alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: BABAD DIPANEGARA I

BABAD DIPANEGARA I


PUPUH I M  I  J  I  L  Sun amedhar surasaning ati, atembang pamiyos, pan kinarya anglipur, aneng kitha Mendho duk kardi tan ana kaeksi, nging sihing Hyang Agung. Mapan kathah kang karaseng galih, ing tingkah kadudon, pan mengkana ing tyas pangesthine, kaya paran solah ingsun iki, yen tan ana ugi, apura Hyang Agung. Lara wiring …

Continue reading