alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: ANGRATONI ALAM KARAHAYON

ANGRATONI ALAM KARAHAYON


“If you don’t care for the roots of the plant, you cannot expect the flower to blossom beautifully”. Rerangken sesotya ingkang rineka dening Thomas Dinan, priyantun Amerika ingkang kasengsem dhateng budaya Jawi, punika wau nyandhi wewangening kandha bilih manawi kita sampun boten kersa ngupakara oyotipun, mokal kita badhe saged nyawang asrining sekar ingkang anjrah mekar …

Continue reading