BASUKARNA


Titahing dewa kang pantes dadi tuladha…

Nadyan amung anak kusir

Nanging jiwane satriya…

Sejatine putraning Dewa kang nguwasani padhanging Jagad raya

Awit saka kuwasane Brahmana mijil saka Karna

Sawijining manungsa kang lahir tanpa dikarepake

Tanpa rasa tresna…..

Kaanggep memala tumraping negara

Dhuh Dewa dewa…..

Kali Suci dadi seksi

Anggone nyambung nyawa bisane slamet tumekeng dewasa

Dadya pithataning jalma kang ngandhemi bumi pertiwi

Ora lali marang Ratu Gusti Kang wus nate hangayomi

Marang martabate kawisudha dadi adipati

Nalika netepi dharmaning senopati

Perang tandhing lan kadang pribadi

Gugur  madyaning Perang agung Barathayuda

Sampurna dening panengah pandhawa…

Tuladhaning Satriyatama…

Asmane kaserat ing layang Tripama…


Adipati Karna

Kiriman dari :
pakshe rukmawati
pakshe.rukmawati@gmail.com

3 thoughts on “BASUKARNA

  1. Teguh Pitoyo

    pak… tolong diartikan ke bahasa indonesia juga di setiap naskah2nya, supaya ga cuma org jawa yg bisa belajar sopan santun dan budi pekerti yg baik. Trmksh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s