alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: BABAD KADHIRI

BABAD KADHIRI


Crita sawijining krajan ing wewengkon fiksi lan sujarah Naskah Babad Kadhiri karyane MNg Poerbawidjaja lan dirampungake dening MNg Mangoenwidjaja ing Wonogiri lan dibabar dening Boekhandel Tan Khoen Swie Kediri taun 1932 mujudake naskah kang ngandhut sujarah lan uga ngandhut crita kang asipat fiksi. Taun 2008 kapungkur, naskah Babad Kadhiri dibabar maneh dening Boekhandel Tan Khoen …

Continue reading