MET IDUL FITRI


Myspace Marquee Text - http://www.marqueetextlive.com

Mas Kumitir

Lumantar blog : http://www.alangalangkumitir.wordpress.com,
hambok bilih wonten silap tangsulipun tulis lan wicoro,
ugi solah bawa lan tindak tanduk kirang trapsilo
ingkang handadosaken kirang renaning panggalih,
kawulo ing dinten riyadhin puniko
nyuwun agunging samodra pangaksami
dumateng sedaya Sesepuh Pinesepuh,
lan sedaya sutrisna budaya Jawi.

Dalah hangaturaken
SUGENG RIYADHIN,
1 SYAWAL 1434 H

5 thoughts on “MET IDUL FITRI

 1. ronggo ndalu

  Sugeng riyadin poro sesepuh lan dulur-dulur sedoyo.menawi wonten salah,kelintu,lepat lan luput kulo wonten panjenengan sedoyo.kulo nyuwun ngampunten engkang katah. salam asah asih lan asuh. nuwun

 2. abr

  Kawulo hangaturaken “Sugeng Ariyadin, nyuwun gunging samodro pangaksomo dumateng sadoyo kalepataning rembag ingkang kirang pradugi dumateng sedoyo poro sesepuh”.
  Nuwun.

 3. iyazajha

  Sugeng riyadin poro sesepuh lan dulur-dulur sedoyo.menawi wonten salah,kelintu,lepat lan luput kulo wonten panjenengan sedoyo.kulo nyuwun agungin pangapuro.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s