alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: BABAD MANGIR

BABAD MANGIR


Kiriman dari : Mas Sidiq Firmanto jamankalabendu@gmail.com ENENGENA NEGARI MENTAWIS DHANDHANGGULA 1.   Enengena negari mentawis / Wonten kecap gempaling carita / Tur sami tedhaking maos  / Pan ingkang rumuwun / Duk bedhahe ingkang negari / Majapahit semana / Kathah kang tan anut / Para putra myang sentana / Samya kesah ing wana / Tuwin ing …

Continue reading