alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Author Archive: Mas Kumitir

SERAT BABAD TUBAN


SERAT BABAD TUBAN Anyariyosaken sujarahipun para Bupati ing Tuban wiwit panjenenganipun Sang Prabu Banjaransari, Narêndra Binathara ing nagari Pajajaran citakan ke III diterbitkan dan dijual oleh BOEKH. TAN KHOEN SWIE Kediri 1936 Kasalin saking aksara Jawa lan kalatinaken déning : Mas Kumitir Sidoarjo, 3 Februari 2017. ———@@@——– [3] Sajarahipun para Bupati ing Nagari Tuban Ingkang …

Continue reading

TUNTUNAN SAMADHI


TUNTUNAN SAMADHI Ingkang ngimpun KI WIRJOATMODJO Saking Persatuan Pencipta Buku-buku “SEKAR GALIH” ing NGAYOGYAKARTA Ingkang ngedalaken CITRA JAYA Surabaya Cap-capan kaping III – 1979. Menawi dereng weruh diri pribadi, sedaya ciptanipun tanpa waton. Manawi dereng weruh dhiri pribadi, manapa ingkang kamanah……….. boten nyata, goroh, dudu. ATURIPUN PENERBIT Kula nuwun, wonten ing “aturipun penerbit” serat “Imam …

Continue reading

SERAT JITAPSARA


SERAT JITAPSARA Hamarsitakaken badhé  dumadosipun alam dunya punika dalah saisinipun sadaya ngantos dumuginipun sampurnaning ngagesang Kaimpun sarta kawedalaken Dening : Raden Ngabei JIWA PRADATA Citakan ke II Diterbitkan dan dijual oleh : BOEKHANDEL TAN KHOEN SWIE Kediri 1921 Kasalin saking aksara Jawa Ing aksara latin dening : Mas Kumitir Sidoarjo, 9 Desember 2016 ————————————————————————– JITAPSARA …

Continue reading