alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Monthly Archives: November, 2012

LUHUR DAN INDAHNYA BUDAYA JAWA


Didalam masyarakat Indonesia, masih ada sebagian orang yang percaya bahwa gamelan tertentu memiliki kekuatan gaib. Suara yang dikeluarkan dari alat musik gamelan seringkali dianggap mempunyai daya magis yang bisa mempengaruhi aura kehidupan manusia. Gamelan seperti ini biasanya bukan lagi sekedar alat musik tapi sudah dianggap sebagai pusaka, dan hanya dimainkan pada saat yang sangat istimewa. Oleh …

Continue reading

KUNCI SWARGA (mifttahu’l jannati)


P R A W A C A N A                 Bismi’llahi’ rrahmani’rrahiem Atas asma Dalem Gusti Allah ingkang maha Mirah ingkang Maha Asih. KULA NUWUN, anggen kula cumantaka ngripta serat “Kunci Swargo (miftahul jannati) punika, boten saking bade ngongasaken kalangkungan kula ing babagan falsafah tuwin tashawwuf adedasar Islam, ingkang kula pancen boten gadah kalangkungan babagan punika, …

Continue reading

SERAT SAPALA


Punika Serat Sapala Kawujudanipun Saperangan Ringgit Madya ing Surakarta Bageyan 1 : Simpingan Tengen Gandarwa RAJA KARAWU. Narendra ing Parswasta, sumitranipun Prabu Kusumawicitra. Kawujudanipun: Dedeg ageng inggil kados Bima, praupan gusen kados Dasamuka, mawi topong kethu Karna, ngore rikma gimbal dumugi wadidang, mawi acecawet kampuh poleng, tanpa pancanaka. Punika ringgit Madya Yasan MN IV. Prabu …

Continue reading