alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: BABAD CARIYOS LELAMPAHANIPUN R.Ng. RANGGAWARSITA

BABAD CARIYOS LELAMPAHANIPUN R.Ng. RANGGAWARSITA


Putra pujangga nanging mboten mangertos ”alip bengkong” R Ng Ranggawarsita punika satunggaling pujangga ageng ing nagari Surakarta Hadiningrat. Ing Babad Cariyos Lelampahanipun Suwargi R Ng Ranggawarsita, ingkang kababar dening Komite Ranggawarsita Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kawedalaken dening Balai Pustaka, taun 1979, dipuncariyosaken lelampahanipun sang pujangga tuwin cacariyosan bab kadibyan, kalangkungan sarta kaelokanipun sawatawis. Dene pethikanipun …

Continue reading