alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Author Archive: Mas Kumitir

BAGAWAD GITA (bhs Jawa)


Olah yoga iku ngluwihi tapa, uga ngluwihi olah ngelmu, lan ngluwihi gawe amal becik, mula dadiya yogi, heh Harjuna!. BAGAWAD  GITA Penulis : Drs. Ir. R.M.S. Suryo Hudoyo Penerbit : Yayasan “Djojo Bojo” Surabaya 1. VISHADA  YOGA Wejangan ingkang kaping Sapisan Penunggaling Kawula Gusti lumantar Sungkawa Sampun ka aturaken, bilih Surat Bagawad Gita punika nggelaraken …

Continue reading

ARUM DALU


Kiriman dari : pakshe rukmawati email : pakshe.rukmawati@gmail.com Arum dalu…. Ngambar wangi ing wanci bengi Tanpa kendhat denira mulat Marang priya kang samya liwat. Arum  dalu…. Lamun surup surya Ngadi busana katon nglelewa Ing papan sepi… Solah bawane merak ati. Mesam mesem sajak ngalem Adol tresna amung ngupaya boga Nyambung nyawa kanggo sak kulawarga. Arum …

Continue reading

KAWICAKSANAN LUHUR KANG SUCI


KAWICAKSANAN LUHUR KANG SUCI PIWULANGE SANG RESI WARA BISMA Kiriman dari Sdr. Jebalkober Email : jebalkober@gmail.com ———————————————————————- SB TOKO BUKU “SADU-BUDI” SOLO Penyalur : Penerbit “KANGAROO”   DARMANING NARENDRA Pamulange Sang Resiwara Bisma marang Sri Yudhistira : “Dhuh Sang Prabu! Aja angimpun kasugihan, kang saka amadalake wong kang ringkih-ringkih, diprayitna, murih sira aja kongsi kobar …

Continue reading