alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: AJI PAMASA

AJI PAMASA


Wedharing wyata mirid gempilaning piwucal Aji Pamasa DHANDHANGGULA 1. Mangkya nenggih sastradu nayadhi, tinilingna walering darana, ywa sisip ing pangertiné, janma kudu mituhu, pratélané sapta pracèki, lamun dipun upaya kinemat ing kalbu, samubarang kang linakya, sarwi mapan nora badhé damel tuni, suka tentreming rahsa. 2.  Kang ginelar wyataning suyati, tlatènana kang pitung prakara, amrih dadi lantarané, datan …

Continue reading