alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: BABABD KEDU

BABAD KEDU


I. Gagaklodra Ngrabasa Masjid Tie Lieng Sieng. Nalika jaman kerajaan Demak ing antarané abad kaping 15, ing tlatah Kudus ana sawijining pondhok pesantrèn dumunung ing Désa Glagahwangi. Déné kang minangka pangarsané pondhok yaiku panjenengané Sunan Kudus. Ing wektu kuwi, negara Majapahit wis surut kuncarané, amung kari sisa-sisaning negara kang dumadi saka negara cilik-cilik, lan uga …

Continue reading