Category Archives: KEKAWIN KUNJARAKARNA

KEKAWIN KUNJARAKARNA


Pupuh 01

← 01 →

Sang diramriha yuda ring rana tapa brata makalaga wira sadripu, Lagyabyuha samadi tatwa guna wahananira karunadi dharana, Samudra dwaja singhanada japa mantrawara danu acintya bhawana, Bodhijnana sarotamangilangaken ripu makapala dharma sunyata.

← 02 →

Saksat murti bhatara sakyamuni marawijaya sira sang samangkana, Manggeh manggala ning mango pranata baktya sikara ri lebu ni jongnira, Stutyangken pratima pratista ginelar makuta widi winijan aksara, Inyang ni ngwang amoga tan saha sake padanira mara janma ning hulun.

← 03 →

Lawan dening angarcane pada bhatara sugata pinakesti dewata, Nirwigna ngwang amarna marna miketa ng carita nira n adharma desana, Angken camani yanira kasakena kastawanira pinawitra ring jagat, Panggil rakwe wenang pangahwata ri janma ning ajar ajar angregep lango.

← 04 →

Ndan sambodana ning hulun ri sira sang kawi nipuna pinandeleng lango, Ndatan kojara salpakangidan idan ngwang angiketa kata palambanga, Tan sangke wihikan tuhu          n mangiringeng gati para kawi matra ring lango, Tan samwas pwaku rasa ng awruh apa tan kawiku mapi durung wruh ing krama.

← 05 →

Sotan ta ngwang apunggung ngatpada mango patitut I dang akirti bhasita, Tonen lwirnya irim irim ya masaroruha ring apa ya sadya tunjunga, Mangka teki aturnya tan sasiringeng para kawi samaniwya ning lango, Nging teki inantusariwa riwangiketa carita de kawiswara.

← 06 →

Wanten kunjarakarna teki pangaranya carita ya ta dadya padika, Ndan wyartenapus ing kadi ngwan adusun wipala kadi mahapupu areng, Simbanten maka away ning carita mangkin amuwuhi paninda ning para, Wyaktinyamuhare kilasyakarananging apura niki de mahajana.

← 07 →

Sri wairocana purwa ning carita kalanira pinarek ing watek sura, Ngkaneng bodhi wihara nirmala samangkana ta sira n adharma desana, Aksobyadi sa bodhisatwa pariwara marek I sira baktya mursita, Mwang sakweh para bajrapani suranata yama baruna len danadipa.

Pupuh 02

← 01 →

Bharalya pratisara labda samaya, Sudharmadika tatwa sampun katama, Wekas ning paramarsi ko wus kaidep, Warah sri sadabijna karunya maya.

← 02 →

Telas rakwa bharalya muja pratama, Matengyan hyang anukrama yajna marek, Sawang wrestyamreta ng sudharma srawana, Awas lwir trena budi ning hyang masawang.

← 03 →

Uwus pweki dinesanan dharma kabeh, Tekap hyang jina tusta arsa n rumenga, Padangarcana sadare sri sugata, Byatitan yryulih ing watek hyang sakala.

Pupuh 3

← 01 →

Ata kunjarakarna carita matapeng wara merugiri, Pinakagra tapodara tan alupa ring  sugata smarana, Maka sadanayogyanira sapala wirya sira dyanira, Tuwi raksasa rupa pinaka mala hetu nira n patapa.

← 02 →

Ana tika ri lambung ing acala gihasramana purwa muka, Angungang jaladi prasama kadi tapowana ring gagana, Sah ikang kusumang jrah aparimita sarwa palanya n ateb, Pandan ika tan pegat asira siran kadi tan lewasa.

← 03 →

Ri ujung ujung ing barang areja mangungkul anong jurang, Matedun tedunan banu kumusuha ngosa umung umuruh, Asurak lwir I camara nika magirang girang adres angin, Anangis mara cataka nika anamer bramiteng gagana.

← 04 →

Wruh agong prih ikang giri wana kayu teja samasrji sinang, Teka ning kayu simbaren aniru wibhusyangene wit ika, Akalung kalung adwad araras agelang gelang arja kuning, Ana wreksa kauntat amarep I rikang walikadep I sor.

Pupuh 4

← 01 →

Sawang sri ratna lwir ning acala lengong leng leng alango, Asinjang jrah ning padapa uwus aganda sekar arum, Ganara wastranyeki putih ana wangwang lwir aseti, Sa witnya ersalyabharana nika tejakara kara.

← 02 →

Raras ning kambang pahyas iki n awuwuh rum ayu tinon, Bangun lila arsa n pasida lata manggep asila, Lengong rupanya dyah lalita mangsila toya walahar, Uyangga nyangrat karana ning apepel patra kasirir.

← 03 →

Ana lwir srenggaranggagana lawanadridep anaka, Gereh mandralon pangarih arih ing sabdanya karengo, Kila ramyangde rasmi pangujiwatanya mrih akire, Melut malang sor wangkawa nika tekanumbana banu.

← 04 →

Katon matra jro pambekan I banu ning parwata nadi, Arengwangimba lwir alis ing anuker wahu kawawa, Kapingsel wah ning nyu gading apingiteng mwang jala bapa, Ri sah ning mega pinda mawuda wuda wreksa katilar.

← 05 →

Alum anglih tang padapa lesu katiksnan dinakara, Tusarangluh hisnya bramara manangis mer kalemahan, Sawang rah ning sinyang drawa marata I hyang nika, Mabang tumungkul tungkul merak nika mapa tikang wastu dinu.

Pupuh 5

← 01 →

Tuhu marayan wisesa giriraja saka awan angasryeng lango, Upasama tingkah ing tahen atangkil apageh apa tan salah bawa, Pranata manganjali lwir I sulurny sahaja marek mangaras lemah, Pareng antur sekar bujaga puspa surabi saha soka campaka.

← 02 →

Arena apawahan gading ikang tirisan amawa mancung angligas, Jalada ri agra ning gger angunggul amisah asawang payung putih, Kaadanga sangga ni swara ni sangka nika umung I sanding ing manuk, Kadi ana babwahoma titis ing jurang anekar ura sekar tiba.

← 03 →

Wara awan ing wanasrama tinunda pinarigi inam balan watu, Sana sini banjaran sekar arum sedeng ameweh angambwaken lango, Cara cara andwang asela kayu mas kayu puring acelek putih, Parijata masridanta jagasatru pinada pada len sekar kuning.

← 04 →

Pada tan asor sekar ning asanasinang akuning apendat ing kuning, Wija apajong kuning kunang ikang kusuma mekar ateb pada kuning, Teka ni manuk nika kuning ikang kapudang anakeb binyawah kuning, Tuhu laku ning aneng gunung awarna kasih arep anganjaran kuning.

← 05 →

Palani pararyanan ana mahanten apatiga leyep kadi tulis, Atur ika sopacara taru sarwa pala kusuma ramya len pucang, Ujungan I patra ning pisang alas bangun aharyangaptyaneng mara, Banu tan adoh ri sor titir angertali galita sakeng ruhur wukir.

← 06 →

Kidang adulur laki atryasemu polah ing atawa lawan maring wukir, Liring I matanya lenjep amanis kadi mangatag araryaneng priya, Gadung awilet silih tekula lungnya lwir atuduha marantya ring bukur, Bangun amedar tenga pupus ikang lirang aputih anangki kung lulut.

← 07 →

Apan ika ratwa mandaragiri prakasita pinakadi ning wukir, Satata saba watek hyang awilasa dinulur ikang apsarapsari, Karana ning adri ramya racananya n aniluman anopameng lango, Abhinawa toya nirmala ri srengga ana ranu patirtan utama.

← 08 →

Apituwi srengga ning giri sumeru ibek atapa resya tut geger, Saduku dukuh katon atepi I rangkang ika petung aneka warnana, Ana tang inantya kapti n aketeb keteban atap inutameng ajong, Ana kumukus pilih rata pagan nya semelang akulub kulub gangan.

← 09 →

Ika ta alebnya sor tekap ing asrama patapanirang mahasura, Wiwara silaputih kadi tutuk nikang acala sumeru katra, Arata wisala marsik akila spatika wengi jugyayapadang, Banu tumedun sake ruhur angungkul I wiwara tiba mareng jurang.

← 10 →

Yatiwara kunjarasura aneng wiwara sedeng ayoga dharaka, Asila subada lagyangisapu tangan alih amitaba laksana, Pinaha bener sariranira niscala n umulat ing agranasika, Mari tan asatwa datu kaidep wimala waluya jati sunyata.

← 11 →

Kramanira raksasa ndan iki laksananira tuhu bhawaning wiku, Teher akalung ganitri magelang gudu arahat ing ambaratenga, Paragi tengo sinampataken utama saliru n atengwa ring manah, Kadi makuta jatangalap ulah sang ataki nisparigraha.

← 12 →

Ri uwus nira samadi suka lila larinira mijil saking giha, Bramita wulatnireng jaladi ramya ri sisi kateking tengah leyep, Wekasan awarna misra lawan ambara lengis aireng katingalan, Linawe lawonira n kadi wekasing ahuripana nistya nispala.

← 13 →

Ksana umenong sirasemu wirang rwang anuluy I manah panas bara, Gumunita gupta ring twas awiweka satekapan ikang nayotama, Tan alawasa ng prayojana tumemwa wibawa tuwi marya raksasa, Karananiraki marek anembaha ri pada bhatara gotama.

Pupuh 6

← 01 →

Sang ugratapa sigra mangkat aawan wiyat nirbaya, Anan kadi kagendra manglayang ing agra ning parwata, Swabawanira yaksa sakti madulur prabawadbhuta, Prahara kumusuh tekadres amusus tahen ring wukir.

← 02 →

Lepas larinirangidul tucapa tang saka tungkulan, Pradesa mapatungga tunggalana kanda kandalango, Tekeng wukir alasnya kubwan areneb gagatut iring, Pucang tiris anarya n arneb atata tahen wawahan.

← 03 →

Geger pangalusan anar tinaruka pramaning jurang, Uwus tinapak ing wanagni sawangwa natarnya gesong, Duduk teka ring agra makerep atumang arengnyapupul, Sela kumalasa putih rengat areka rekasta.

← 04 →

Ikang gunung arong katon ana I sor giha lwir gedong, Parang nika sumong kajong kadi masong winongwo mara, Sirobwan umulat padamawa wajong kajongkong tiba, Abong umuni kagyat awri ginera nikang mong alon.

← 05 →

Ao odeng aputih way ing walahar embuh akweh gunung, Sawang apalika marga suda lumarap banunya laris, Tutug teka ti windya parwata padangawetan lepas, Tumampuh I giha nikang jaladi gurnitagenturan.

← 06 →

Rereb sinawaweng riris kila aliweran abrasinang, Suteja dumilah prabawanira kunjara wyomaga, Badanaha naha ng mulat kaburengang tumengeng langit, Mapindah I kiling nikang wang apa tan ana mangkana.

← 07 →

Tiningalanirabaro giri sumeru lambwang kidul, Bangun sira sinambraneng alas akon mararyana, Umuni swara nikang manuk wija wijah lwir aswagata, Lutung nika lumumpat agya susugun kadi ksepa ya.

← 08 →

Bawisyati katon kretabhinawa tang wiharahalep, Agopura suwarna ratna mapucuk manindrarjana, Ndatan pagati tang diwangkara sasangka kirang irang, Tekapning atibhaswaraneleh I bapra sudakila.

← 09 →

Wawang sira tekeng wihara wara bodhicitamah, Tumunten umarek kretanjali ri paduka hyang jina, Wruh ing paramadewa karsana wisesa oujastuti, Ya karana bhatara tusta tumuluy manantwe sira.

← 10 →

Wekangku tija bagya sang tapa marek ri jong ning hulun, Ndya donta laki yan pariya kumapa pinintana ku, Uwus wruha aku yan tarak brata tapanta nguni ng wukir, Usen tepetaken juga prih ikanang kayogiswaran.

← 11 →

Na lingira bhatara buddha sumahur ta sang tapasa, Bhatara uningan nghulun warahaning sudharmadika, Mara n sapala janma marya makajati yaksa kreti, Apan pisan ingu manemwakena wirya dewa prabu.

← 12 →

Muwah mapa ta wastu sambulih I janma ning rat kabeh, Nimita nika yan ana ng tumemu duhka lawan suka, Lewes mara ri tan padanya ana kasyasih mwang sugih, Pitowi ana purna rupa sawanih manandang mala.

← 13 →

Nahan patana sang tapasura rajanira hyang jina, Pradipta rawi tulya rakwa karuna n bhataring jagat, Ya karana ni buddhi sang yati mekar sawang pangkaja, Alepnya kahatur mareng pada bhatara tustamuwus.

← 14 →

Ya teka laki janma mulya mangaran pawitreng jagat, Ri denya n aharep ri dharma tuhu sadu labdeng ayu, Apan sipi ketang awas wihikaneng rusit ning dadi, Amengpenga ri kala ning urip angistya dharmotama.

← 15 →

Ana wruh ika diwya ning paramadharma yan gegwana, Tatapi tida pucca tan arep asakwaneng pandita, Piye jenek amukti wirya kasukan ginanyeniwo, Malangnya larapanya wismreti jadeng sudharma krama.

← 16 →

Swabawa nikanang laler maarep ing kudis rah kanin, Purisa mahaha sregala bawi gagak apti ng daging, Sukar wyasana kapti ning wang atimuda murkawero, Sudharma hita kahyun ing paramasadu tan gong galak.

← 17 →

Ana wang awamana lingnya ta ya dharma ning dewata, Anagata nika gawe ala ayu naya donya n temu, Nihan sanusa drewya ning hyang alapenku nora n ulah, Pitowi nika drewya ning wang aparan kawedya ri ya.

← 18 →

Ikang wang awamana mangkana pegat idepnyeng ati, Ndatan tuhu pegat kasanpaya nikawero kewala, Lehong gati nikang tahen sapadi janma matadama, Apan dadi lepas pratistanen I mantra sang panita.

Pupuh 7

← 01 →

Apan durlaba tang dadi wang inusir ning sarwa baweng jagat, Yadyan manusa durlaba wang atemah jalwamiseseng priya, Yan jalwa ika durlaba wang atemah widwan susila pageh, Yadyan pandita durlaba wihikaneng widya kriyadyagama.

← 02 →

Yadyan wruh wruha ring kriyagama tuhu n sang wruh ring arsa rusit, Yadyan wruh wruha rakwa meweh ikang utsaheng samastagama, Sang sireng sakalaga marusit ikang nitya marah ring jagat, Yadyan majara ring jagat sang arep ring dharma meweh dahat.

← 03 →

Putrangku pwa pawitra dharma kaareptanging wekasku n idep, Konkonen rumuhun kitanaku laku n prapteng kawah hyang yama, Donanta wulateng samasta gati sangsareng kawah pataka, Salwirnya n tanaken ri sang yamapati yyantuk tatakwajara.

← 04 →

Lwambektanaku away sangsaya mene waswas juga ng pataka, Rapwan teki tepet kite sarasa ning dharmapageh niskala, Apan byakta panonta duskreti nikang sanjiwa satwadama, Sigra tanaku mangkatastu kita nirwignan kuminkin ayu.

← 05 →

Ngka sang kunjarakarna mangkat I uwusnyamwit ring sanghyang jina, otan raksasa sida dharma sumilem ing samudralaris, Prapteng bayu catuspate tengah ikang pat marga mandeg laku, Wanten buta si kala gupta kadunung kalih lawan aliskala.

← 06 →

Yekanantwa ri kunjarasura paran donta parangke laki, Lawan syapa ngaranta toh warahaken wak jatya aywakalib, Apan ngwang rwa rumaksa marga dateng ing swarga lawan rorawa, Akwiki n matuduh sira karma nikang atma henu paranyandunung.

← 07 →

Mojar sang tapa tandwa majar irikang bhuta ngemit ring awan, Ngwang sang kunjarakarna teki pangarankwing rat maharaksasa, Sanghyang sri gana sanmatinghulun akon prakteng bhatarantaka, Nahan don ku datong tuhu n warahaken ta marga mangke n tuten.

← 08 →

Lawan teki warah nghulun ri paraning marga natur dikwidik, Ndya ng atma maliwat awan mapa lika lwirnya n padudwan henu, Ah mangka pwa tananta majarakena ngwang yan kita hyun wruha, E sang kunjakarna rengwakena tah sabdangku yatma kita.

← 09 →

Ring purweswara marga yeka awan ing sakti ng tapa mwang brata, Na lor ing ariloka marga awan ing sura taping paperangan, Kulwan marganira ng maha mara awan sang danasureng jagat, Ndan ring daksina tang yamalaya henu ning papa mungsir kawah.

← 10 →

Yeki n marga tutenta marsik agenet prapteng maharorawa, Aywalon apa yan samasta kalusan teking nilanda ngasut, Apan byakta pitung wulan lawas ikangher ta petong durgama, Towi n meh teka saprahara datenganya ngke gelis prih lajun.

← 11 →

Sampun kunjarakarna niscaya laris ring marga lampahnira, Prapteng loka subumi pataka ngarantyanta ring lwa nika, Pinggirnyagni murub mider kumuliling tambaknya tan pantara, Madyanya n ana wreksa kadya mapalastra kweh sutiksnalungid.

← 12 →

Ngkani sor trena kadga sarwa nisita n pringganya tan popama, Ndan rakweki paran watek yama balangge rek salwir ing pataka, Mwang sanggata kidul gunung wesi mahakrurantakangde takut, Molah lwir babahan umangkab amangan papapramea n remuk.

← 13 →

Mango kunjarakarna yan lumihat ing bapapupul ring tegal, Kapwa cihna kaduskretanyan n acemor tan sobha dehakumel, Sangsara n kasihan lana sinakitan dening watek kingkara, Lwir burwan sahananya pinrih inirup ginerek mareng durgama.

← 14 →

Abyuran malayu waneh silih idek resnyeng watek kingkara, Sakweh kwehnya bubar binurwa luluman kemput tibagenturan, Singsal bagna siwak sirahnya winadung lentang gulunya pasah, Mwang tang bina jajanya rantas apasah asusnya rantas wutah.

← 15 →

Mancur muncar ikang winuk gigir ikang rangkung tangisnyandahung, Amelas arsa wuwusnya duh laki dudutang sula munggwing gigir, Beda ng papawasng dudut kadalurung penculnya tatan aris, Rek nges duh pukulun ndatan sipi laranya n mar jajangkwahenek.

← 16 →

Wanten tatma pilih watek perang angunus wahwasnya nitnyenangen, Ndatan daraka yan binurwiniku ning bhutangusir sahasa, Yeka mangswaken ing watek yamabala kweh tang tiba wereg layu, Mwang kang mahiwa pulih tumut kataurag sulanya mulih dulur.

← 17 →

Mangkin kroda maso watek yama balanggegwa stra dirga kreti, Lyus ndatan ana kari matra tikanang papawedi n kantuna, Apan sing kawenang inosa niki jarinya n rimpung asangrepa, Mewawu lwang aneka ring sakapisan denyangabet pataka.

←18 →

Lawan tang kawenang anan kadi wiyung pinrih sinujwan wesi, Sangsara n winatek tatan mati tehor yang rencalasanangis, Kawelas arsa wanih inantepaken ing sulangrakangde takut, Lyan tekang sinikep lanenadu wedus tendasnya sampun remuk.

← 19 →

Paksi kadga sarosa sahasa tekangrenggut watek pataka, Arsa n ton irikang samasta kalusagilan cedikakweh pegat, Wanten rodra muwah watek yama bala swanasirah raksasa, Yekanandak aganti ganti manesek lawan warahadbhuta.

← 20 →

Mawereg tan wruh I polahanya malayu tang pataka mrih urip, Ngos ngesen ya kawes pada kuyu kuyu genjor gupuh kanglihan, Aswasadres angambek ambek alisus yambanya n asering tiba, Kedek deni samanya papa kaluluh kepwan kawanti mingle.

← 21 →

Towinyasa ni duskretanya gumawe n ton ring maricyahalep, Wening ranwahening ri citta nika lumreng sor nikang padapa, Hyunyeng wipra samaruhun ruhunan osyan mungsi hob ning kayu, Tandwa n prapta kaandem ing trena taji terus ladi karurwan pala.

← 22 →

Ngka tang raksasa bahni waktra sumuyug mangswanguyang pataka, Brastasing kaparek bikal ginesengan ngundas babak len lucit, Ruksabang mlekah sarira kumisik sandinya dening panas, Sangsaranya tatan pejah tan ahurip glananggego duhkita aketor.

← 23 →

Wanten papa binurwanambahaketor bawanya n amelas arep, Ling nye duh pukulun manohta uripen weh janma janma n muwah, Panggih ngwang maleseng ayu pranata baktyangken ri jong sang wiku, Om mangke ya arep wiratya ri kapanggihnya n gawe mwing ala.

← 24 →

Apan yan ku maweh anangkwa ta ya janmeng rat maluy duryasa, Sirna ng dharma wihara sala kuti len salwir nikang dasana, Syuhen ta buwanasta madya ya nimitangku n pramade ri ko, Oyuh lwambek ikang mahakalusa sulangkun teke ryanggamu.

← 25 →

Tampuh ning wara sula ripya ikanang pappanerus ardalaris, Mumbul rahnya sakeng kanin ana mijil sangke irung mwang tutuk, Glanasamrih asamba sambeat apeye sabdanya dening lara, Nahan hetu nikalayu sahananing pappawedi n kantuna.

Pupuh 8

← 01 →

Ata sedeng alayu watek patakawereg tumon sirna rowang nya n akweh sinujyan ta yeng sula singaryamet unggwan ahet hetan tang watek pataka wor desok tan wring ratnyan silih tundung amrih tengah kedekan denning dulur ngka n pinancal kabuncang cacal grana nika prameya n tibangangon angon jumongkong ma nonjol I sor ning pakompolan ing rowang anging lamun tan katon dene soca nikang raksasa migraha burwan ring watek pataka, ana ta ya mangusir gunung loha panggata mewi wulaksa prakaranya sirna temah ning maha parwata lwir reach mombakan rah bangun guntur angde takutning watek papa meh prapta ring parwata ngka n waluy mungsir ing wreksa kadga pitowi n tinut den ikang kingkara kweh rapuh kang lihan prapta ring wreksa kadga wagan terus ya dening trenastrangrep asambat sambat yrya nak mwang laki stri bapebunya mangkin tangisnysru dening watek bhuta rakwa ngisu wreksa bedanya ring papa rikana hob ning warastra druma, makakarecik ikang palastra nibe tandas ikang mahapapa len pundak ing presta kadi lwirnya landak jajanyeki sambar kacukcak getihnya sawang datu muncar kacurnan tekap ning watek kingkara migrahane bawanya tan wring welas yar wunuh lwir ayam sing kabherawa yanguhuh gora sabdanya mohapulang sonitabrange gel ramya ramyanyatunduk sumandang ya yosus pupur nya n tahi lyan nanah bohan angremba rembat pukang makin alara luyuk tikang pataka n ton ri rowangnya n akweh sinangsara dening watek kingkara sangga mosya wasa n ambalung kanta len tang rumante tengah ning watek papa nahan nikang tan kenamet awan minggat angdoha sangkeng ayah bumi nora swamarganya papa n tinombok ring ng nyujwalagong ya hetunya ta pataka ngungsi kiwulnya muk wuk watek kingkara kweh tiba kedekan wet ning awereg layu ngka n silih rangkul amrih ta yarbut sikep sanjatagelut silih wor lawan pataka.

Pupuh 9

← 01 →

Tatkala klesa ning kingkara gana kapahung dene kang patakamuk, Tan wreng rowangnya keweran sinalesek inirup langguk astranya kabwang, Akweh mamerep dulurnya ng angun angun anepak tang srengen kasereg opek, Bonggan banggang jejek jongnya n akiyuk awales karwa sampun binuncang.

← 02 →

Mangso tang bhuta wadwagalak angamah amah katarangrampakagya, Mwang patwasambawa krura mahisa bhujaga wyagra matangga barwang, Yekanir neng watek pataka kahala dawut lwangnya n akweh matimbun, Sangsa ra papa metwang dalem manarawa yan tang rumungkung rumungkang.

Pupuh 10

← 01→

Ana rwang laksa kwehnya sinudukan ing sula madawa, Pareng rincung lwirnya n banawa kajahat kandemanana, Pinanggang ring bahnyujwala kasih arep lingnya karengo, Pangempwan du sang kingkara bala maneh ta mpu uripen.

← 02→

Mawas tingal sang tapa sa kasihan ing pataka kabeh, Kapingres awelas ta wenang asiha ring papa kahala, Rumba romanya n pascat atutur I sih sang hyang I sira, Ya hetunya n ambah ri sapara parah sri dasabala.

← 03→

Ahah sang hyang werocana wara dahat sihta sapala, Pakon sang hyang prapteng yamani tuhubagya ngkun inutus, Ya keweh ning janma n karaketan iking klesa wipala, Nahan lwirnya na ngke pataka tumemu sangsara satata.

← 04→

Samangkamer sigra n laku kateka rakweng yama pada, Kawahan ramyascarya sira mulat ing swarga subaga, Alep ning nyasatyanta racana nikanopama lyep, Agopunten wedurya mani maya puncaknya dumilah.

← 05→

Tuhu n tunggal dosanya n amiwalaken twas ning umulat, Ri denya prabahnalaya tuhu ya tan santika pada, Kawah tamrakweh gomuka ana riheng kadbhuta tinon, Sinongan dening wreksa curiga palanyastra nisita.

Pupuh 11

← 01→

Prapteng jro pura sang tapangdunung I sang hyang antakapati, Ngkane wesma suwarna sambrama bhatara rakwa matamuy, Duran tan wruha jati sang datenga teki sakramanira, Sampun pastyasegehniranukani kintu lingnira nihan.

← 02→

Bagya n kunjarakarna sang matapa ring sumeru himawan, Ah noyeki parananta len mapa gawenta mas ku ri kami, Swecang lilana arsajameng ameng ing yamanda bhawana, Tambe yan mara ring yamalaya n ujarta sang kasegehan.

← 03→

Doning ngwang para sang hyang antaka kinon tumona kalusa, Salwirnya n umidep samasta gati wigraheng yamapada, Ndan sang hyang yama rakwa majora keneki karana nika, Mangka teki wekas bhatara jina ring hulun ywa ginego.

← 04→

Sambadangkwiki yan kinon datenga ring yamantaka pada, Nguni ngwang tumameng wihara wara bodhicittawimala, Puja mantra pangastutingku n bhatara gotama pati, Arsangrengwi sudharma sambulihan ing dadiki tinanan.

← 05→

Ndatan rakwa wawang sinajar I dharma ring hulung usen, gka n motus datengi yamanda makdan tumona kalusa, Yapwan rakwa uwus dating ngwang ikihen sira n pawaraha, Nahan hetu ni sang lumpara ri loka sang yamapati.

← 06→

Ah mangka pwa tekap bhatara mangutus tekanta ri kami, Mangke ngwang mucape kita krama ning atma papa katemu, Nging teki liga hitu ning pala kabuktya ning ala ayu, Polah sabda manah salah siki alanya karana nika.

← 07 →

Tekan lwirnya kanista madya mahanotama krama nika, Sor tang kayika dosa dening apa sabda dusta parusa, Sor tang sabda alanya deni ala ning manah yan ahala, Lwir bwat ning giri raja papa nika yan samuha katiga.

← 08→

Open tang tiga sambah arpanakeneng bhatara sugata, Kayadyatmika wiryawan pala niki n wibuti katemu, Sabda swarga palanya yan rahayu kastawang satata, Ambek nirmala bhawana nemahaken kamoksan apageh.

← 09→

Ambek nista nika melik ing para gunantawegng tan aguna, Parusyeng wacana prabancana lenok bisamadulaken, Dusta polah amatya nidra para drewya len para wadu, Yeki n dosa nikang tigamuhara papa duhkkatemu.

← 10 →

Tonen lwir nikang atma papa tinemunya ring yama pada, Sah jiwanya tatan pejah tan ahurip lana n simahitan, Yawan dosa nika kedik ya ta winigrahalepit tan agong, Kapwanut iya ta kramanya ri saduskretinya katemu.

← 11 →

Yan drewyarta suwarna ratna nguniweh pirak pasu pari, Nging inganya karing umah ri sapatinya tan temu muwah, Yapwan mitra kadang semasan juga yeki ingan I kahen, Anging lwir pratiwi menga tang sukreta duskrete ri ya tumut.

← 12 →

Apan tan dadi tan kabuktya pala ning gawe ala ayu, Kunang sing suka duhka tan ana waneh panangkan ikana, Sangkeng swatma juga n tumuntun I sakarma nguni katemu, Nahan hetu ni sang maha sujana tan pramada tumemu.

← 13 →

Yan tan kahutana manah sakaharepnya tan pahuwusan, Tresneng indriya loba sakti nika tan tinanggwan iriya, Byapareng wisaya gawenya ya ta suryasa mula nguni, Tan wyartran winatek nikang ala mareng kawah wekas ika.

← 14 →

Wyaktinya n pada mungsir ing yamani nitya tan bapegatan, Wanten marga linampahanta mara nguni marsik agenet, Mwang tang loha subumi patana sayojaneki ibekan, Dening kweh ning adharma duskreta ri martyaloka kujana.

← 15 →

Ndatan mangkana ng atma marga dating ing suralaya samar, Lumra rengked ikang wenangkura latasewo sumarasah, Tistis tinggenesen ana n kadi purang purang ana samun, Meweh tang wang angungsya yogya dating ing suralaya saba.

← 16 →

Du mangka pwa nimita ning kujana papa ring yamapada, Ndyanung hetu nika hurip muwah asambawa n tuhu pejah, Apan mabiri martyaloka keta ling nikang wang irika, Ah mangka pwa tananta yukti nikang atma beda ya rengo.

← 17 →

Nahan lwir nikang atma yan lima sarira matra mapupul, Atmadinya kalih pa ratna lawan antaratma katiga, Papatyeki niratma pinda nika citanatma kalima, Tresneng cetana karananya dadi tunggal atma kalima.

Pupuh 12

← 01→

Nimita nika yan mareng yamapada, Tekap nikang adharma duskreta tumut, Balangku ya mamigrahe ri ya sada, Apan krama ni duskretinya tumagih.

← 02→

Kunang ta sira sang wisesa kaluput, Wisa ta sira manglugas yyawakira, Pradipa watu tulya tar papa tuduh, Siragaway I rupa ng atma kalima.

← 03→

Pitowi ana ring sarira mabala, Ndatan wenang atah sireki tinuduh, Apan sira aneng idep mwang atuduh, Dumeh pisan ingunsiran kaidepa.

← 04→

Lawo mara warahku teki ri kita, Pangawruhana sang hyang ajar ahelem, Bhatara jina sang priyastuti sira, Apan sira wisesa murti mawarah.

← 05→

Bhatara yama toh yasanta tulusa, Grenanta ri sri kunjareki sapala, Muwah mapak tang kawah winasehan, Ndya donan ika ya uwus winasehan.

← 06→

Waling kwi ri ya baryanesyana kabeh, Balik ya kumureb tar esi sasiki, Mapeki karananya mangkan lego, Ike pwa patananta majora kami.

← 07 →

Aneki mara papa bara labuhen, Lawasnya ring aweci wigraha n usen, Iking sata sahasra warsa ya kelan, Genep pwa ya aneng kawah kasih arep.

← 08→

Sa mangkana teka sang astra sakuni, Rumenggut ring atma dusta kalusa, Yaworakena rikana taru wesi, Mwang antepakeneng rwi kadga nisita.

← 07 →

Uwus pwa ya wawan maring tegal layah, Ginantungana ring petung suku nika, Apuy murub ri sornya tan papagetan, Padeki lawasanya ring sakalagi.

← 07 →

Kunang matika meh mara ri yamani, Pitung wengi wekas hiner datenga, Ya karana nikang kawah winasehan, Anung panglane ri yan tekahelor.

← 07 →

Udu sapala de bhatara mawarah, Ana n kadi lined atingku rumengo, Arep ngulun adadya manusa jemah, Katon kasihan ing dadi wang arusit.

← 07 →

Muwah tanakenangkwi sang yamapati, Syape pangaranya pataka kelan, Arah pwa warahen ngulu kata laki, Kadi wruha kiteki n pmarasika.

Pupuh 13

← 01→

Wanten gandarwanata prakasita subageng kendran atyanta sakti, Tan len namanya sang purnawijaya pada ring swarga lawan hyang indra, Akweh pa kweki dursila nika tan apageh ring mahadharma nguni, Nahan hetunya ya wigrahana lawas usen de nikang bhuta wadwa.

← 02→

Mangke pwa mukti ring swarga tumemu pala ning punya karmanya nguni, Ndan wanten duskretanya ng iku ya tika tumut kapwa ya minta buktin, Nahan pajar bhatarantaka pati ri sirang tapasa lwir kagoman, Du mangkaku pwa sang purnawijaya ta karih patakatyanta bara.

← 03 →

Singgih ngwang sanaka dharma rasika karanang kwatapangungsir adri, Dening dage ri sang purnawijaya tumemu swarga widyadarendra, Tambis ta ngwang pramadeng gati pijer aharep wirya ring swarga ramya, Byaktangganya ngulun munggwarinira yaya tan baktya ring sri jinendra.

← 04 →

Mangke wyaktinya sang purnawijaya tumemu klesa ning deha kustan, Nirdan denyanemu swarga wibawa ratu ning dewa widyadarakya, Ndatan lupteki dosanya dadi kabalik ing patakagong binukti, Ndan duran wruh wruheng pataka rasika tekap ning kawiryan pramada.

← 05 →

Mangke wyaktinya ngkwi sang hyang yama tulusa juga ngwang magurweng sudharma, Apan nging sambawa ngrangkepana ri sihira sri mahasakyasinga, Towi n lamba twas ing ngwang masarana ri turung ning hulun baktyanembah, Nahan ling sang tapa hyang yama wihikana yan pakon sri jinendra.

← 06 →

Sampun sang tapasanganjali ri sukunira hyang yama de katustan, Yeka takwan mwah yan dadi maluy ya tikang pataking martyaloka, Mwang yan tansah wnignan ri yamapada sadanggeng mahaduhka tibra, Majar sang hyang yamawasana nika ri uwusnya n pamukti yamanda.

← 07 →

Ndan cihnanyeki sangkeng niraya menaken jama ring martyaloka, Kadya ngganya ng ayan kusta wuta tuli bisu branta wungkut bulewal, Singkeng gondong kejeng mwang wilu busung awatuk manggireh wyadi lumpuh, Yan swasta ng dasadasi ya putu putu kumring janggit tan wadi walyan.

← 08 →

Lawan tang bara dosanya ya tika matemah mlesa candala tuca, Dadya lintah uler swawara pasu mrega len kadadat mina paksi, Nahan tang papa janma lwir ika tan ahalep beda sang sadu janma, Yeki n ling hyang yamangde tutur I manah I sang tapa satyanta tusta.

← 09 →

Mamwit sang tapaseng hyang yama ri telasirangarca na ngka n lumampah, Lagya lon lon lana lwir hela hela mihat ing swarga margatiranya, Towi n kangen sira ng purnawijaya labuhen ring kawah dlaha rakwa, Gong karunyeng pamitran karananira mareng kendran otus prayatna.

Pupuh 14

← 01 →

Tumendas ring swargendra n umulat I ramyastakapada, Ring indra swarga wetan anala padagniya kaparek, Kidul ngka swarga hyang yama kaparek ing raksasapati, Ka kulwan swarga hyang darma kaparek marutapada.

← 02 →

Kuwera swargeng utara paramayaksadika pada, Ri sirsanya sri sanapada sira bhutendra piniwi, Katon tang trisrenggalaya lewih I madye siwapada, Kidulnya n brahma swarga muwah I nga lor wisnubawana.

← 03 →

Wekas ning swarga hyang baruna lawan ing raksasapati, Ika swarga sri purnawijaya cinunduk sang atapa, Alep ning swarganika racana paniskara dumilah, Tekap ning wisma swarna mwah atawing gopura mani.

Pupuh 15

← 01→

Samantara kawengyan amrih angusir paranani sang inisti pajaren, Tuhu n kadi sasangka tang rajata bapra gupura mani sarwa bhaswara, Telas kaliwatan sirerikang apintwakemit I yawa tan pamangsaya, Apan wruh I samitra sang prawara purnawijaya ya ta hetu ning laris.

← 02 →

Dating tumama ring lawang ri dalem asyanga teher anatab-natab lawang, Sedeng pwa maturu sira ng prawara purnawijaya ri kisapwan ing priya, Sira ng kusuma gandawatyadika namanira na ayu kastawinalem, Katanggama ng anangis sang sedeng ajar sira ri ana ning asyang ing lawang.

← 03 →

Samangkana sang apsaradipa rumengwakena n alinga sabda sang dating, Kakang kwa sura kunjareki ling irasyang angutus ambokena ng lawang, Kakangku tija bagya teki kadi ring swapna dating I kala ning wengi, Aneki yayi karya bhara karanangkwa aling-alin I masku tan sipi.

← 04 →

Ngulun marek I jong bhatara sugatadipa ri amreta bodinirmala, Kumon ta sira mungsireng yamapada nglihatana ring amukti pataka, Mawas pwa mulat inggwang ing sakala pataka pada umidep laradika, Tuhu n anata rorawa n winasehan tinanaken I kakanta don ika.

← 05 →

Kitekana kelan sahasra ta warsa mara ya lawasan ta ring kawah, Uwus pwa kita ring kawah wawa ning astra taru tekap ikang kagasura, Telasnya mara ring ayah dharani pataka ta kita ginantung ing petung, Kunang mara hiner pitung wengi wekas kita lumabuha rakwa ring kawah.

← 06→

Nahan mara warah bhatara yama nguni ri kami kita away ta lupa, Ngulun muliha dening agya marekeng pada ni kamala bhatara gotama, Na ling ra tapa kunjareki wahu rakwa tumurun I batur ni kang salo, Sinambut iki jongnira n tinangkisan tekap I sang amarapsaradipa.

← 07 →

Akah kaka mapolahangku sipi gong ika wedi ni yarinta pataka, Rebut kaka saking kawah jemah arinta palara males ambek utama, Palakwi sira sang yamadipa uripku waluyakena ri kadewatan, Yadin pwa weli ning suwarna mani ratna rajata urip ing hulu kaka.

← 08 →

Udu mapa ta daya ning ngwang apa tan ana mara ya pangosade ri ya, Si papa keta tan aneki ya welin urupana mani ratna kancana, Ndya ganta nika masku yan mahutang arta kena sahuren ing samangkana, Gatitangapa dharma pataka juga krama nika panahurta tan waneh.

← 09 →

Ana hyun I kakanta milwa kita ring hulun umarek I jong mahajina, Sedeng nira aneng wihara wara bodhiwimala paramadikotama, Ring enjing iki mangkatanten iringen tekap ikang amarapsarapsari, Tegep ni winawanya ling susuruhannya manginak I ri budi ning tuwan.

Pupuh 16

← 01 →

Mangkat gandarwa natahalep ingiringaken samitra sutapa, Ramya ng widyadari mwang wiwudabala tumut ngkane wuri penuh, Lwir tara sangga lumra sinang angalih anut wyomanuluh I dik, Dening rak tambara lan kreta ni kara sawang tejanya dumilah.

← 02 →

Sigra prapteng wihara prakasita mangaran sambodhiwimala, Ngka tang singasana swarna man inanaken de purnawijaya, Parnah stananira sri dasabala mawarah dharmadi sapala, Astam lwir ning witanang diri sumaji pataka mwang dwaja pajong.

← 03→

Lawan wastro tari ya bharana dinuluran ni wedya mahalep, Dupa mwang dipa gandaksata sadulur ikang padyarga tan adoh, Malyarum puspa mala prakasa wangi nikamrik mar saha jenu, Ngkamuja sang rwa ri sri sugatapati nihan toca ranira.

Pupuh 17

← 01 →

Om sembah ning angarcane pada yuga sri dharma rajadika, Sang munggwing wara lokadatu maka cetya byoma tan popama, Sang hyang ring pakalatma niskala dadintananta suda kreti, Hyang ning hyang tri dasasuradi bhamitan bodhya sri mudradara.

← 02→

Byapi byapaka ring sumasta bhuwana pranawak ing nirmala, Stananteng bhawa sunyata ganal alit sukmanta duraparek, Sang saksat paramarta sari ri idep ning prana dewasraya, Icanteki sinanggahan kita aneng tirteng wukir sagar.

← 03 →

Hyunteng punya pararta karana tinut ning bodhisatwatmaka, Soh ning wirya mahapradana kwaran sang dharma sudamita, Lwir warseng masa kartika mreta ni sihteng loka tulyangkura, Lum lwir sasi surya teja karunanteng sarwa salwapageh.

← 04 →

Nahan tadi nikang stutinujaraken sang baktya mujararem, Ngka yang mojar I jong bhatara matur sembah tehor sadara, Sajna sri sadabijna sampun umulat ngwang lwir nikang pataka, Towin waspada de warah yamapati mulanya yan kilwisa.

← 05→

Pan hyang ning ngwang I jong bhatara sugata sudanta mangke tedan, Wanten teki manehta karwa warahen ring dharma tatwadika, Rapwan tan ana wigna ning hulun awas mungsir pada hyang jina, Apan tan maharep mangungsya pala ning swargalpa wahya sraya.

← 06→

Tan muktyeng bhawacakra durgama bayatyanta balik duhkita, Wyaktingang dadi ng anta purnawijaya swargapsarendradipa, Nistanyan baya mangkaneka labuhen rakweng kawah gomuka, Ndan ling hyang yama patakanya tiga wang ndan tigang twas huwus.

← 07 →

Om putrangku mahapawitra kaharep tatyanta ring kotaman, Ana hyun kita mungsya ng utama padanya ng moksa marga rengen, Ndi n tonggwanto dangu ri kala ni bibintanuwam sedeng kanyaka, Ndyunggwanteng bapa nguni duk taruna ring sunyataweng antara.

← 08→

Sangkeng raga ni sang yayah bibi nimitanya mangun sanggama, Sangkeng lingga ni sang yayah kita mijil ndan lwir timah syuh drawa, Singgih kama ngaranya mangkana ratih namanta raketeng bibi, Munggwing padma wikasa garba ning ibu ngka yan mapinda kreti.

Pupuh 18

← 01 →

Tinut aneki wara pancabhuta, Tekwan gawe ning pretiwi sarira, Gawe nikang teja ya teka caksu, Wayeta waneh mukya gawenya jiwa.

← 02→

Samiranoswasa gawenya tan len, Akasa tekang gumawe sirahta, Kabeh padasambung apinda jiwa, Sambung nikang bumi ya citanatma.

← 03→

Pasambung ing we ya tikang niratma, Ndah sambung ing teja tang atma saksat, Pasambung ing bayu tang antaratma, Sambung ning akasa ketang paratma.

← 04→

Ya don ing atma lima ring sarira, Atma paratma lawan antaratma, Niratma kalawan ikang cetanatma, Na lwirnya ng atman lina ring sarira.

Pupuh 19

← 01 →

Atma ngaranya ana loka mulad ri kang rat, Tan pang rengo swara kabeh ya tikang paratma, Uswasa bayu ya sinanggah ikantaratma, Ndan sabda wastu nika tang mangaran niratma.

← 02 →

Towin keto-ketog ing angga ya cetanatma, Tresna swakarya nikang atma lineng sarira, Yeka n sarira nikanang wara pancabhuta, Yapwan genep titi masanta mijil samangka.

Pupuh 20

← 01 →

Sinungsung kitenapti de sang tibinta,  Asing sapra karanya manak ginongnya, Ahora ri dinaturu syang sumandah, Lukan kasyasih mabratamet uripta.

← 02 →

Lawan sangsaya takusut glana ruksa, Tekapnya sih ing putra mangde putek twas, Lanamrartaneng swasta dirgayusanta, Lewes kasta denyangiwo mopakara.

← 03→

Nda nahan utangtebapindungta nguni, Lalu pwatuhantuk ning utsaha yatna, Kasenwan tekap ning sasangkarka teja, Ya tan wruh mananggah bapendung samangka.

← 04 →

Mijil tang musuh sad ana ring sarira,  Ya ti kamisan yyangga pancangga saksat, Bhataradi dewanya munggwing sarira, Sedeng tan akebyambek angin kamanan.

← 05 →

Ahongkara sampay ta yeng wang daridra, Tan atwang mucap ring wiku wreda sila, Lali sangka ning janma lawan paranya, Ya donya n katon denta pape yamanda.

← 06 →

Utang ning dadi wang ya tonggwan nika pat, Jagat nukya sang hyang guru mwang kamulan, Kabaktin ri sang hyang panahurta ring hyang, Jagat away duhka prihen tusta ning rat.

← 07 →

Utang ring guru prih sahurteng swasisya, Utang ika ta ring bapendung sahurteng suputra, Makopnya ning tan di pegat bakti nitya, Sabagyan tumemwang kamoksan pradana.

Pupuh 21

← 01 →

Yeki n janma rahasya mulya pawarahkwi ri I kita pituhun, Ndah yatne ri ya pangrengo wara warahku tan iman-imanen, Nging mangke pala man tume mwaken ujar ri mami sala dahat, Astu klesa winasa leki ri sariramu kalihan aku.

← 02 →

Na ling sri sugata madharmaken I sang rwa parama sulaba, Ngka tanembah I jong bhatara sira sang yatiwara sumahur, Sajna sang hyang anugrahanu lusa masiha ring asarana, Nir janmangkwi samoksa sadana tedan ri pada jinapati.

← 03 →

Om putrangku pawitra mulya juga sadyamu sapala dahat, Nda nahan mara pangilang ala ning indriya sakala mala, To yajnana wisuda pangrawupa pangdyusa ya lagi-lagin, Rapwan brasta ketang geleh-geleh amigna ni rna ring awak.

← 04 →

Tan we ring wulakan pitowi tan sangkana sahaya widi, Tan sira ilanga ketang geleh-geleh ni ki ng awak ahala, Nda tan dura sakeng sarira putus ing hening mulahaken, Yeka nirmala kajar I ya paramarta kana tengetaken.

Pupuh 22

← 01 →

Nahan teka sinajnan ya tuhu-tuhu sarirangku n awak bhatara, Yangka-yangke sinangguh ya tika ya ta kami kyati ring swargaloka, Nistanya n mang kanewoh sang awasa wihikan yyarsaning yopadesa, Putrangku n mahyun ing moksa pada pagehaken away budi prapanca.

← 02 →

Apan durgrahya ta yarusit aganal alit durlaba wang tumemwa, Yadyan ngganya wruheng arta nika juga yayan byakta manggih pawitra, Bagyan wikwamrih sangwa sira kalepason tan keneng klesa mala, Ndan away ta pilih ring tigaki ya dinayan bodha sewarsi dibya.

← 03 →

Ite he putrangku kalih mareka kita ri jong ning hulun ngke palinggih, Wanten wastwa wisesa ni libaken I kita ndah gatinyocapenku, Nda nahan ta naku nging ika rinebuti sang bodha sewarti, Paksa ndatan manggatut apan pada lumewihaken yyardi dewanya sowang.

Pupuh 23

← 01 →

Mangka lwir nika sang gumegwa ni tapa brata mapa rebutan manah nika, Nahan karana ning watek wiku uneng janapada kasilib ndatan lepas, Nora wruh ri patunggal ing ya sasiki rwa telu dadi aneki tan waneh, Lwir gelar sogata pancabudha resi pancakusika wiku sewa pancaka.

← 02 →

Ndan salwirnya yayan sarira mara sinyang irika ya nihan pangawruha, Aksobyawakira ng mahakusika garga niyata sira ratnasambawa, Sang metrikyamitaba sang resi kurusya makangaran amogasidyawas, Sang pratanjala taku tan ana waneh ngulun adipati bodha dewata.

← 03 →

Yapwan pancawiniki yuktinira pancasugata paramarta tan waneh, Aksobyawakira hyang iswara tuhu n cinarita juga beda laksana, Hyang brahma sira ratnasambawa mahamara sira ng amitaba dewatan, Lyan sang hyang amogasidi madusudana ngarani yan caturbuja.

← 04 →

Ndah nahan ri patungga-tunggalan ikang bhuwana wihikananta ring tuhu, Ngwang werocana Buddhamurti pinakadi nika guru-guru ning jagat kabeh, Nahan donkwi ngaran bhatara guru kapraksita teka ring sarat kabeh, Anging byapaka ring samasa bhuwanaku juga wara wisesa dewata.

← 05 →

Sangsiptanya bapangku away kita tan tuhu-tuhu maka budi nirmala, Aywangastawa paksa papa ana milikaa rumegepa santi kewala, Astu pwanaku sida satya kita karwa laki palamu labda desana, Nahan wakya ni budi sang hyang I sira ng rwa yatiwara muwah manganjali.

← 06 →

Sreda sang hyang adharma desana tatan kapalang alango aweha nugraha, Ndatan kojara jati raksasa mamehta tekap I karunanta don ika, Lawan sang wiwudendra purnawijayangga rasika mari kasta durmala, Sambega nghulun amwit angulihana patapan umusira ng mahapada.

← 07 →

Sampun mamwit anambah ing pada bhatara ri waluyanireng tapowana, Sang widyadara kojara pwa kawekas marek I pada bhatara gotama, Mangso prapta ng umandema pranata baktya malaku widi moksa wigraha, Prayascitanira teher wurunga pataka kela ning aweci gomuka.

← 08 →

Mojar teki bhatara tan ana marasada ni teka ning antaka ksaya, Yawat bhawa sarira saksana katatwa nika niyata tan ana stiti, Putrangku pwa sarira bhawa ring apan ta luputa kita ring samangkana, Ndan wanten pala mon uwus kretawara midengeraken I dharma ning hulun.

← 09 →

Nidra teki awanta mati tuwi tan kalawasana mamuktya pataka, Inganteng nirayang gego lara sangang wengi katutur I sojar inghulun, Akaranya dasang wengi rika kita waluya muwaha purna saswata, Salwir ning wara wigrahe ri kita dadya kahala wiparita nispala.

← 10 →

Anging tinget-inget ri kala ning aturwa rumegepa ri cita nirmala, Sampun teki pesat ning atma pekul ing tutur ika waluyanya ring sawa, Ndah yekanaku jiwa wasita ngaranya wenanga kita dura lalana, Na ling sri sadabijna rakwa ya sinambahakenira sang apsaradipa.

← 11 →

Sembah ning pranatangabakti ri padadwaya kamala bhatara nityasa, Wahya dyatmika sadararcana ri jongta lihatana tekap jinadipa, Sang saksat gumawi jagadita sadasa ya ning asarana kriya smreti, Mayakara pakatma paksa petu wimba ri ati pinakesti dewata.

← 12 →

Sangsiptan ri huwusnyanugraha bhatara kaidep biseka tan wanieh, Anging teki bhatara budha juga karana nika paripurna ning hulun, Ndatan senggahen ambek ing kuhira mamwita muliha manehta sanmatan, Nahan ling nira sang prabu prawara purnawijaya telas ing prayojan.

Pupuh 24

← 01 →

Ata ri huwusnira muhun anganjali pada bhatara Buddha caritan, Mijil imiring ning apsara paladikara sura kanyakangalepaken, Prasama mulat kapahan n ngalem ri purnawijaya n ilang malanira, Kunang ika apsari huwus asewaka raga suratasemu garjita marek.

← 02 →

Tan asuweying awan lakunira laris teka ri kendra alaya huwus, Pinapag I sang priya kusuma gandawatyai susatya bakti mesenong, Irika sirawarah kramanirena nugrahana nindya dharma sapala, Sahaja naminta tunggu n aturu dasa wengi lawas nirantanawaran.

← 03 →

Kunang iki tang prijenutus atunggwa moga kadi sungkawangunek-unek, Rudita sumong ri caksu apa tan sakeng wacana langgane senengira, Tuhu n agawe kasangsaya ri cita pajarira sang tapasura dangu, Alawas amutya papa ring awecyayah dharani patakeki kataha.

← 04 →

Samayanira n patanggya sapuluh kulem nirata tapi tanya kaidep, Tumaha-taha pwa sang kusuma gandawatya pusen ing senong matilara, Kaharepireki nguni tumurte saduhka ni senong nireng yamalaya, Lalu winekah matunggwa paturunireng wiwudanata tan kena wihang.

← 05 →

Ata ri paratra purnawijaya ndan atmanira mungsi ring yamapada, Irika saka gadgada yamabala ngatag ri sawateknya sayuda dateng, Prasama sumung sung arbuta mupuh wasamerang anuduk ta yeng kuku makas, Dumuluraken maring yamani tanpa nampara gelong ring atma kalusa.

Pupuh 25

← 01 →

Byatitan wiwudadi patmanira n anggeng glana mungguing kawah,  Sangka ring suraloka rakwa caritan sokanangis duhkita, Sakweh ning wiwudanggananiwi ri sang gandarwa natalara, Towi n sambatira ng sudewyana ngis anglad prana mangde welas.

← 02 →

Ah sang lina keteng paturwan alalis denta matinggal priya, Prayangku n kaka milwa sing parana yang mung sireng rorawa, Mangke pwatilara kitanililaken yang de sekel ning ati, Siskangen kaka anta ring yamapadamuktya ng mahawigraha.

← 03 →

Wanten teki manehta rowanga ni maskwanglina ring rorawa, Apan gong ni welasku denta kasihan ndi n sambatenling kawah, Bagyan teki manehta hlyana ni maskwanggantyana ng pataka, Panggil malwangane utang ring apa dharmakweh kabukting kawah.

← 04 →

Eren ngwang kaka rowanganta kasihan muktya mahawigraha, Rowang-rowanga maskwing astra taru mon yan gantungen ring petung, Yadyan ngwang wuwuhen kawahyana tekap ning kingkara hyang yama, Tan wedyaku tuhu n kita wruha jugan rantenta satyeng senong.

Pupuh 26

← 01 →

Iti mangkana srutini sambatira kusumagandi kanangis, Dagda manahira leleh kalaran, Ri atur nika priyatisoka kasyasih.

← 02 →

Alisu gupe lesu sariranira tekap I sakti ning lara sok atinira ulat arda peteng, Kalengen sumungkem I wijang ni sang senong.

← 03 →

Paricarikapsara wadu tumulung I sira marma sarjawa, Du patutur ibu nahan pawungu, Niyata hurip muwaha teki sang pejah.

← 04 →

Pangadesa ning ngwang ika tuhwan I samayamrapsaradipa, Tonen amarinara kusta mala, Wiparita mitya sira teki lingnira.

← 05 →

Ri telahnya nugraha bhatara dasabala ri sang suradipa, Tan ana mari ya kasangsayanen, Apan utamanireta sudharma lingnira.

← 06 →

Ndya ta wasananta rari tan tumutura ri kakung ta sang pejah, Eren I samayanirahurip, Ri alintang ing samaya padya tang pati.

← 07 →

Na wuwus ning apsara wadu mapitutur agawe srep ing manah, Moga ta ya tekapira n karengo, Ana matra panglilir I sang kakingkingan.

Pupuh 27

← 01 →

Ndan sira sang neng niraya rakwa carita ri sangan kulemnira, Ngka n kahanan tutur sira tatan sapira karasa tiksna ning kawah, Dug sapuluh kulemnira samadi rinegepira cita nirmala, Brasta tikang kawah lawan apuynya mati mahli ratna pangkaja.

← 02→

Mwang taru kadga ramya parijata temahan ika sarwa sabhita, Wahnya na anindya ratna mani kostuba makusumhara kancana, Komala patra padapa nikamrik awangi rudiranya motkalta, Marya apek mahangir apenguk saguna nika balik maweh puka.

← 03 →

Raksasa bahniwaktra n umulat parawasa ning aweci nirapuy, Sambut ikang trisula teher angedik anuding I kiwandreng angregut, Syuh kahala trisula nika mur kadi awu nika kadresan barat, Lunga kamerangen muwah akon ri dulur ika gumantya migraha.

← 04 →

Tandwa teka balak sakuni kadga mangabalangken karang wesi, Sadri suta pramana nika duli temahan ika kabwang ing tawang, Mangkana salwir ing yamabala ngala-ala pada moga kerangan, Hitunika watek yamani raksasa umatur I sang hyang antaka.

Pupuh 28

← 01 →

Sembah niking asura samanta bretya ri pada kapati uningan, Sang purnawijaya pukulun kinonaken I sang hyang alawasa kelan, Inganya mara sata sahasra warsa lawasnya ya tika karengo, Mangke pwa teka sapuluh kulem niyata bagna dadi surapada.

← 02 →

Sarwa yuda ni bala bhatara sirna temahanya ana dadi awu, Mwang tiksna ning asara dananjaya sadadisita mari katatakut, Tan pamyat I sahana ni wigrahanya sawatek yamabala kabalik, Nahan atur ing asura bretya sangga ya yamantaka sira rambo.

← 03 →

Ngka hyang yama lumaku maring tuweci dinulur ni kang asura bala, Praton pwa sira ri paripurna yowana ning atma kadi manasija, Beda ngka rika n upama ng atma pataka aneng yamapada kahala, Nahan karananira sumantwa ring wacana sarjawaresep amanis.

← 04 →

He sang litu ayu kadika dewa mara ri yamani kari kita, Hetunta wenang amarisirnaken yamani ponara pada saba, Apan kita inatut amuktya papa ring aweci n alawas akelan, Mangke kita teka sapuluh kulem ndi tika dening amahiwagaken.

← 05 →

Sang hyang yama mapa mucapa nghulun ri kita hetu ning anemu warah, Sang hyang dasa bala sira ta nganugrahani tan malawasa kalusa, Ingankwiki kela ning aweci gomuka sangang wengi tan adikara, Nging tang yamabala mari kedwa migraha ya don ika pada kabalik.

← 06 →

Sang hyang paraguru munindra ta pwa manganugraha ni wara dahat, Atyanta kita laki sinanmateng kadi sira hyang amara kabeh, Ndah mantuka ta kita mare swanata ni kapangku waluyana muwah, Wanten dumulurankena kala ratri pangaranya ya tika tumuta.

Pupuh 29

← 01 →

Mantuk bhatara yamaraja tatan wiwaksan, Sang nata purnawijayatmanireki waksan, Manjing mareng sawa muwah sira tan wimarga, Ngka tanglilir kadi matangyaturu tan imba.

← 02 →

Kagyat sira ng kusumagandawati sudewi, Marme senong sira n umandem anambah aswi, Witning manah geme-gemen kawahan sukambek, Yar ton pamarbangun I sang wiwudendra jiwan.

← 03→

Sang nata purnawijayawarah ing sudewi, Rakryan huwus ngwang anawur urang ing yamanda, Sangsara duhka kasihan kineling aweci, Akweh panigrahan ikang yama bretya nguni.

← 04 →

Ndah prapta ning samaya ratri kakanta yogi, Minget nghulun ri pawekas paramarta budha, Bagna ng kawah mahlinaka sabadi ramya, Sang hyang yamadipa kapuhan ike tekapku.

← 05 →

Tan lyan pamitra juga dibya mahawisesa, Ndan mitra sadu mara sadana ning subagya, Sadu twi yeki kaka kunjarakarna bhara, Tan len nimita ning umungsi ri jong jinendra.

← 06 →

Tang mitra sadu kadi wangwa gelongnya ring twas, Ndatan wenang ya purugen ri sedengnya murka, Yan santa budi nika tulya areng padanya, Byaktanular-nular I solah –ulahnya nitya.

← 07 →

Anging katenku tumute ra kakangku tan len, Ngkaneng sumeru himawan patapanya ramya, Nityamriha japa mataku mangiwa yoga, Rapwan lana siha bhatara tatagatendra.

← 08 →

Ndah tambay enjing umarek ngwang I jong jinendra, Sakweh nikang surabala pwa muwah surastri, Konen samangiringa sanggepan ing pamuja, Yapwan huwus mareka yajna mara kwing adri.

Pupuh 30

← 01 →

Nahan tojanira ng suradipa rasanya karana ni pasungsut ing priya, Apan deni lulutnya tankena kinas hele-hela maniwing pasanggaman, Wetining kingking unongnya nguni katilar wahu-wahu suka mangebang-ngebang, Mangke pwatapa rakwa sadyanira nora palaren ingawesa sanmata.

← 02 →

Kubda prartana ning warapsara wadu sumawuraken yang datengnira, Puja manggung asanggame tilam anganjarana turida madeging lulut, Wanten pweki gelung lukar paha wiraga kusuma kaharanku pat lepas, Tan apen karuhun sajinyan asalah-salaha tapih I mehan ing gati.

← 03 →

Mangke branta ni budi ning surawadu salah-asa ri atinya tan padon, Apan rakwa idepnya manten alulut wiwudapati ri rum ning apsari, Nahan hetu ni kungnira wetu tangis mangajaraken I duhka ning ati, Ngka mamwit sahananya mantuka ri pamereman angawani de nikang wengi.

← 04 →

Dewi gandawati lewes prih atisoka siruhen apa tan wring enaka, Sotan tang winuwus patibrata rumengwaken ujar I senongniratapa, Leleng glana winurcitangangen-angen yyulahanira yadin katinggala, Tan wring daya mehah tumungkul anangis kapusengen anesel purakreti.

← 05 →

Mangkin rupanira wenes kadi mangambwaken I rarasira njrah ing kapat, Mambet ning tengah anglih arja sawang olah I kelab ing asoka padapa, Kembang-kembang I luh nira n alaga ring mata n asemu nila pangkaja, Lwir kumbang mangisep sekar swaraniranangis angisek-isek ndatan hunung.

← 06 →

Sri widyadara nata purnawijayangarih-arih ing ujar priyambada, Dyahkwindung sang aninditeng ayu kakanta papag ni manis ni kung mata, Aywangkul mulat I nghulun rari anar teka ri kita kakanta sangsingen, Gong nyunengkwi rarasta hitu ning amarangun ari apa tan sinanmata.

← 07 →

Maskwindung mapa marma ning wuyung awor tangis amahala rumta dewati, Mepu ngwang ri wiwalta kadyacala durgama bhawa ning atirta sanmatan, Jro ning pambekan ang jurang lengit adoh kadi umanuta raga ning hulun, Yang de twas kwaputek petung pinaput ing turida kadi samuha ning limut.

← 08 →

Pinten duhka manahta deni lawas inghulun angurah sewahe kita, Noratunggwi daganta ring pakaasulan tume kakena sakapti ning ati, Panggih masku kakanta tan maras apan tuhu ya nika sadosa ning hulun, Yadyan nggamya sadenda ning tana temen mangemasana sadenya lampunen.

Pupuh 31

← 01 →

Nahan ling wiwudendra menggep angalap kasor wulatira, Marma petsiwi arsajangusap I luh nireng surawadu, Romawera kawaweng mukenajum-ajumnira n ginelungan, Enjuh ramyangisapwaken tumika don sang anten anangis.

← 02 →

Ndi n tan munya mari manuk mata inungan arya pinikat, Kencut arsa kaweni deni pamareknya tan wenang adoh, Mangka teki aturnira ng kusumagandawatyanut I kung, Majar mandra pegat-pegat swara niraseret aswi sesegen.

← 03 →

He natangku nimitaning ngwang anangis ri denta malalais, Sihteng kunjarakarna mitra kita teka rakwana tumut, Sis anung palarenku yan linebur ing tapamegat I kung, Anging kenakan inghulun tumuta tan sah anut atapa.

← 04 →

Maskwindung karanang kwangungsira kasaktin amriha tapa, Irang ngwang ri turung ning indradayitangabakti ri kita, Hyang sakradi nikang caturbhuwana pala katwanga kabeh, Yapwan sida wisesa nayaka kita nghulun juga siwin.

← 05 →

Mwang yang masku waneh kiteng surapadahyun ing janapada, Ngka ngwang dadyana rajaputra litu aywanindya gunawan, Masku dadyana rajaputri ayu tan ananiringana, Ramya ning winarang-warang kadi anar wruhana irika.

← 06 →

Akweh denira n anglipur-lipuraken manah sang awuyung, Sotan tang kawi sanggraheng kalengengan bisa metu lulut, Yangde entya ri budi sang kadi kalangwan ing masa kapat, Keket raganira n kangen tekap I sang suradipa mati.

← 07 →

Sampun mari wuyung nirangajeng I kung wasamarepehi, Manggeh prayanganuti ring kaka ya ta sukang resepaken, Ngras ning sanggama yoga sandi ginelar nirapsarapati, Murca twasnira sang mawantah I katemwa ning rasa leyep.

← 08 →

Akeh yan caritan sapolahira ring kulem tan ucap, Kadyamungpung I rasmi ning surawadu sakapti tinekan, Jambat lagyanapis mareng sang amalik karasikannira, Lilamukti lango ana n panadah ing natar saha kasih.

Pupuh 32

← 01 →

Ndah lunga kala ratri krama sira inatag sang watek dewasena, Sigradan salwir ing bhusana pareng umijil ri lebuh mwang priyanya, Lawan kanyapsari sampun araras ampek hyas tameng tingkah asri, Pantes solahnya kadyangeder I saha nikapunpunan raga basa.

← 02 →

Anging kantun saragnyahyas asuway amilih ring gelang rajasinga, Moga rapwan wedar deni kedik-kedik ikang roma munggwing sirahnya, Towi n bwat ning pangimbuh rwat telu kinekesan ri gelang asrayeng gong, Olek tang pahyasan kababana parepet ing darsana ngwab tutuknya.

← 03 →

Wanten widyadari rwang siki mawisik-wisik sotan ing sekacita, Ndan rakwajar larambek salah asa ri gatinya n tanayun sinomah, Mangke sepnya n telas de nika manah asilih sang arep rumnya nguni, Kancit cunduk pwa denya ndan ikana mangidul lwir kapengin tedamela.

← 04 →

Ndah sri gandarwanata krama huwus arasuk bhusananeka warna, Abra dewambara camaranira tinaman citra mas rakta warna, Lilanuntun ri dewi nira neher umijil tan karalon lumampah, Akweh widyadari mwang wiwudabala pada rabda mangantyasowe.

← 05 →

Mangkat widyadarendrahalep iniring ikang dewasena brameya, Mwang tang widyadari ramya mangiring I sira kyarja gandarwa sasri, Apan sampun tingkah sang abgiring I arep ring wayah len karasmin, Tan pendah lwir watek manmata mahas-ahas ing sagaracangkrama perang.

← 06 →

Enggal prapteng wihara prakasita mangaran bodhicitatisuda, Pinrih tang ramya ninyas saka alepan ikang dewa puja niwarya, Sampun pancopacara parimita umadang sarwa yajnopakara, Ngkamu ja rakwa sang purnawijaya dinulur de nikang dewa sangga.

Pupuh 33

← 01 →

Irika ta ana manyup kala ndwandwan sangka, Gumuruh abareng atri bheri lawan mredangga, Murawa pada tibonjing len mahasara munda, Dwan ika padahi winda mandawaserang swaranya.

← 02 →

Tuwi n awuwuh I ramya ng apsara mwang surastri, Mijilakena gunanyanret talalityaringde, Wijah agamelanekang wadwa gurna dwaninya, Pinaka guda ri ramyangdadyaken tusta cita.

← 03 →

Agelis asemu cumbwa ng kinara danda barya, Kalih ika pada kambo lagawa dara banda, Kadi gila-gila arsanemwaken bhawa asya, Cali kutu matampil solah ing wruh tar slug.

← 04 →

Aparimita kidung ning dewa lawan surastri, Saha nika manojna prastuti dewapuja, Ana ta mangabiwadeng sloka socaranarum, Guru lagunika patyatut lawan kang siwina.

← 05 →

Ikang I wuri lumeng helyan luse ta sang sampun, Kadi winaha katona madya rosnyanggalunggang, Puji-puji sawaweng ras ning wuluh danta suda, Syapa kwiha kadi ngwang cesta ning budyadangan.

← 06 →

Sang atelasan aneret tanindita nwam tuwuhnya, Iniring I wuri len tang sato kweh ring untat, Pilih among atanding rum sakeng kalamoka, Ayu nika tuwi n angsal yan tekeng rumnya dewa.

← 07 →

Ata sedeng aselur tang gosa ning sarwa puja, Atisaya karengo ring swargaloka prakasa, Pada suka manah aptyarengwaken sang watek hyang, Gumunita ri ulah mahyun tumontona ramya.

← 08 →

Yama baruna kuwera mwang bhatarendra mukya, Pada teka sira lawan sang watek dewa resi, Lwir inatagalen enggal prapta ring bodhicita, Pranata pada anembah sadara jong inendra.

Pupuh 34

← 01 →

Ngka sanghyang yama moratwang I pada sri ning sakya singadipa, Sanghyang ndyeki nimita purnawijayenggal patakanyangilah, Apan nguni ranak bhatara rumengo sojar watek dewata, An rakwa lawaseng kawah rasika len ring lokabumi pataka.

← 02 →

Lawan karana tatwa bhuta nika nguning rat dumeh pataka, Etunya patma suradipa tuhu n klesanya tapwan ilang, Nahan lakunira hyang antakapati ngka sanghyang ajar sira, De sakweh para dewatanidengere sabdangku yatna kita.

← 03 →

Wanten nguni ri madyaloka kahananya ng wadwa ni lyenalep, Kyating rat warabumi mandala ngaramyarnah subiksahalep, Ngka tang sresta ngaranya muladara she ring drewya mas miwang mani, Kasih nyayu anama sang sumalini atyanta bakti ng senong.

← 04 →

Wang dursila wenang malap sakaharep stri drewya ning wang waneh, Bwat kopa ng awamana ana mresa sabda crohnya coreng laku, Ingsa karma masampaying wang atuha mwang ring watek pandita, Sakweh ning wang adah kanista ri idepnya sresta murkawero.

← 05 →

Yeka tangaken yasa alep i pinggir ning awan gong ayun ramyapan dharma, Dharma patra sapalakweh twak sekul brem kilang, Lawan dana suwarna ratna rajata wastrambara mwang pasu, Astam tang kahatur telas mara ri sanghyang dharma sida lepas.

← 06 →

Wanten teki muwah wang atpada ngaranyotsaha dharma stiti, Ndan kasihnya ngaran sudarmika suci wruh baktya gurwing senong, Santosanhening ing manah ri laki dharmastiti gredeng tamuy, Santusnya gemet ing gangan lalab ulihnya kayika n sakrama.

← 07 →

Nahan rakwa winehaken dinuluranya n cita tustahening, Angken ring taliwat awan dating araryan ngke grehanyalango, Towi n ramya natarnya marsik agemet lumra ng sekar tanduran, Ngkane ing payasan muwah teki ane jro munggwasanding ing bala.

← 08 →

Mogasanding i kirti muladwara tang wesma parek ring henu, Yeka n hetu ni duhka muladwara ri syuk saha dharma yasa, Nyata n tundung ikang wang atpada tumut ring budhi dharmeng jagat, Lungangles ri huwus nikangulih-ulih ri kang priya kasyasih.

← 09 →

Danyeki mulya pala parwata dibya ramya, Ngkana ng gawenya patapan masamipa marga, Dira bratarcana samadi ginongnya mitya, Lawan sinambik ika punya pararta ring wang.

← 10 →

Jiwantakanya pada mati lawan kasihnya, Nirbana laksana nikanganaken prabawa, Sadyanya moksa lepaseng waralokadatu, Nging punya wahya mangiket karananya mangsul.

← 11 →

Ngka yan wineh kuya madadyana sang hyang indra, Kasihnya dewya nika nama saci bhatari, Sampun pratistita ring indra padamarendra, Utsahadharma satirun tekap ing dadi wang.

← 12 →

Mangka si muladara mati lawan priyanya, Singgih ya purnawijaya maada sang hyang indra, Apan palanya mangiwo yasa dana punya, Kasihnya nguni ya ta gandawatiki mangke.

← 13 →

Moga pwa duskreta nikanggrek amukti wigna, Nahan ta hetu nika kusta n amukti papa, Nanten pamitra nika nama si karna gatra, Ndan silpikanya magawe tapa teka nguni.

← 14 →

Yeka dadyatapa kunjarakarna yaksa, Prapteng hulun ya rumengo wara dharma yukti, Inak ta denya rumegep sawarahku dharma, Mantuk tayatapa muwah wekasanya moksa.

← 15 →

Mwang teki purnawijaya n samayopadesa, Hetunya yan tan awas kineleng aweci, Inganya naraka sangang wengi tandwa purna, Nahan palanya rumengo pawarahku dharma.

Pupuh 35

← 01 →

Ya ta hetu nikang wara dewa kabeh, Wara dharma gegon sipi dibyanira, Rumuwat mala papa sakeng yamani, Tuwi margining utama moksa pada.

← 02 →

Yadi manusa walaka yan wihikan, Tija bagya sulaksana jati wiku, Gumego iryupakara bhatarapada, Pahawas yan amanggiha sida lepas.

← 03 →

Iti mangkana sadba bhatara jina, Prasama hyang anambah ati pranata, Telas amwit umantuka tapwa sira, Madulur suranata surarsi mulih.

Pupuh 36

← 01 →

Sampun i sang watek hyang umulih maring surapada, Ngka ta marek muwah wiwudanata purnawijaya, Byaktyanamaskreti tana wisesa ning brata tapa, Mwang pala yogya ning sakala dana punya ginawe.

← 02 →

Sabda bhatara majara sireng surapsara pati, Sopalning sanasta yasa punya wahya ginawe, Swarga palanya ta tumemu moksa suda bhawana, Tan kadi polih ing brata tapanubara ginego.

← 03 →

Wantena wahya punya maka don kamoksan inusir, Dana mayadi sila maya bhawana maya lewih, Yeka tiga prakara nika punya yogya gawayen, Isti nakarpana kena ri sang triratna sarana.

Pupuh 37

← 01 →

Mwang tang dana catus prakara kahatur punyadikareng jagat, Kambang palawa len gangan kayu wuyah toyana pasing ana, Yogya wihakening wong ayu n ateher sabda hening ambek leka, Yeke n tamisadana wilang ning dana pat kawruhi.

← 02 →

Yapwan raksana kahyun ng wang awedi ng marge lumah ring rana, Sangke gong ni takutnya yan ka wenangeng dusta tiro dreriya, Raksan yagya nika n prihen temen anung yatna ta ring laksana, Yekatah baya dana punya gawayen sang wira darotama.

← 03 →

Yapwan wang wuta deni punggung ika tan pindah petong ring wengi, Tan wring daya nika n arep wruha ta yeng e yopadeya krama, Yogyan pajaren ing hitata seleha ng dharmadi tatwagama, Ndah yeki n wara dharmana winuwus de sang mahapandita.

← 04 →

Metri dana nihan prayojanan ikang yogasih ing rat pada, Salwir ning bhawa ning swabhawa kagego jnanalilang nirmala, Jatya bhaswaranuta ta sahita satwawor lawan dewata, Mukta ng klesa kabeh lepas tumemu budi swarga yangde suka.

Pupuh 38

← 01 →

Mangkanaku pwa sandi ning upaya punya rahayu, Nging pukulun tulus tulusa sang hyang ujara muwah, Lwira ning anggego brata tapa ndya ng utama tuten, Anambala ning tekeng jinapadangusir kalepaso.

← 02 →

Om syanaku prih ungsi tang anemwa ng utama pada, Apan anopamadika wisesa tan tuhu lepas, Miluwagawe ndatan pawiparita karma wipala, Tan ana duhka wigna baya kewala ya ta suka.

← 03 →

Lwir talaga ng sudharma racana n tekapta matapa, Jnana wisuda toya nika rakwa sita inening, Adwaya bhawana mulakan amreta srawa mijil, Brahma wihara sila maka tampakanya n apagoh.

← 04 →

Yangken acakrawaka nika tumrapa ng bratahita, Byakta alepnya yan lagi japanta tunjungan ika, Mantra manohara swara ni kumbanganya karengo, Sida pawitra ning lepas iking sudharma naline.

← 05 →

Kohut aneng swacita juga simpen ng brata kabeh, Suda nikang trikaya paramarta singitakena, Santika garaweng sakala satwa limpadakena, Donya saliswa ning kusala marga ning kalepasan.

← 06 →

Yeki ta sasanangku pituhu n tekap ta lekasi, Yawat anut kitanaku ri sutra ning ngwang apagoh, Nora bayanta tan ana musuhta wanya ri kita, Tiwat ikang kamoksan musirta sida kawenang.

← 07 →

Aywa kitatna pidana yan agra ta dadi tiwas, Tonen ikang wang ing janapada tapeng giri wana, Glana sarira padana lekas nika brata tapa, Swarga pinetnya wirya ni dadinta tan ana waneh.

← 08 →

Yan katemu prabutama ri madyaloka ya jemat, Wirya wibhuti kewala maka sramanya tanapa, Duhka nikang jagat kadi samudra tandwa ketemu, Lwa nika tan pahingan adalem linangnya nika.

← 09 →

Wyadi pakombak ing jaladi duhka wigraha karang, Lwinya ta rengga sangga tikanang rajah sumarasa, Ndah pati ning jagat dres I banunya moga umili, Atma silem taking yamani yan pramada ring ulah.

← 10 →

Tatwanira hyang iswara n amigraha lwir abun, Swananirantaradres atut anggyaken kawenanga, Wyadi duhka roga paribhutane balanira, Hyunira tasasnya mati tatwa janma sakala.

← 11 →

Kabyudayan ngaranya tapa tan pareng kalepasan, Towi bahu prakaranika beda laksana kabeh, Salwir ikang manah kapasuk ing subhasubha kreti, Yeka nista ning dudu gawe kabandana muwah.

← 12 →

Punya pararta dharma gumawe sukeng para jana, Yan nirapeksa ring walesa teka sakramanika, Dira susila sakti ya makambekan ing apageh, Yeka ta madya mata maka marga n atri bayana.

← 13 →

Nahan ujar bhatara sadabijna dharma katam, Mangkin aten ring utama padeki purnawijaya, Hetunira mriha tapa mareng sumiru himawan, Mwasira ganda watya ngusira ng tapanutaa senong.

Pupuh 39

← 01 →

Ri huwusira manambah ring sri sakyamuni, Sumijil iniring I sakweh ning wadwa wnida tumut, Sumanah ira lilapan sida ng kreta samaya, Abhinawani tan len sida ning laris atapa.

← 02 →

Rinasanira lehong yan prapteng parwata tumului, Supadi sira teka ring kendran mangka ta matapa, Tinaha kasuwayanger kiket ring wisaya dangu, Maku ateguh I gong ning tresnambandana pinegat.

← 03 →

Karananira n araryan ramya ng hom human apupul, Ana patani mapanjang ya tonggwanira pinang, Huwus ahalep atingkah padmastana kinenaken, Irika ta sira mojar mangde welas nikang aniwi.

← 04 →

Ksamakena wuwus ingwang de gandarwa bala, Kade nghulun teki wisateng adryamrih-mriha matapa, Muliha ta kita mangke ring swargalaya, Apan iki gati ning ngwang lwir natanilihi bala.

← 05 →

Yadi ana suranata dlaha nggantya ni siniwi, Umuyahana samudra ngwang mangke mucap I kita, Rusit ing angering ambek ring swami n panginakana, Tuhu-tuhu dread baktya susrusanya ngulahakena.

← 06 →

Ai titi pareng anembah sakweh sang wiwuda bala, Nguni ayunira kanya gandarwa pranata marek, Kimuta tara sang anten sakweh sang mamalih I kung, Ana tumangis I jong sri gandarwadipa maasayut.

Pupuh 40

← 01 →

Tan ngeh yan uningan patanggeh ikang apsara bala kalawan warapsari, Sri widyadara nata tresna pinegat nira makakarana ng stira brata, Nahan hetu nira n alaris lumaku mangkat atapa maka pangarep ri ya, Sampun rakwa sulaksana kramanira mageh I tapa Mahayana brata.

← 02 →

Mantuk ring suraloka kang sura warapsara bala saha dewa kamini, Sakasa prihatin ri denita ya purnawijaya siniwi ng suralaya, Apan eweh amet nata masiheng bala kadi sira sang huwus licin, Wruh ring maryada yukti nitya sadumadyakena guna ni sang kanirgunan.

← 03 →

Tekwan tingkah ing apsari sahana ning sama kapihutangan karasikan, Lengleng moksa manahnya yan mangen I polahira wiwuda nata ring dangu, Prapteng wisma tinurwaken lara nikenimur-imur apa tan kenenimur, Tontonen ri sagatra sang seneng aninggah ri ya masaput puput muka.

← 04 →

Brantapan pratiwimba ni manah ananggraha ring apa kena waran nghulun, Yawat rupa katona wimba ana ring manah anut I dumadyaken tutur, Tawat mangkana rakwa tang wacana kasrawana dadi mawimba ring manah, Sang yogi lumebur tutur idep apan ya pinaka helet ing kamoksan.

← 05 →

Akweh yan caritan warapsara wadu sahana nika pada kasukoku, Len tang lalana sungkawa meng-ameng ing taman analimur onek ing lara, Wanten rakwa gurit nira ng wiwuda nata kamekas irikang yasahalep, Ye kanung winacanya lagi kaidep ananira n angucap lawan priya.

← 07 →

Ring janmantara tan saheng kita yadin satema hrani aringku ring taman, Yadyan tunjunga masku dadya talaga nghulun aheninga nitya pangdyusan, Dong ngwang wara ning rara yan adamu nging atewasa pawitra don kita, Yan kalanta sinahaseng away moga madelema kakanta raksaka.

← 08 →

Yang pangdadya kitasana ngwang ibu dadya jalada marek anghemu jawuh, Buktin sihkwa temah riris ya kagereh mapaga semi ni kungta hathate, Ndak ton arsa ni masku kembang anedeng wruha kiri wilasa ning hulun, Ndan ring satpada tan sahing mareki rumta katuturana dengkwanumbana.

← 09 →

Nahan lambing I sang wisata winacanya winalu-walunyan winahyaken, Ambek ning wiwudangna lara temuh kadi kahilangan atma jiwita, Mangke tan kawenang kinas lara nika lwir apui amangan ing merang ujwala, Sambatnya melas asih titir musap I luh nika malupa ri lungsur ing tapih.

← 10 →

Ah sang dusta kiteng paturwan apa yan tan aweri warastra ning smara, Ngka pamerang ning alis ning adyah alungid kelab I pamata ning kinewala, Tan keweri panumbak ing susu jajanta kaka puji-puji stira ng brata, Sing heman kararangku mlya inalapta tan awelas anidra ring hulun.

← 11 →

Lunga tinggal adoh kita ngwang ing asang golakena pangucapta masihan, Inak nguni sinaksyan ing madana bagya ri aati bejaheng pasanggaman, Sahya satya tekapta mojar anesep lati idep ataleh luwik dahat, Sotkwanging sira widya ning smara panumpala wenanga malui maring hulun.

← 12 →

Lwambek masku mene ng kulem lumekasa ngwang asekunga sudira manghyanga, Puja n ring sayana sekar pangisi ning gelung asepana ganda ning pupur, Lumra ng kembang ura rupakara gego telas aturanangkwa kita caru tengah palar tika.

← 13 →

Mangka sambat ing apsari katanehan lara turida tininggal ing senong, Lwir norapsara nata sambawa siwi n gati nika pada lengleng ing manah, Tan wruh pangdan ikang widi ana ring asrama palanika punya ring jagat, Byakta drewya ni sang miwo kusala dharma ng amarapada len warapsari.

← 14 →

Nahan ingan iking kate huwus I purnawijaya gumawe tapa brata, Ngkaneng hyang wara meru parwata lawan kasihira n apageh mahayani, Sampun kunjarakarna sida lepas ing jinapada tumemu ng kamoksakan, Ngka rakweki muwah lepas prawara purnawijaya sira moksa sapriya.

← 15 →

Yeki kunjarakarna dharmakatana ksamakena keta de sang angrengo, Tan samwas katunan lango tekapira mpu dusun awetu matra bhasita, Puspajalya ri jong nira n kawi samenaka pakena nirastu sanmatan, Tekwan sihnira antusan panikelan tana amuruk I tingkah ing mango.

← 16 →

Wyarta ng natyana dadya masruti tuhu n palalu niki pangantyan-antyana, Yadin kalihanapusen muwah amalingan ing anemu rowang ing mango, Donya tan kahurapus ing nghulun angungsya wacananira ng agawe ayu, Kangken sida manojna tang manah ilunya ri para kawi mitra susrama.

Pupuh 41

Iti kunjarakarna, kakawin dharmakata samapta.

Epiloge

← 01 →

Pascat sinerati de dwija hina guna aparinam jayesta kageman, Sinwikara kinonira ng dipati putra makangaranirarya lunglungan, Tus ning wangsa supanji sakti sira kaprakasita mawiweka sanggraha, Prajneng gita wicaksanamwam gunadika kadi ta sang udawesaba.

← 02 →

Awas nindan ikang mulat ri ulah inghulun atisaya ingsakaksara, Ginantung ana len pinatyan I kana sama-sama kadi wurya ning sata, Anging ta ksama deni sang sujana sudyamaca ulih ing atpaden lango, Panggil mampir asih wagiswari riki nghulun atita nirarta duryasa.

← 03 →

Yan kangen kahitung lyan ika cara sang wiku kuningantra ng manah licin, Kasaktan ri kanong kadharman apageh manahira kadi tan tekeng pati, Nahan lwir sang angisti lembana satata sipin umulaha ng brata tapa, Nityamongta ri sang hyang agni tigamurti dharma I sakalangarcana.

…………………………………………………………………………
Dipunpethik saking babon lontar
kagunganipun Bapak Wongso Bojro.

Alang Alang Kumitir