Category Archives: GEGURITAN

P I T


Prasaja malah kepara kesrakat,

kaya barang slangkrah,

tanpa kapetung aji,

yen ditemu Paijo si tukang rongsok,

kamangka kowe bakoh,

sliramu miguna,

bisa mijeti raga

bisa nggawa wong kampiyun mrana-mrana.