9 thoughts on “aaaaa2

 1. V. Surawan Dibyosudarmo

  Kula sanget kayungyun blog punika, awit isinipun “KOMPLIT” lan sanget maedahi. Matur sanget nuwun.

 2. Wongso Kojowo

  Alhamdulillah…….! kawulo saged pinanggih blok puniko, mugi2 saged andadosaken tambahing kawruh kangge nguri-uri kabudayan kito. maturnuwum

 3. Mirza

  Alhamdulillah…Senang sekali aku menemukan Blog ini..karena aku tidak bisa boso jowo, jd aku hanya baca yg sdh diterjemahkan…Terima kasih banyak saudaraku..biarlah YMK membalas nya..

 4. Mas Kumitir

  Rahayu, maturnuwun Bapak Suprapto sampun purun rawuh wonten blog alang2 kumitir, monggo dipun prayogekaken angenipun moas mugi-mugi wonten manfaatipun. nuwun.

 5. Mas Kumitir

  Rahayu, dumateng Ki Cubluk sugeng sesrawungan kalih pun Kumitir, sumangga menawi jengandika badhe ngersakaken maos utawi unduh naskahipun lan mugi-mugi wonten pigunanipun. nuwun

 6. ki cubluk

  Ndherek pitepangan Pak Dhe, kula kok lajeng ketarik kaliyan budhaya Jawi. Menawi kepareng kula ajeng mbikak-bikak bukunipun Pak Dhe menika. Matur nuwun sakderengipun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s