alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: KAWICAKSANAN LUHUR KANG SUCI

KAWICAKSANAN LUHUR KANG SUCI


KAWICAKSANAN LUHUR KANG SUCI PIWULANGE SANG RESI WARA BISMA Kiriman dari Sdr. Jebalkober Email : jebalkober@gmail.com ———————————————————————- SB TOKO BUKU “SADU-BUDI” SOLO Penyalur : Penerbit “KANGAROO”   DARMANING NARENDRA Pamulange Sang Resiwara Bisma marang Sri Yudhistira : “Dhuh Sang Prabu! Aja angimpun kasugihan, kang saka amadalake wong kang ringkih-ringkih, diprayitna, murih sira aja kongsi kobar …

Continue reading