alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Author Archive: Mas Kumitir

KITAB TOEHPAH


KITAB TOEHPAH EEN JAVAANSCH HANBOEK VOOR HER MOHAMMED AANSCHE REGT. Tweede verbeterde uitgaaf DOOR ROORDA. LEIDEN E.J. BRILL, 1874. Kasalin saking aksara Jawa Ing aksara latin dening : Mas Kumitir Sidoarjo, 25 April 2017 @@@   KITAB TOEHFAH [2] Punika pepethikan saking Kitab Tuhfah, kekaranganipun tuwan Séh Ibnu Khajar, pengarangngipun wonten ing negari Mekah, kala ing …

Continue reading

SERAT TUNGGULJATI


SERAT TUNGGULJATI Mratélakakén pancering manungsa ingkang sampun dumados, punika gegebengnganipun para Pandhita Jawi ing jaman kina, minangka wiwaraning tékad ingkang dipun rungkebi. Citranipun sang asma sinandi, ingkang nedheng pratisthéng pucakking ngacala Warsa sinangkalan : Pandhita Suci Ngesti Jati (1847) 1e DRUK SOLO BOEKHANDEL M. TANAJO 1924 Kasalin saking aksara Jawa ing aksara latin dening Mas …

Continue reading

KIDUNG QUR’AN


KIDUNG QUR’AN Kasalin saking aksara Arab Ing aksara latin Dening : Mas Kumitir Minggu, 22 Oktober 2017 ѺѺѺ PUPUH I SAMARADANA bismillahirrahmanirrahim Wonten carita winarni, sajeroning Qur’an, sing sapa macaha mangko, atawa angerungokena, miwah anipenana ginajar dening Yang Agung, salamet dunya ngaherat. Kathahing surat winilis, pinatut kalawan tembang satus pat belas kathahe, Patehah, surat Baqarah, …

Continue reading