alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: HASTA BRATA

HASTA BRATA


Marsudi Mardawaning Laku Jantraning Jagad Sakisine Wong dadi temanten kuwi prasasat kaya rikala winisudha dadi raja sedina ngalami lenggah jejer karo si garwa sigarane nyawa [wong nyawa kok disigar apa ya bisa, gek nyigare ya nganggo apa] nglenggahi dhampar dhenta pinalipit ing retna kinebutan lar badhak [wong badhak kok ana lare, gek lare pundi niku] …

Continue reading