alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: KAWRUH DUMADING MANUNGSA

KAWRUH DUMADINING MANUNGSA


Sekar Dhandhanggula Duk ing nguni ujar para winasis Dumadining manungsa sakjagat Kun fayakun sasabdane Gusti Allah Maha Agung Kang kacipta tumuli dadi dhisik dhewe swasana Nuli cahyanipun Gusti Allah amasesa Anyunari candra kartika myang rawi Sakambaning swasana. Nuli tirta Kamandanu mijil Witing urip keh isining jagat Kang wujud sari-sarine Surya lan kamandanu Sang Maruta yekti …

Continue reading