alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: DHASARING KAWERUH SEJATI

DHASARING KAWERUH SEJATI


Sampun dados satunggaling tujuan tumrap dhateng sedaya janma punapa dene ingkang sami kumelip ing madiya pada, bilih sedaya sediyanipun sageda kasembadan. Inggih sediya punapa kemawon. Sediya awon, sediya sae, sediya nistha, sediya wirang, sediya adamel sakiting manahing sanes, sediya adamel renaning penggalihing sanes, lan sanes-sanesipun. Wosipun sedaya sediyanipun sageda katurutan. PUNAPA TA INGKANG WINASTANAN SEDYA …

Continue reading