alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Author Archive: Mas Kumitir

SULUK DAKA


SULUK DAKA  [1] Punika carita Daka Kasalin saking aksara Arab Ing aksara latin dening : Mas Kumitir Selasa, 1 Agustus 2017 @@@ Bismillahir rahmanir rohim PUPUH I ASMARADANA Nenggih punika kinardi, ingkang anggurit tembang, Suluk Daka caritane, auliha ngulama kang gita, ambabareken ing ujar, pitutur ingkang satuhu, kang tarus lan dalil Kur’an. Isun amimiti amuji, …

Continue reading

SERAT ILADOENI


SERAT ILADOENI Anyariyosaken dhateng wawadosing lalampahan ingkang winadi, pipiridan saking kitab adamakna 2E DRUK 1928 Anggitanipun : M.Ng. MANGOENDIDJOJO WONOGIRI (SOLO) Diterbitkan dan  dijual oleh : TAN KHOEN SWIE KEDIRI Kasalin saking aksara Jawa Ing aksara latin dening : Mas Kumitir Sidoarjo,  15 Mei 2017 ѺѺѺ [5]BUBUKA Nuwun wiyosipun anggénkula ngimpun kawruh pétung Iladuni, punika …

Continue reading

SERAT PONCADRIYA


SERAT PONCADRIYA PUNIKA SERAT PONCADRIYA Kekarangan sangking kitab pinangkané Mawi sekar ¤¤¤¤ Kacapaken dhateng kantor pangecapanipun Tuwan Ghé, Shé, Té, Pandhorép Ing nagari Samarang, Taun 1872 Kasalin saking aksara Jawa Ing aksara latin dening : Mas Kumitir Sidoarjo, 20 April 2017 @@@ PUPUH I H A R T A T I Jam sadasa énjing ari …

Continue reading