alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Author Archive: Mas Kumitir

SERAT CEBOLEK


SERAT CEBOLEK Alih aksara Drs. SUDIBJO Z. HADI SUTJIPTO Departemen Pendidikan dan Kebudayaan PROYEK PENERBITAN BUKU SASTRA INDONESIA DAN SAERAH Jakarta 1981 Sinalin dening : Mas Kumitir Sidoarjo, 1 Juli 2017 ¤¤¤¤ SERAT CEBOLEK PUPUH I DHANDHANGGULA Tabuh sapta enjing Sukra Manis, mongsa sapta kang wuku Galungan, Rabingulawal wulane, tanggal kaping rolikur, ing taun Je …

Continue reading

SERAT TUGU


SERAT TUGU Anyariyosaken dhateng lampahipun Kaki Bandhang Saka putranipun sakawan Ngantos dumugi jumenengingngipun pandhitha ing nagari SARUNG BRANA Kadamel dening tuwan : ADRIYAN BÉRNER DHISKARLI Kaecap dening tuwan GHA : SÉ : TÉ PANDHORÊP DANKO Ing nagari Samawis 1870 Kasalin saking aksara Jawa Ing aksara latin dening : Mas Kumitir Sidoarjo,  6 Agustus 2017 ѺѺѺ Ana wong …

Continue reading

SERAT CINGKARA DEWA


SERAT CINGKARA DÉWA Jarwa sarta sekar macapat Anyariyosaken piwulangipun Papatih Raja Sukatha, dhumaten Ratunipun Sanghyang Cingkaradéwa ing Giling Wesi, inggih punika anjumbuhaken dhateng kawruh raos ingkang ugi winastan kasampurnaning ngagesang. saha : Anerangaken lampah gangsal prakawis puja brata, Tapa brata, lampahing badan (raga) manah, (poncadriya)  tuwin jiwa, sarta lampahing praja. Mawi rinengga ing gambaripun : …

Continue reading