agama, bagaikan gas
  beracun yg tdk kasat mata yg menyusup memasuki jiwa2
  manusia yg tdk waspada. Segala marabahaya telah diberi
  tahu,…tapi manusia tak mempedulikannya. Maka jangan
  salahkan siapa2. Allah tdk menganiaya hambanya,…
  manusia itu sendiri yg telah memilih ke surga atau ke
  neraka. Matur nuwun Mas Kumitir.

 2. FUFUNG NOVIANTA DWIKARNA

  RAHAYU, Mas kumitir. manah meniko pancen alat ingkang naminipun premmono,pramilo kawastana pandulune premmono inggih pandulune manah. perabot sing takseh saget diraosaken kalian pandulune premmono meniko sedoyo satu kesatuan kalian raos,rogo,poncodriyo,komandan poncodriyo, meniko dados setunggal,naminipun ” nyarironyawiji ” inggih kawastanan Tumindake dadiyo ” SEMBAH “. la wonten maleh perabaot ingkang kawastanan prabot ingkang mboten saget dinulu deneng pandulune premmono inggih meniko sing naminipun tumindake dadiyo ” PUJI ” matur nuwun mas kumitir RAHAYU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s