alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Author Archive: Mas Kumitir

PUSTAKA PARARATWAN I BUMI JAWADWIPA


Pustaka pararatwan i bumi jawadwipa prathama sargah ing prathama parwa sinerat mwang sinusun1 lawan pinagaway makering / ninaya déning mami // pangéran wangsakerta / nama çidam abdul kamil mohammad nasarudin / pinaka panembahan carbon hana pwa sapinasuk marikékang panusun lawan manurat iti pustaka / teka ning telasnya mwang paripurna yatiku / panembahan carbon / raksanagara …

Continue reading

KUMPULAN SULUK


  Kumpulan Suluk Suluk Bayanmani, Suluk Caritaning Pandhita Lewih Ingkang Sampun Saged Sami Pejah, Suluk Lonthang, Suluk Sotrang, Suluk Sangkan Paraning Sakaratul Maot, Suluk Martabating Ati, Suluk Martabat Pati, Suluk Musawaratan Para Wali dan Suluk Jebeng.   SULUK BAYANMANI PUPUH ASMARADANA Saking kitab Bayanmani, purwaing panukilira, sosotya kang winiraos, kathahe kawan prakara, liring sotya punika, apan …

Continue reading

SERAT MURTASIYAH


PUPUH I ASMARADANA // Ingsun amimiti amuji / anambut namaning Sukma / kang murah ing dunya reko / ingkang asih ing akerat  / maring mumin sadaya / kang rumaksa ing alam iku / kang asih Nabi Muhammad // // Purwaning ingsun angawi / duk ana ing Batawiyah / akampung Banjar dhukuhe / ing dina Kemis …

Continue reading