alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Author Archive: Mas Kumitir

KITAB PAMBUKANING NALAR


KITAB PAMBUKANING NALAR   Kaanggit dening Pak POEH Ing MAKASAR Kaecap lan kawedalaken dening pangecapan DJAWA TIMOER Jl. Gubeng Besar, 1975 Surabaya   BUBUKA Mungguh karepe kang nganggit layang iki mligi kangge wewacane sedulur lan anak putu dewe kang wis pada tuwuh kaelingane yen manungsa iku sugiha, luhura, mulyaa dikaya ngapa, kala-kala nandang susah, ruwet …

Continue reading

BAGAWAD GITA (bhs Jawa)


Olah yoga iku ngluwihi tapa, uga ngluwihi olah ngelmu, lan ngluwihi gawe amal becik, mula dadiya yogi, heh Harjuna!. BAGAWAD  GITA Penulis : Drs. Ir. R.M.S. Suryo Hudoyo Penerbit : Yayasan “Djojo Bojo” Surabaya 1. VISHADA  YOGA Wejangan ingkang kaping Sapisan Penunggaling Kawula Gusti lumantar Sungkawa Sampun ka aturaken, bilih Surat Bagawad Gita punika nggelaraken …

Continue reading

ARUM DALU


Kiriman dari : pakshe rukmawati email : pakshe.rukmawati@gmail.com Arum dalu…. Ngambar wangi ing wanci bengi Tanpa kendhat denira mulat Marang priya kang samya liwat. Arum  dalu…. Lamun surup surya Ngadi busana katon nglelewa Ing papan sepi… Solah bawane merak ati. Mesam mesem sajak ngalem Adol tresna amung ngupaya boga Nyambung nyawa kanggo sak kulawarga. Arum …

Continue reading