alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: GEGURITAN

ARUM DALU


Kiriman dari : pakshe rukmawati email : pakshe.rukmawati@gmail.com Arum dalu…. Ngambar wangi ing wanci bengi Tanpa kendhat denira mulat Marang priya kang samya liwat. Arum  dalu…. Lamun surup surya Ngadi busana katon nglelewa Ing papan sepi… Solah bawane merak ati. Mesam mesem sajak ngalem Adol tresna amung ngupaya boga Nyambung nyawa kanggo sak kulawarga. Arum …

Continue reading

SARINDRI


Abdine Dewi Utari.. Bebasan kembang kang tuwuh kinupeng eri… Lamun kadulu warnane anglam-lami… Ora gampang bakal nduweni… Wiragane tan mboseni… Jatmika merak ati.. Gawe brantane para Senopati… Nadyan drajate amung batur… Lelewane agawe kuwur… Sarindri… Sarindri… Iku kang dadi asmane… Ora ngira nadyan wanita jiwamu satriya… Ora mingkuh saliring pakewuh… Ora mendha sakehing bebaya… Kabeh …

Continue reading

BASUKARNA


Titahing dewa kang pantes dadi tuladha… Nadyan amung anak kusir Nanging jiwane satriya… Sejatine putraning Dewa kang nguwasani padhanging Jagad raya Awit saka kuwasane Brahmana mijil saka Karna Sawijining manungsa kang lahir tanpa dikarepake Tanpa rasa tresna….. Kaanggep memala tumraping negara Dhuh Dewa dewa….. Kali Suci dadi seksi Anggone nyambung nyawa bisane slamet tumekeng dewasa …

Continue reading