alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Author Archive: Mas Kumitir

LAYANG SASMITA TITIKA


LAYANG SASMITA TITIKA Mratélakaké sasmitané wong arêp : metu seneng utawa sedih, katekan utawa ora katekan sedyané, nemu bungah utawa susah, nemu begja utawa cilaka, dawa utawa cendhak umuré, kabéh mau katitik saka patitising kawruh titikan, purnéng gita ing Surakarta Warsa cinondra sangkala : (1858) 1e Druk UITGEVERIJ EN BOEKHANDEL STOOMDRUKKERIJ ‘DE BLIKSEM’ SOLO 1927 …

Continue reading

LAYANG SASMITA WRINITYA


LAYANG SASMITA WRINITYA Mratélakaké sasmitané wong arêp nemu pakolih utawa kapitunan kawistara saking semu, tumrap tangkebbing sarawungan. Purneng gita ing Surakarta Warsa cinondra sangkala : Madyaning Satata Angésthi Condra (1858) 1e DRUK UITGEVERIJ EN BOEKHANDEL STOOMDRUKKERIJ “DEBLIKSEM” SOLO 1927 Kasalin saking aksara Jawi Ing aksara latin déning : Mas Kumitir Sidoarjo, 15 Januari 2017 @@@ …

Continue reading

SERAT SASMITA RASA


SERAT SASMITA RASA Tegesipun : Pralambanging rasa, medharaken ébah osiking pangraos ingkang badhé mahanani begja cilakaning manungsa, tumraping lalampahan, titikanipun para bijaksana ing cipta sasmita, duking jaman kina. Winangun gita ing Surakarta Warsa cinondo sangkala : Ngesthi Gati Slira Ngudi (1858) 2e DRUK UITCEVERIJ EN BOEKHANDEL SROOMDRUKKERIJ “DE BLIKSEM” SOLO 1927 Kasalin saking aksara Jawa …

Continue reading