alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Author Archive: Mas Kumitir

ARUM DALU


Kiriman dari : pakshe rukmawati email : pakshe.rukmawati@gmail.com Arum dalu…. Ngambar wangi ing wanci bengi Tanpa kendhat denira mulat Marang priya kang samya liwat. Arum  dalu…. Lamun surup surya Ngadi busana katon nglelewa Ing papan sepi… Solah bawane merak ati. Mesam mesem sajak ngalem Adol tresna amung ngupaya boga Nyambung nyawa kanggo sak kulawarga. Arum …

Continue reading

KAWICAKSANAN LUHUR KANG SUCI


KAWICAKSANAN LUHUR KANG SUCI PIWULANGE SANG RESI WARA BISMA Kiriman dari Sdr. Jebalkober Email : jebalkober@gmail.com ———————————————————————- SB TOKO BUKU “SADU-BUDI” SOLO Penyalur : Penerbit “KANGAROO”   DARMANING NARENDRA Pamulange Sang Resiwara Bisma marang Sri Yudhistira : “Dhuh Sang Prabu! Aja angimpun kasugihan, kang saka amadalake wong kang ringkih-ringkih, diprayitna, murih sira aja kongsi kobar …

Continue reading

SULUK SEH MONGRAGA


Anggitanipun abdi-dalem Mas Ronggasutrasna, Seh Mongraga : mulang mring Ragasmara; sekar Dhangdhang-gendhis : 2 pada; nyandhak sekar Mijil : 104 pada; nyandhak sekar Gambuh : 15 pada; nyandhak sekar Kinanthi : 10 pada. DHANDHANGGULA Seh Mongraga angandika aris, kae wasi ngong tanya mring rika, mungguh panglepasaning reh, kang muhung mring mahagung, wasisthane / pratistheng westhi, …

Continue reading