alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: IMAN TAUHID MAKRIFAT ISLAM

IMAN TAUHID MAKRIFAT ISLAM


IMAN TAUHID MAKRIFAT ISLAM I T M I  Alih bahasa tanggal 3 Maret 1953  Karangan : Tahun 1791 Jawa atau Tahun 1862 Masehi Oleh : R. Ng. Rangga Warsita BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM Prawacana Dyan punika rake ingkang winastan wirid “Iman-Tauhid-Makrifat-Islam” inggih bapa-babunipun sedaya wirid ingkang adedasar falsafah Islam. Ingkang wonten ing jagad Kejawen, ugi karan wirid “Catur-Wiwara-Werit”, …

Continue reading